Szanse i zagrożenia transformacji cyfrowej w branży finansowej, trwają badania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

Rynek pracy

O badaniach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego (SRK SF) dotyczących zmian w środowisku pracy w sektorze finansowym wywołanymi pandemią i transformacją cyfrową rozmawiamy z Mariolą Szymańską – Koszczyc, wiceprezesem Warszawskiego Instytutu Bankowości, animatorką SRK SF.

O badaniach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego (SRK SF) dotyczących zmian w środowisku pracy w sektorze finansowym wywołanymi pandemią i transformacją cyfrową rozmawiamy z Mariolą Szymańską – Koszczyc, wiceprezesem Warszawskiego Instytutu Bankowości, animatorką SRK SF.

Mariola Szymańska Koszczyc: Nowe kompetencje będą niezbędne dla odnalezienia się w pracy zdalnej i w zdalnym uczeniu się, które pozostaną z nami w dużej skali jako nowa normalność po ustaniu epidemii koronawirusa @WIBinstytut

Robert Lidke: Dlaczego zdecydowali się Państwo na przeprowadzenie badań pt: „Transformacja cyfrowa środowiska pracy w sektorze finansowym po pandemii koronawirusa, w tym nowe potrzeby kompetencyjne kadry sektora i nowy proces uczenia się”?

Mariola Szymańska - Koszczyc: Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego działa od ponad 3 lat. Jest mocną reprezentacją całego sektora finansowego w obszarze rozwoju kompetencji pracowników.

Rada podejmuje w swoich inicjatywach zagadnienia, które są aktualne i ważne dla przyszłości kadr sektora. Stąd, w obliczu przyspieszenia cyfrowego wywołanego koronawirusem i wyzwań dla środowiska pracy Rada zdecydowała o zainicjowaniu nowego badania w tym obszarze.

Transformacja cyfrowa w sektorze finansowym będzie wiązała się z automatyzacją procesów i z reorganizacją pracy. W efekcie możemy mierzyć się z rosnącą liczbą zwolnień, potrzebie  przekwalifikowania dużych grup pracowniczych i jednocześnie wzmożonym poszukiwaniem pracowników o nowym profilu kompetencji, w tym umożliwiającym pracę z nowymi technologiami i sztuczną inteligencją.

Nowe kompetencje będą niezbędne dla odnalezienia się w pracy zdalnej i w zdalnym uczeniu się, które pozostaną z nami w dużej skali jako „nowa normalność” po ustaniu epidemii koronawirusa.

Jaką rolę w Państwa programie spełnia opracowanie „Kształcenie zdalne – doświadczenia szkół wyższych” przygotowane przez Kingę Kurowską- Wilczyńską z Fundacji Młodej Nauki?

Dzisiaj cała społeczność praktyków edukacji, szkoleń i rozwoju - szkoły, uczelnie, firmy szkoleniowe, pracodawcy, instytucje publiczne - mierzymy się z wyzwaniem transformacji cyfrowej procesu uczenia się.  

Jestem przekonana, że jakość tego procesu określi przyszłość naszego społeczeństwa. To wielkie zadanie i ogromna odpowiedzialność. Wymaga znakomitej współpracy wszystkich interesariuszy tego procesu, w tym nieustannego dzielenia się gromadzonym doświadczeniem i doskonalenia wspólnego know-how, od dziś.

Dlatego, otworzyliśmy forum Rady dla zaprezentowania wniosków płynących z pierwszych miesięcy powszechnej próby uruchomienia procesu zdalnego uczenia się na uczelniach.

Prezentacja Pani Kingi Kurowskiej, oparta na jej aktualnych badaniach, dostarczyła ciekawych obserwacji i potwierdziła skalę zadania, jakie przed nami stoi.

Pierwszy kurz opadł. Narasta świadomość, że  nauczanie zdalne, które powinno przekształcić się we wspierane człowiekiem i technologią  uczenie się zdalne, z nami zostanie.

Moim zdaniem nie wrócimy z powrotem do sal wykładowych i szkoleniowych, w takiej skali jak przed pandemią. Dlatego trzeba postawić na jakość w uczeniu się cyfrowym i w ten proces zainwestować.

Potrzebne są nowe kompetencje i nowa postawa, zarówno po stronie kadry profesorskiej i trenerskiej, jak i po stronie studentów i pracujących, uczących się.

Jaki jest harmonogram Państwa badań?

Badanie już ruszyło. Zapraszamy do udziału w ankiecie: https://praca.delabapps.eu/.

Wyniki zaprezentujemy na dorocznej IV Konferencji SRK SF, FINSKILLS2020, w tym roku ONLINE. Zapraszamy 23 listopada. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Rady https://rada.wib.org.pl/

Po zebraniu wyników i ich opisaniu, co się dalej z nimi stanie? Jak może je wykorzystać sektor bankowy?

Rada będzie szeroko upowszechniała wyniki badania. Raport końcowy będzie zawierał mapę szans i zagrożeń transformacji cyfrowej, identyfikację wypracowanych już i tworzących się praktyk w zakresie pracy i uczenia się w środowisku cyfrowym, zdalnie.

Sformułowane zostaną rekomendacje współpracy sektorowej na rzecz budowy otwartego ekosystemu nowego uczenia się i rozwoju pracowników.

Będziemy również chcieli wypracować rekomendacje dla zmian regulacyjnych wspierających firmy i pracowników w tym intensywnym procesie zmiany.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: