Tag: Bartosz Wójcicki


Bankowość i Finanse | Technologie – BIK SA | Biometria behawioralna i jej miejsce w arsenale broni antyfraudowej

07.04.2021 02:50

Choć biometria to obecnie jeden z coraz częściej wykorzystywanych elementów identyfikacji, to w instytucjach finansowych może mieć dość ciekawe zastosowanie. Jedną z bardziej istotnych jej możliwości jest identyfikacja... Czytaj więcej...Bankowość i Finanse | Bezpieczeństwo – Systemowa współpraca antyfraudowa – sposób na wczesne wykrywanie nowych schematów wyłudzeń

17.04.2020 02:00

Wobec pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wzmożonej liczby transakcji dokonywanych w kanałach internetowych, szczególnej wagi nabiera kompleksowa ochrona antyfraudowa. Biuro Informacji Kredytowej nieprzerwanie świadczy usługi dla wszystkich... Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Wsparcie technologiczne w procesie minimalizacji ryzyka związanego z transakcjami w kanałach online . Platforma Cyber Fraud Detection BIK

14.03.2018 03:52

Banki, prowadząc działalność kredytową, liczą się z ryzykiem kredytowym, rozumianym jako niebezpieczeństwo niespłacenia przez klienta zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami i prowizjami. Skala tego zjawiska... Czytaj więcej...Bank i Klient: Jakość, kompletność i standaryzacja danych – czynniki wpływające na przeciwdziałanie oszustwom finansowym

02.11.2016 20:34

Kluczowym elementem w procesie przeciwdziałania nadużyciom jest wymiana informacji o stwierdzonych fraudach między instytucjami finansowymi. W wykrywalności przestępstw istotne jest przekazywanie dobrego jakościowo i szerokiego... Czytaj więcej...


0