Tablety podnoszą wydajność w pracy

Tylko u nas

60 proc. polskich pracodawców twierdzi, że osoby korzystające w pracy z tabletów są bardziej efektywne - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Panasonic. Takiego zdania jest również 33 proc. pracowników.

Spośród 11 krajów, które wzięły udział w badaniu najbardziej entuzjastycznie wykorzystanie tabletów ocenili Turcy, Rosjanie oraz Włosi. Aż 80 proc. tureckich pracodawców przyznało, że dostrzega wyższą efektywność pracowników.

Większość użytkowników dzięki tabletom ma stały dostęp do Internetu, z czego korzysta 90 proc. z nich. Najczęściej urządzenie pozwala im przeglądać dokumenty w czasie podroży oraz zapewnia dostęp do poczty elektronicznej. Jednocześnie znajduje ono także wiele specjalistycznych zastosowań. Co piątemu pracownikowi tablet służy do przyjmowania płatności od klientów. Z kolei 15 proc. ankietowanych wykorzystuje go w roli czytnika kodów kreskowych. Nieco rzadziej używany jest także System Informacji Geograficznej (GIS) pozwalający na gromadzenie i przetwarzanie danych przestrzennych. Takie zastosowanie dla swojego tabletu znalazło 9 proc. użytkowników. Z kolei 6 proc. ankietowanych monitoruje procesy logistyczne lub korzysta z modułów komunikacji bliskiego i dalekiego zasięgu – NFC i RFID.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą Dynamic Markets na zlecenie Panasonic. Wzięło w nim udział 2300 nabywców oraz użytkowników tabletów z firm zatrudniających więcej niż 50 osób w 11 państwach europejskich (Polska, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Belgia, Holandia Luksemburg, Włochy, Hiszpania, Rosja, Turcja).

Marcin Złoch

Udostępnij artykuł: