SZKLANE DOMY 2013 rozdane

Bankowość / Finanse i gospodarka / Polecamy / Relacje

Zakończył się pierwszy dzień dziesiątego, jubileuszowego Kongresu Finansowania Nieruchomości. Ostatnim jego punktem była uroczysta gala, w trakcie której wręczono nagrodę kwartalnika "Finansowanie Nieruchomości" - SZKLANE DOMY 2013 oraz 16. jubileuszowych statuetek Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP.

Zakończył się pierwszy dzień dziesiątego, jubileuszowego Kongresu Finansowania Nieruchomości. Ostatnim jego punktem była uroczysta gala, w trakcie której wręczono nagrodę kwartalnika "Finansowanie Nieruchomości" - SZKLANE DOMY 2013 oraz 16. jubileuszowych statuetek Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP.

Laureatem nagrody SZKLANE DOMY 2013 został Piotr Mync, zastępca prezydenta miasta Szczecina. Otrzymał ją m.in. za to, że w ramach realizacji programów pomocy mieszkaniowej "Potrzebny dom" zarządzane przez niego Starogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wybudowało 103 mieszkania dla 154 osób - głównie niepełnosprawnych, starszych i wychowanków placówek społeczno-wychowawczych.

mync.piotr.250x167Piotr Mync w 1980 r. ukończył studia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Do 1989 r. pracował w Szczecińskim Oddziale Biura Studiów i Projektów Służby Zdrowia. W latach 1990-1991 był projektantem architektury w Egon Saat AB Architektkontor w Sztokholmie. Później, do 1998 r. wiceprezydentem Szczecina, odpowiadał za planowanie przestrzenne, politykę mieszkaniową, gospodarkę nieruchomościami i geodezję. Następnie był prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, a w latach 2000-2001 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Po odejściu z administracji rządowej był wiceprezesem zarządu prywatnej spółki z o.o., a w 2003 r. został prezesem Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

131129.nagroda.szklane.domy.01.550x367

Piotr Mync odbiera nagrodę SZKLANE DOMY 2013 Fot. ZBP / Marzena Stokłosa

Początek kongresu

Wcześniej, w trakcie X Kongresu Finansowania Nieruchomości zainaugurowanego przez Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich, odbyło się kilka sesji. Na początku głos zabrała gość honorowy kongresu Irena Wóycicka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Z kolei prof. dr. hab. inż. arch. Witold A. Werner z Instytutu Rozwoju Miast przedstawił diagnozę obecnej sytuacji na rynku mieszkaniowym na tle ostatniego dziesięciolecia.

Moderatorem sesji pierwszej, której organizatorzy nadali tytuł Rada ministrów budownictwa - polityka mieszkaniowa czy umowa społeczna?, był Marek Wielgo z "Gazety Wyborczej". Wystąpienie wprowadzające wygłosił Jarosław Bełdowski, wiceprezes - pierwszy zastępca prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Mówił o roli BGK w realizacji polityki mieszkaniowej państwa. Panelistami byli: Jarosław Bełdowski; dr Andrzej Wojciech Bratkowski - minister gospodarki przestrzennej i budownictwa w latach 1992-1993; prof. dr. hab. Marek Bryxa - prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w latach 2001-2003; dr Irena Herbst - wiceminister gospodarki przestrzennej i budownictwa w latach 1992-1996; Sławomir Najnigier - prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w latach 1997-2000; Krzysztof Pietraszkiewicz - prezes Związku Banków Polskich; Piotr Styczeń - podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dyskusja o kasach oszczędnościowo-budowlanych i kredytowaniu hipotecznym

Sesję drugą poświęcono zagadnieniu: Kasy oszczędnościowo-budowlane. Nowe instytucje na polskim rynku finansowania nieruchomości. Moderował ją Robert Stankiewicz z TVN CNBC, wystąpienie wprowadzające wygłosił Jacek Furga, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich, prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Oprócz nich w dyskusji udział wzięli: Jerzy Bańka - wiceprezes Związku Banków Polskich; dr Gergely Károly - prezes zarządu Węgierskiej Kasy Budowlanej Fundamenta-Lakáaskassza Zrt.; Kazimierz Klein - przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP; Christian König - prokurent Europejskiej Federacji Kas Oszczędnościowo-Budowlanych; dr Błażej Lepczyński - dyrektor Obszaru Badawczego Bankowość i Rynki Finansowe w Instytucie Badań nad Gospodarką; dr Andrzej Raczko - członek zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Tematem sesji trzeciej było pozyskiwanie długoterminowego finansowania dla kredytowania hipotecznego. Jej moderatorem był Łukasz Wilkowicz z "Dziennika Gazety Prawnej". Wystąpienie wprowadzające: Możliwości pozyskania długoterminowego finansowania dla kredytowania hipotecznego przez polski sektor bankowy wygłosił dr Piotr Cyburt, prezes zarządu mBanku Hipotecznego S.A. Dyskutowali: Marek Kempny - dyrektor projektu Banku Hipotecznego w Grupie Getin Noble Bank S.A.; Rafał Kozłowski - dyrektor projektu Banku Hipotecznego w PKO Banku Polskim S.A.; Jacek Kubas - Senior Associate LC2 (Local Currency and Capital Markets Development), European Bank for Reconstruction and Development; Tomasz Mozer - prezes zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A.; Andrzej Reich - dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Komisji Nadzoru Finansowego; Marcin Wojtachnio - członek zarządu mBanku Hipotecznego S.A.

Jutro, 29 listopada, dalsza część kongresu.

131128.inauguracja.pietraszkiewicz.01.550x367131128.powitanie.furga.01.550x367131128.kongres.01.550x367131128.kongres.02.550x367131128.kongres.03.550x367131128.kongres.04.550x367
Fot.: ZBP/Marzena Stokłosa

ala

Udostępnij artykuł: