Tag: Bazylea II


Rynek finansowania nieruchomości: Ratingi projektów w obszarze nieruchomości komercyjnych w Polsce: Bazylea 2 i co dalej?

10.06.2011 13:12

Artykuł Michała Wydry opublikowany w numerze 4/2010 "Finansowania Nieruchomości", dotyczący sposobów oceny projektów w obszarze nieruchomości komercyjnych zmusza do refleksji na temat możliwych scenariuszy rozwoju... Czytaj więcej...0