Szumlicz Tadeusz Ryszard

S

Tadeusz Ryszard Szumlicz - prof. zw. dr hab. kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego w Kolegium Ekonomiczno - Społecznym SGH, członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, prezes Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych.

Tadeusz Ryszard Szumlicz - prof. zw. dr hab. kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego w Kolegium Ekonomiczno - Społecznym SGH, członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, prezes Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych.

 

Udostępnij artykuł: