Sześciu członków EACHA zakłada nowe przedsiębiorstwo

Finanse i gospodarka

Europejskie izby rozliczeniowe łączą siły w celu optymalizacji świadczonych usług. Sześciu członków EACHA (European Automated Clearing House Association - Stowarzyszenie Europejskich Izb Rozliczeniowych) połączyło siły, podejmując się zapewnienia najwyższej jakości usług przetwarzania transakcji w ramach SEPA (Single Euro Payments Area - Jednolity Obszar Płatności w Euro).

W tym celu powołane zostało nowe przedsiębiorstwo o nazwie European Clearing Cooperative (ECC), zarejestrowane w dniu 23 czerwca 2015 r. Celem ECC jest zwiększenie efektywności przetwarzania transakcji w ramach SEPA, dzięki utworzeniu wspólnej platformy usług rozliczeniowych. Nowa europejska platforma płatnicza, której uruchomienie planuje się na koniec 2015 roku, pozwoli na uzyskanie pełnej interoperacyjności w scentralizowanym modelu rozliczeń. Rozrachunek przetwarzanych transakcji będzie realizowany na platformie TARGET2. ECC założyła grupa europejskich izb rozliczeniowych – DIAS, Equens, Iberpay, ICBPI, KIR i TRANSFOND. Podmioty te, wraz z trzema izbami rozliczeniowymi prowadzonymi przez banki centralne – Banca d’Italia, Deutsche Bundesbank i Oesterreichische Nationalbank, w nowym modelu zamierzają przetwarzać transakcje obecnie realizowane na zasadzie połączeń bilateralnych w ramach EACHA. Udział w ECC jest otwarty dla wszystkich izb rozliczeniowych działających w Europie.

Konsekwencją upowszechniania się standardów SEPA i rosnących oczekiwań klientów jest konieczność optymalizacji usług płatniczych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Uczestnicy ECC postrzegają to jako okazję do ściślejszej współpracy i usprawniania usług dostarczanych w ramach SEPA – zgodnie z ambicją UE, jaką jest budowanie zintegrowanego europejskiego rynku płatniczego. Uruchomienie platformy usług wspólnych, przy zapewnieniu interoperacyjności i jednoczesnej optymalizacji kosztów, pozwoli sprostać rosnącym wymaganiom rynkowym i może zapobiec nadmiernej koncentracji przetwarzania płatności w niektórych krajach.

Korzyści

ECC zapewni swoim członkom i ich klientom istotne korzyści. Przede wszystkim umożliwi wydajne i bezpieczne przetwarzanie rosnącej liczby transakcji wymienianych między izbami rozliczeniowymi na zintegrowanym europejskim rynku płatniczym. Wykorzystanie w procesie rozliczeń wspólnej platformy podniesie efektywność kosztową, dzięki uzyskaniu efektu skali oraz likwidacji sieci dotychczasowych połączeń bilateralnych. Ponadto, w przypadku podmiotów świadczących usługi płatnicze w ramach wspólnego systemu łączącego izby rozliczeniowe, zapewni dostępność ponad 3200 banków i ich oddziałów identyfikowanych kodami BIC (Business Identifier Code). Połączenie kompetencji i zasobów operacyjnych izb rozliczeniowych tworzących ECC otwiera pole do współpracy w przyszłych przedsięwzięciach, takich jak rozliczenie i rozrachunek płatności w czasie rzeczywistym.

ECC otwiera się na inne izby rozliczeniowe

Uczestnictwo w ECC jest otwarte dla wszystkich izb rozliczeniowych, działających w ramach SEPA. Założycielskie izby rozliczeniowe będą funkcjonować w ECC i razem zarządzać wspólnym projektem. Członkowie ECC, mogą korzystać z platformy usług wspólnych, równocześnie działając na krajowych rynkach zgodnie z lokalnymi regulacjami w zakresie świadczonych usług. Michał Szymański, Przewodniczący Rady ECC i Wiceprezes Zarządu KIR mówi: „Jesteśmy przekonani, że ECC dostarczy swoim klientom usługi o wyjątkowej wartości. Pozwoli na osiągnięcie synergii i uzyskanie przewagi kosztowej, zapewniając interoperacyjność w ramach standardów EACHA. Jednocześnie pozostawi uczestnikom ECC swobodę działania na szczeblu lokalnym. Zachęcamy inne izby rozliczeniowe do aktywnego udziału w ECC oraz do korzystania ze świadczonych przez nas usług, jak zamierzają to uczynić banki centralne prowadzące izby rozliczeniowe – takie jak Deutsche Bundesbank, Oesterreichische Nationalbank i Banca d’Italia.

Źródło: KIR

Udostępnij artykuł: