Tag: Alicja Brand
Spółdzielczość: SKO w opinii nauczycieli – opiekunów

18.02.2017 01:07

Szkolna Kasa Oszczędności, nawiązując do wieloletnich doświadczeń i tradycji bankowości spółdzielczej, stanowi niezwykle przydatny element praktycznej edukacji ekonomicznej, realizowanej w jednostkach systemu oświaty. Mocną stroną tej formy jest integrowanie młodzieży szkolnej wokół idei oszczędzania i działania dla wspólnego dobra. A także zapoznawanie jej z aspektami działalności bankowej oraz pogłębianie identyfikacji z lokalną społecznością. Czytaj więcej...
Spółdzielczość: VI Kongres Spółdzielczości – podstawa prawna, tezy, rekomendacje

11.01.2017 18:37

W dniach 12–13 grudnia br. odbędzie się VI Kongres Spółdzielczości. Delegaci krajowych spółdzielczych branż, działając w kongresowej formule, przystąpią do oceny stanu krajowej spółdzielczości oraz zastanowią się nad nakreśleniem warunków i możliwości jej dalszego rozwoju. Na zjazdach przedkongresowych poszczególnych branż środowiska spółdzielcze wypracowały tezy programowe. Stanowią one punkt wyjścia dyskursu w przedmiocie wizji krajowej spółdzielczości na najbliższe cztery lata. Stanowią też podstawę do opracowania rekomendacji, czyli wypracowania form i sposobów wprowadzenia ich w życie. Czytaj więcej...


Edukacja: Zrzeszenie jako potencjalny obszar synergii

14.08.2016 22:16

W warunkach ustawicznych zmian rynkowo-prawnych uzasadnione są tendencje lokalnych banków spółdzielczych do konsolidacji w ramach zrzeszeń. Banki zrzeszające, jako struktury silniejsze, dysponują większym potencjałem finansowo-merytorycznym, a ich statutowym zadaniem jest właśnie realizowanie form współpracy z bankami spółdzielczymi, wspieranie i uzupełnianie ich w zakresie realizowanych przez nie zadań na rynku lokalnym i czuwanie nad ogólnym rozwojem sektora. Czytaj więcej...


0