Szkolenie Koordynatorów i Wykładowców Programu NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BIZNESEM

Seminaria

Spotkanie Koordynatorów i Wykładowców Programu NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BIZNESEM 20-21 maja 2014, Hotel Gromada, Warszawa  Wśród prelegentów m.in.: dr Tadeusz BiałekZwiązek Banków PolskichDyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Jędrzej BrandCentrum Prawa Bankowego i InformacjiDyrektor ds. Rozwoju SWI dr Mariusz CholewaBiuro Informacji KredytowejPrezes Adam DudekBank BPSPrzewodniczący Rady Nadzorczej dr Jacek FurgaCentrum Prawa Bankowego i InformacjiPrezes Włodzimierz GrudzińskiZwiązek Banków PolskichDoradca Prezesa Zarządu Mariusz HildebrandBIG InfoMonitorPrezes Andrzej LechWarszawski Instytut BankowościPrezes Paweł LeszoskiBIG InfoMonitorKoordynator ds. Projektów Partnerskich Ryszard LorekSGB BankPrezes Maciej MałekCentrum Prawa Bankowego i InformacjiRedaktor Naczelny dr Marta PenczarUniwersytet Gdański Krzysztof PietraszkiewiczZwiązek Banków PolskichPrezes Patrycjusz RozpiątkowskiBiuro Informacji KredytowejKierownik Zespołu ds. Działalności Edukacyjnej prof. Jan SzambelańczykUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Waldemar ZbytekCentrum Prawa Bankowego i InformacjiWiceprezes   Spotkanie koordynatorów to doroczny zjazd wszystkich pracowników naukowych, którzy są zarówno koordynatorami na swoich uczelniach Programu NZB (odpowiadają za stronę organizacyjną Programu NZB), jak również wszystkich pracowników naukowych, którzy w swojej pracy wykorzystują wiedzę i materiały dostarczane przez Partnerów Programu NZB. Program "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem" powstał z inicjatywy Związku Banku Polskich oraz jego partnerów: Biura Informacji Kredytowej S.A., Biura Informacji Gopodarczej InfoMonitor S.A., Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Program zakłada nawiązanie bliskiej współpracy z uniwersytetami i szkołami wyższymi na rzecz poszerzania wiedzy studentów - przyszłych i aktualnych przedsiębiorców, pracowników sektora finansowego oraz menedżerów na temat zwiększania bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez wykorzystywanie informacji finansowych i gospodarczych oraz nowoczesnych narzędzi e-gospodarki. W tym roku spotkanie odbędzie się 20-21 maja 2014 r. w Hotelu Gromada w Warszawie. Będzie odbywać się równolegle z Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Tradycyjnie podczas tego spotkania organizowane jest szkolenie dla pracowników naukowych. Podczas spotkania uczestnicy będę mieli przedstawione zagadnienia związane z Systemami Wymiany Informacji ZBP, bazami BIK, bazami BIG IM, prawnymi aspektami tworzenia i wykorzystywania baz informacji gospodarczej i finansowej. Ponadto spotkanie uczestników Programu NZB to również doskonała okazja do podzielenia się doświadczeniami z realizacji Programu przez ostatni rok oraz do omówienia koncepcji rozwoju Programu. Najważniejszym wydarzeniem tegorocznego spotkania ma być debata przedstawicieli firm infrastruktury sektora bankowego. Debata ma być okazją do wymiany poglądów pomiędzy praktykami a środowiskiem naukowym. Debata ma być też unikatową szansą dla pracowników naukowych zaangażowanych w realizację Programu NZB na zadanie pytań Członkom Zarządów firm infrastrukturalnych oraz przedstawicielom sektora bankowości spółdzielczej.   Zobacz: Program Relacja  

Udostępnij artykuł: