T-Mobile Polska – zmiany w zarządzie

Kadry / Tylko u nas

17 listopada 2015 r. weszły w życie decyzje Rady Nadzorczej T-Mobile Polska w sprawie zmian w zarządzie spółki. Odwołana została Magdalena Gera-Pikulska, odpowiedzialna za politykę personalną oraz prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski zarządzający sprawami prawnymi, ochrony danych, bezpieczeństwa  oraz zgodności.

17 listopada 2015 r. weszły w życie decyzje Rady Nadzorczej T-Mobile Polska w sprawie zmian w zarządzie spółki. Odwołana została Magdalena Gera-Pikulska, odpowiedzialna za politykę personalną oraz prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski zarządzający sprawami prawnymi, ochrony danych, bezpieczeństwa  oraz zgodności.

Na powstałe w ten sposób wakaty nie zostali powołani ich następcy, a odpowiedzialność za te obszary przejął Prezes Zarządu, Adam Sawicki. W związku z wprowadzanymi zmianami departamenty pionu prawnego, ochrony danych oraz zarządzania zgodnością zostaną włączone do pionu Prezesa Spółki.

Pion polityki personalnej nadal pozostanie oddzielnym obszarem w strukturach firmy i pokieruje nim Adam Sawicki.

Źródło: www.t-mobile.pl

Udostępnij artykuł: