Szkolenia dla samorządowców – zarządzanie oświatą

Samorząd

"Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego" to temat szkoleń organizowanych dla starostów, prezydentów, wójtów, burmistrzów, przewodniczących rad gminnych i powiatowych, przewodniczących komisji oświaty, radnych oraz pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zadań oświatowych w JST. Szkolenie organizuje Ośrodek Rozwoju Edukacji.

"Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego" to temat szkoleń organizowanych dla starostów, prezydentów, wójtów, burmistrzów, przewodniczących rad gminnych i powiatowych, przewodniczących komisji oświaty, radnych oraz pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zadań oświatowych w JST. Szkolenie organizuje Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Szkolenia mają służyć celom jak najlepszej organizacij edukacji przez samorządy, które w wyniku decentralizacji zarządzania oświatą, przejęły część obowiązków z nią związanych. Samorząd musi sprostać oczekiwaniom dwóch stron: z jednej strony swoich mieszkańców, z drugiej musi realizować wymagania państwa w zakresie oświaty.

Szkolenia organizowane są dla dwóch grup odbiorców: decydentów - szkolenie dwudniowe (nabór już się rozpoczął) oraz dla pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za wykonanie zadań oświatowych (nabór rozpocznie się w 2012 r.). Na szkolenia zgłaszać się można za pośrednictwem strony internetowej www.rekrutacja.ore.edu.pl.

Uczestnicy szkoleń zapoznani zostaną z najnowocześniejszymi instrumentami zarządzania oświatą na poziomie lokalnym, nauczą się korzystać ze wskaźników oświatowych, wskaźników odniesienia, raportów z ewaluacji zewnętrznej, danych dotyczących edukacyjnej wartości dodanej - EWD, dowidzą się jak sporządzać informacje o stanie realizacji zadań oświatowych, oraz jak budować lokalne strategie oświatowe " krok po kroku".

Koszty wyżywienia i noclegu pokrywa organizator szkolenia, które jest współfinansowane ze środków UE. Szkolenia są skierowane do pracowników samorządów a nie do pracowników instytucji im podległych.

Źrodło: www.ore.edu.pl

Udostępnij artykuł: