GUS: PKB w górę o 5,1 proc. rdr w I kw. 2018 roku. Polska gospodarka się rozpędza

Gospodarka

Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 5,1 % r/r w I kw. 2018 r. wobec 4,9% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku tych danych.

Wykres
Fot. Pixabay.com

Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 5,1 % r/r w I kw. 2018 r. wobec 4,9% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku tych danych.

Według szybkiego szacunku #GUS produkt krajowy brutto (#PKB) niewyrównany sezonowo w I kwartale 2018

"W I kwartale 2018 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie o 1,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,9%" - czytamy w komunikacie.Konsensus rynkowy dotyczący wzrostu w ujęciu niewyrównanym sezonowo wynosił 4,8% r/r.

GUS opublikował we wtorek szybki szacunek PKB za I kw., natomiast kolejny szacunek PKB za ten okres zostanie podany 30 maja br.Czytaj także: PKB wyraźnie powyżej oczekiwań >>>W kwietniu br. GUS zrewidował dane o PKB - po rewizji wzrost PKB niewyrównany sezonowo w poszczególnych kwartałach 2017 r. wyniósł odpowiednio: 4,4% r/r w I kw. (wobec wcześniej szacowanych 4,1%), 4% r/r w II kw. (wobec 4%), 5,2% r/r w III kw. (wobec 4,9%) i 4,9% r/r w IV kw. (wobec 5,1%).

Motorem napędowym konsumpcja prywatna

Nasza gospodarka świetnie rozpoczęła rok, nie oglądając się na słabsze wyniki gospodarek strefy euro, szczególnie Niemiec, gdzie w pierwszym kwartale PKB wzrósł tylko o 1,6 proc., ocenia w komentarzu do danych GUS Zbigniew Maciąg, ekspert Konfederacji Lewiatan.Motorem napędowym wzrostu gospodarczego pozostaje konsumpcja prywatna, która mogła urosnąć o ponad 5 proc. Wskazuje na to bardzo wysoka sprzedaż detaliczna, która w marcu, ze względu na Święta Wielkanocne,  była najwyższa w tym roku.Od początku roku wśród gospodarstw domowych utrzymuje się bardzo wysoka skłonność do konsumpcji. Potwierdzają to wskaźniki ufności konsumenckiej, które osiągnęły historyczne wielkości. Wszystko wskazuje na to, że i w kolejnych miesiącach Polacy będą szturmowali sklepy. Z danych GUS wynika, że bardzo dobrze oceniają swoją sytuację finansową w perspektywie  najbliższych 12 miesięcy. Pozytywnie oceniają też kondycję gospodarki i wierzą, że w najbliższych miesiącach będzie się jeszcze poprawiała. Konsumpcja prywatna będzie więc i w kolejnych miesiącach mocno wspierała wzrost gospodarczy.W pierwszym kwartale br. pozytywnie na wzrost PKB oddziaływały inwestycje, które zapewne przyspieszyły. Nieco grzej wyglądała sytuacja w handlu zagranicznym, gdzie obserwujemy lekkie ochłodzenie. Spada dynamika eksportu do Niemiec, naszego najważniejszego partnera handlowego. Po dwóch miesiącach 2018 r. eksport był wyższy o 5,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, po trzech miesiącach dynamika spadła do 4,7 proc.W kolejnych kwartałach nasza gospodarka będzie się rozwijała w dobrym tempie, chociaż wzrost PKB nie osiągnie już 5 proc. Największym zagrożeniem może być dekoniunktura w strefie euro, a  szczególnie u naszego zachodniego sąsiada. Jeżeli zamówienia eksportowe w Niemczech spadną to automatycznie odbije się to na wielkości naszego eksportu. Wyższy import przy słabszym eksporcie spowoduje ujemny wkład eksportu netto do PKB. A to oznacza spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego

Źródło: ISBnews/Konfederacja Lewiatan

 
Udostępnij artykuł: