Szymon Firląg nowym szefem Związku Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa

Kadry

Od 1 października 2020 roku Jeremiego Mordasewicza na stanowisku prezesa Związku Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa zastąpił Szymon Firląg. Związek jest członkiem Konfederacji Lewiatan.

Szymon Firląg, prezes Związku Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa.
Szymon Firląg, prezes Związku Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa. Źródło: Konfederacja Lewiatan

Od 1 października 2020 roku Jeremiego Mordasewicza na stanowisku prezesa Związku Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa zastąpił Szymon Firląg. Związek jest członkiem Konfederacji Lewiatan.

#SzymonFirląg: Związek musi aktywnie włączyć się w proces tworzenia prawa i polityk dotyczących producentów #MateriałyBudowlane #ZPPMB @LewiatanTweets

Zdaniem nowego prezesa Związek potrzebuje zwiększenia aktywności, aby skutecznie realizować cele statutowe.

Konieczne jest zacieśnienie współpracy z nadzorem budowlanym, administracją publiczną i jednostkami naukowo-badawczymi.

‒ Związek musi aktywnie włączyć się w proces tworzenia prawa i polityk dotyczących producentów materiałów budowlanych. Nie tylko opiniować propozycje nowych aktów prawnych, ale i występować z własnymi postulatami.

Musi stać się miejscem debaty dotyczącej przyszłości branży producentów materiałów budowlanych w kontekście wyzwań społecznych, ekonomicznych i środowiskowych – mówi dr Szymon Firląg.

Dr inż. Szymon Firląg jest związany z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Prowadził badania w Passivhaus Institut w Niemczech, gdzie miał okazję przebywać, jako stypendysta Fundacji Nowickiego oraz Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

Był zaangażowany w proces projektowania, budowy i certyfikacji pierwszych budynków pasywnych i energooszczędnych w Polsce.

Dzięki stypendium Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej pracował w Lawrence Berkeley National Laboratory w USA.

Współpracował z Buildings Performance Institute Europe z Belgii, Research Executive Agency Komisji Europejskiej, Narodową Agencją Poszanowania Energii, Krajową Agencją Poszanowania Energii i Fundacją Poszanowania Energii, gdzie zajmował się projektami związanymi z efektywnością energetyczną budynków.

Jest autorem licznych artykułów i książek oraz brał udział w kampaniach promujących budownictwo energooszczędne w Polsce.

Udostępnij artykuł: