Szybka Pomoc dla klientów BNP Paribas Banku

Bankowość

Europ Assistance Polska wraz z BNP Paribas Bankiem stworzyły program Szybka Pomoc do nowego Konta Dobrze Dobranego. Klienci banku mogą indywidualnie wybrać zakres pomocy spośród trzech oferowanych programów assistance.

Europ Assistance Polska wraz z BNP Paribas Bankiem stworzyły program Szybka Pomoc do nowego Konta Dobrze Dobranego. Klienci banku mogą indywidualnie wybrać zakres pomocy spośród trzech oferowanych programów assistance.

Szybka Pomoc to szereg przydatnych i całodobowo dostępnych świadczeń oferowanych do nowego Konta Dobrze Dobranego w BNP Paribas Banku. Klienci w zależności od indywidualnych potrzeb mogą wybrać Szybką Pomoc Zdrowie, Dziecko lub Dom.

- Nowa oferta konta, które jest dobrze dopasowane do potrzeb klienta wymagała analogicznego podejścia w zakresie assistance. Trzy produkty, wśród których, każdy z naszych klientów znajdzie odpowiednią dla siebie opcję. Zrozumiały zakres ochrony, proste zasady zgłoszenia zdarzenia to szybka pomoc w codziennych sytuacjach, takich jak przeprowadzka, grypa, czy awaria komputera  - wyjaśnia Zuzanna Świętorzecka, kierownik Zespołu Produktów Ubezpieczeniowych Oszczędnościowych i Inwestycyjnych w BNP Paribas Banku Polska SA.

Szybka Pomoc Zdrowie gwarantuje klientom wsparcie w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. W ramach ochrony, klienci mogą skorzystać z domowej wizyty lekarza lub pielęgniarki, dostawy leków i sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego, a także dostawy podstawowych artykułów spożywczych. Szybka Pomoc Zdrowie oferuje również szereg świadczeń w przypadku hospitalizacji klienta, między innymi: transport do/ze szpitala, pomoc domową, opiekę pielęgniarską po powrocie ze szpitala, opiekę nad pozostawionymi osobami niesamodzielnymi i starszymi, pomoc psychologa czy organizację procesu rehabilitacji. Również zwierzęta domowe nie pozostaną bez opieki. Europ Assistance Polska zorganizuje i pokryje koszty hotelu dla zwierząt na czas hospitalizacji klienta. Co więcej, Szybka Pomoc Zdrowie, obejmuje również klientów banku ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków.

Szybka Pomoc Dziecko z kolei to pakiet pomocy medycznej w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania dziecka klienta. W razie hospitalizacji dziecka, Europ Assistance Polska zorganizuje i pokryje koszty korepetycji. Szybka Pomoc Dziecko to również ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, a także ubezpieczenie OC za szkody rzeczowe wynikające z czynów niedozwolonych, jakich dopuściło się dziecko.

Klienci BNP Paribas Banku mogą także wzbogacić swoje konto pakietem Szybka Pomoc Dom. W skład tego pakietu wchodzą świadczenia pomocne w razie uszkodzenia mienia w miejscu zamieszkania wskutek kradzieży z włamaniem, zalania, pożaru, ale również w bardziej prozaicznych sytuacjach awarii sprzętu RTV i AGD, czy zagubienia kluczy bądź zatrzaśnięcia zamka. Szybka Pomoc Dom gwarantuje wówczas interwencję specjalisty odpowiedniego do rodzaju zdarzenia. Co więcej, pakiet ten zawiera ubezpieczenie OC.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, wzbogaciliśmy pakiet Szybka Pomoc Dom o dodatkowe usługi, niezależne od wystąpienia zdarzenia losowego. To świadczenia montażu urządzeń lub transportu mienia w przypadku jego zakupienia lub przeprowadzki. Wierzymy, że tak kompleksowy pakiet pomocy jeszcze lepiej odpowie na potrzeby klientów i nie tylko wesprze ich w awaryjnych sytuacjach, ale także w codziennym życiu - dodaje Kamil Parzuchowski, Bancassurance Key Account Manager w Europ Assistance Polska.

Źródło: Grupa Europ Assistance

Udostępnij artykuł: