Szukszta Lech

S

Lech Szukszta - dr, dyrektor Departamentu IT w NBP, członek Rady Informatyki przy Radzie Ministrów, wiceprzewodniczący Rady Bankowości Elektronicznej przy ZBP, przewodniczący Grupy Roboczej ds. Standaryzacji Elektronicznej Wymiany Danych w ZBP.

Lech Szukszta - dr, dyrektor Departamentu IT w NBP, członek Rady Informatyki przy Radzie Ministrów, wiceprzewodniczący Rady Bankowości Elektronicznej przy ZBP, przewodniczący Grupy Roboczej ds. Standaryzacji Elektronicznej Wymiany Danych w ZBP.

 

Udostępnij artykuł: