„Szkoła z pasją” i „Inicjatywy flagowe MEN”

Samorząd

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło dwa konkursy wspierające i promujące postawy prospołeczne i aktywność abywatelską uczniów. Termin składania ofert upływa 18 sierpnia 2011 roku.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło dwa konkursy wspierające i promujące postawy prospołeczne i aktywność abywatelską uczniów. Termin składania ofert upływa 18 sierpnia 2011 roku.

Konkurs "Szkoła z pasją" ma na celu promocję i wspieranie współpracy między szkołami a ich partnerami (m.in. organizacjami pozarządowymi, uczniowskimi, rodzicielskimi). Wysokość środków publicznych przeznaczonych na konkurs wynosi 400 000 zł, a termin realizacji zadania objętego dofinansowaniem upływa 15 grudnia 2011 r.

Konkurs "Inicjatywy flagowe MEN" ma na celu promowanie i rozwój współpracy szkół i organizacji pozarządowych. Na realizację zadania przeznaczone zostało 150 000 zł (I transza) w roku 2011 oraz 100 000 zł w 2012 roku (II transza). Oferty realizacji zadania mogą składać zarejestrowane na terenie RP organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wszelkie informacje na temat konkursu wraz z regulaminem i formularzem zgoszeniowym znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl

źródło: www.men.gov.pl

Udostępnij artykuł: