Szkolenia Natura 2000 dla JST na platformie e-learningowej

Finanse i gospodarka

Na platformie e-learningowej e-Natura2000.pl ruszyły szkolenia w ramach programu Natura 2000. Przeznaczone są głównie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Platforma realizowana jest w ramach projektu "Sieć Natura 2000 - drogą do rozwoju".

Platforma e-learningowa jest kolejną propozycją po cyklu szkoleń stacjonarnych i służyć ma zgłębieniu wiedzy na temat programu Natura 2000. Pozwala na mobile korzystanie w dowolnym miejscu i czasie, co jest bardzo wygodne i pomocne.

Platforma skierowana jest głównie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których wyznaczono obszary Natura 2000. Kolejne szkolenia będą skierowane dla studentów. Należy podkreślić, że platforma jest skierowana do wszystkich zainteresowanych.

Uczestnictwo w szkoleniach w formie elektronicznej generuje następujące korzyści:

  • Moduły i lekcje zawierają najważniejsze informacje o sieci Natura 2000,
  • Dodatkowe informacje wzbogacają materiał szkoleniowy,
  • Możliwość nauki w dowolnym, dogodnym dla kursanta czasie,
  • Możliwość nauki z każdego miejsca, w którym jest komputer podłączony do Internetu,
  • Łatwe sprawdzenie postępów wiedzy za pomocą interaktywnych testów i zadań,
  • Możliwość korzystania z informacji i danych kontaktowych do instytucji związanych z szeroko rozumianą ochroną przyrody,
  • Brak kosztów organizacyjno-logistycznych ponoszonych przy szkoleniach stacjonarnych,
  • Pomyślnie zdany test końcowy uprawnia do otrzymania certyfikatu podpisanego przez przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Platforma dostępna jest na stronie www.e-natura2000.pl.

Źrodło: www.e-natura2000.pl

Udostępnij artykuł: