Szwajcaria i Wietnam na liście manipulatorów walutowych Departamentu Skarbu USA

Gospodarka

Departament Skarbu USA uznał Szwajcarię i Wietnam za „manipulatorów walutowych”. To określenie stosowane przez władze Stanów Zjednoczonych do krajów, które angażują się w tak zwane „nieuczciwe praktyki walutowe”, dające im przewagę handlową.

Franki szwajcarskie
Fot. stock.adobe.com/marek_usz

Departament Skarbu USA uznał Szwajcarię i Wietnam za „manipulatorów walutowych”. To określenie stosowane przez władze Stanów Zjednoczonych do krajów, które angażują się w tak zwane „nieuczciwe praktyki walutowe”, dające im przewagę handlową.

Takimi praktykami mogą być interwencje walutowe lub polityka pieniężna, w ramach której bank centralny kupuje lub sprzedaje walutę obcą w zamian za walutę krajową z zamiarem wpływania na kurs walutowy i politykę handlową.

Osłabienie własnej waluty jest odpowiednikiem subsydiów eksportowych.

Ustawa o handlu zagranicznym i konkurencyjności z 1988 roku nakłada na Sekretarza Skarbu Stanów Zjednoczonych obowiązek corocznej analizy polityki kursowej partnerów handlowych.

Jeżeli Sekretarz uzna, że ​​ma miejsce manipulacja w odniesieniu do krajów, które mają istotne nadwyżki na rachunku bieżącym oraz znaczące nadwyżki w handlu dwustronnym ze Stanami Zjednoczonymi,  podejmuje działania w celu rozpoczęcia negocjacji w trybie przyspieszonym, w ramach  Międzynarodowego Funduszu Walutowego lub dwustronnie.

Możliwe sankcje to cła i zamknięcie dostępu do zamówień publicznych

Od czasu uchwalenia ustawy z 1988 r. Stany Zjednoczone uznały za manipulatorów walutowych między innymi: Koreę Południową, Tajwan i Chiny, a kilka krajów znalazło się na liście obserwacyjnej.

Przedstawiciel Departamentu Skarbu USA powiedział, że Stany Zjednoczone zamierzają rozwiązać problemy w stosunkach z  Wietnamem i Szwajcarią w ciągu roku, a jeżeli nie dojdzie do porozumienia, Waszyngton podejmie odpowiednie działania.

Środki karne mogą obejmować ograniczenia w dostępie do zamówień publicznych, a także wprowadzenie taryf celnych.

Jak manipulują Szwajcarzy?

Narodowy Bank Szwajcarii zaprzeczył by miała miejsce jakakolwiek manipulacja walutą, jednocześnie przyznając, że interwencje na rynku walutowym są elementem polityki pieniężnej Szwajcarii, niezbędnym dla zapewnienia stabilności cen.

Frank szwajcarski jest „bezpieczną przystanią” dla inwestorów i w okresach napięcia na rynkach finansowych ma tendencję do umacniania się.

Narodowy Bank Szwajcarii utrzymywał sztywną górną granicę franka przez cztery lata do 2015 roku, po czym frank został uwolniony, ale bank utrzymywał stopy procentowe znacznie poniżej zera i kontynuował sprzedaż franków w czasach gwałtownej aprecjacji swojej waluty.

Na liście obserwacyjnej Departamentu Skarbu znalazło się dziesięć innych krajów, podejrzanych o manipulacje: Tajwan, Tajlandia i Indie, Chiny, Japonia, Korea Płd, Niemcy, Włochy, Singapur i Malezja.

W raporcie stwierdzono, że Indie i Singapur również interweniowały na rynku walutowym w „trwały, asymetryczny sposób”, ale nie spełniały innych kryteriów uzasadniających uznanie ich za manipulatorów.

Nominowana przez prezydenta-elekta Joe Bidena na stanowisko Sekretarza Skarbu USA Janet Yellen może zmienić ustalenia, dotyczące manipulacji walutowej w swoim pierwszym raporcie walutowym, który ma się ukazać w kwietniu.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: