Tag: Biuro Strategii Rynkowych

Spekulacje dot. skali luzowania ilościowego w ramach programu

22.01.2015 08:20

Wobec braku publikacji ważniejszych danych, bazowe rynki długu koncentrowały się w środę na spekulacjach na temat skali luzowania ilościowego w ramach programu, którego uruchomienia oczekuje się w czwartek przez EBC. W reakcji na doniesienia WSJ, że EBC zamierza rozpocząć program zakupu obligacji opiewający na 50 mld EUR przez co najmniej rok, rentowność DE10Y skoczyła w górę o 5 pb. W ślad za niemieckimi papierami nie poszły jednak obligacje amerykańskie, których rentowności w obliczu spekulacji o odsunięciu w czasie podwyżek stóp w USA poza 2q15 stabilizowały się. W skali całego dnia rentowność DE10Y wzrosła o 6 pb., zaś US10Y o 1 pb. Czytaj więcej...Raport specjalny – rynek będzie dyskontował dalsze redukcje stóp w Polsce

12.12.2014 14:53

W naszej ocenie, w najbliższych miesiącach nadal będzie się utrzymywać wysokie prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych NBP. Spodziewamy się, że na początku przyszłego rynek będzie wyceniał roku dwie obniżki po 25 pb (łącznie o 50 pb).  Spadło jednak prawdopodobieństwo głębszego poluzowania polityki pieniężnej. Czytaj więcej...Raport Specjalny: “Złote referendum” w Szwajcarii niegroźne dla stabilności kursu EUR/CHF

22.11.2014 10:02

W "złotym referendum", które odbędzie się 30 listopada 2014 roku w Szwajcarii obywatele podejmą decyzję czy chcą zobligować Szwajcarski Bank Narodowy do spełnienia trzech warunków: utrzymywania 20% rezerw w złocie, zakazu sprzedaży złota oraz obowiązku przechowywania go wyłącznie w kraju. Czytaj więcej...USD/PLN jako przybliżona miara siły korelacji kursów EUR/USD i EUR/PLN

28.09.2014 04:06

. Kurs USD/PLN można traktować jako kurs krzyżowy (cross) kursów EUR/USD i EUR/PLN (EUR/PLN: EUR/PLN = USD/PLN). Z faktu, że dolar amerykański jest globalną walutą "bezpiecznej przystani" wynika, że kurs USD/PLN jest lepszym wskaźnikiem efektu "risk on - risk off" w odniesieniu do polskiej waluty niż kurs EUR/PLN. Czytaj więcej...Polskie obligacje na krótkim końcu krzywej mają potencjał do spadku rentowności – Raport specjalny

08.09.2014 04:14

Do wyceny obligacji skarbowych zbudowaliśmy model oparty na regresji wielorakiej. Zmiennymi objaśniającymi są w nim: inflacja, kurs walutowy, krótkoterminowe stopy procentowe oraz rentowności niemieckich obligacji skarbowych. Współczynnik determinacji w zależności od sektora wynosił w granicach 82,53%-96,39%. Czytaj więcej...Niemiecki eksport wspiera rynek długu

08.07.2014 07:32

Poniedziałek nie przyniósł istotnych zmian na bazowych rynkach długu. Słabsze niż oczekiwano dane o produkcji przemysłowej w maju w Niemczech (1,30% r/r WDA - realizacja, wobec oczekiwań na poziomie 3,60% r/r WDA) przełożyły się na spadek rentowności DE10Y o 1 pb. Rentowność papierów US10Y obniżyła się o 2 pb. podążając za spadkami na giełdach za oceanem. Czytaj więcej...
Wyraźna poprawa nastrojów dzięki wygasaniu obaw dotyczących rynków wschodzących

11.02.2014 09:33

Na rynku walutowym mamy spokojny początek tygodnia bez istotnej zmiany obrazu technicznego euro/dolara. Stabilizacji notowań sprzyjał nie tylko poniedziałkowy kalendarz makroekonomiczny, ale też oczekiwanie na dzisiejsze, inauguracyjne w roli szefowej Fed, wystąpienie J.Yellen. W pierwszych godzinach wczorajszej sesji kurs EUR/USD zdołał jeszcze wzrosnąć w okolice 1,365 (co było reakcją na silniejsze dane ze strefy euro), po czym zawrócił konsolidując się praktycznie do końca sesji amerykańskiej w okolicach piątkowego zamknięcia. Niewiele działo się też na Wall Street, co dodatkowo stabilizowało nastroje. Pierwsza sesja tygodnia na amerykańskich giełdach toczyła się w rytm falowania indeksów, ostatecznie kończąc się 0,05% wzrostem Dow Jonesa i 0,16% S&P. Większość analityków spodziewa się, że J.Yellen zasygnalizuje dalsze ograniczanie zakupu aktywów przez Fed mimo ostatnich słabszych danych z rynku pracy, stąd ta ostrożność na rynku. Niemniej nocne godziny handlu podniosły notowania euro o jeszcze kilka punktów. Czytaj więcej...


J.Yellen na celowniku

11.02.2014 09:19

Poniedziałek upłynął względnie spokojnie na bazowych rynkach długu. Braku publikacji ważniejszych danych (inwestorzy tradycyjnie zignorowali odczyt indeksu Sentix), nie sprzyjał dużej zmienności. Dochodowości niemieckich papierów skarbowych 10Y nieznacznie wzrosły w ciągu dnia (2 pb.), zaś amerykańskie skarbówki obniżyły swoją dochodowości o 2 pb., w godzinach handlu na europejskich rynkach. Procesowi temu towarzyszyły dalsze 2-3 punktowe spadki stawek ASW papierów włoskich i hiszpańskich, przy jednoczesnych niewielkich wzrostach stawek 5Y USD CDS. Czytaj więcej...


Poprawa nastrojów na rynkach powinna rozszerzyć spread 10Y/2Y IRS PLN.

10.02.2014 13:01

Gorsze niż oczekiwano dane o zatrudnieniu w USA (non-farm payrolls wyniosły 113 tys., wobec oczekiwań na poziomie 185 tys.) oraz kolejny spadek stopy bezrobocia (do 6,6%, z 6,7% w grudniu) w USA przełożyły się na obniżki rentowności amerykańskich i niemieckich 10Y skarbówek (odpowiednio o 3pb. i 1 pb.). Łączna dzienna skala zmian w przypadku papierów niemieckich była jednak większa, ze względu na gorsze niż oczekiwano dane o produkcji przemysłowej w Niemczech. Dane non-farm payrolls z USA podobnie jak gorsze niż oczekiwano dane o produkcji przemysłowej w Niemczech nie przerwały procesu obniżek spreadów ASW i stawek CDS krajów południa Europy. Sądzimy, że tak dane o produkcji w Niemczech, jak i dane z amerykańskiego rynku pracy były obciążone efektami jednorazowymi (w przypadku Niemiec kalendarzowymi, zaś w przypadku USA pogodowymi). Wskazują na to dane o bezrobociu w USA oraz poprawiające się wskaźniki zatrudnienia w danych PMI w Europie. Tym samym uważamy, że niewielkie obniżki dochodowości UST 10Y i Bundów 10Y mają charakter przejściowy. Czytaj więcej...


Mocno , mocniej. Długo jeszcze?

10.02.2014 13:01

Bieżący tydzień na rynku głównej pary walutowej rozpoczynamy w okolicach piątkowego zamknięcia. Kurs EUR/USD notowany jest obecnie przy 1,364 - poziomie do którego dotarł w reakcji na rozczarowujące dane z amerykańskiego rynku pracy. Jak się okazało drugi miesiąc z rzędu liczba nowych miejsc pracy w sektorze poza rolnictwem była niższa niż oczekiwał rynek (113 tys. wobec szacowanych 185 tys.), a dane za grudzień zrewidowano w górę jedynie do 75 tys. (+1 tys.). Choć pozytywnie zaskoczyła stopa bezrobocia obniżając się w styczniu do 6,6% (-1 pkt. proc.), jednak fakt ten nie został uwzględniony w notowaniach rynkowych pary euro/dolar. Fed w swoich ostatnich komentarzach dawał bowiem jasno do zrozumienia, że indeks CPI nie jest już dla niego podstawą dla realizacji forward guidance. Pomimo zmniejszającego się bezrobocia rynek nie zakłada szybkich podwyżek stóp w USA, stąd w reakcji na piątkowe dane kurs EUR/USD powrócił ponad opór na 1,36. Czytaj więcej...


(…) żyjemy w najlepszym z możliwych światów

06.02.2014 09:52

Środa przyniosła nieznaczne spadki rentowności niemieckich 10Y skarbówek (rzędu 2 pb.) oraz wzrosty rentowności amerykańskich papierów skarbowych 10Y (o 3 pb.). Zmiany te były pochodną słabych danych o sprzedaży detalicznej w Europie, nieco gorszych niż oczekiwano danych ADP oraz wyraźnie lepszych danych ISM-usługi. Publikacje PMI-usługi w Europie nie wpłynęła istotnie na wyceny papierów. Dane PMI były gorsze od wstępnych odczytów, jednak pokazały korzystną zmianę wskaźnika zatrudnienia. Czytaj więcej...


Odreagowanie. Czy tylko techniczne?

05.02.2014 08:50

Słabe dane ISM z sektora przemysłowego w USA oraz wyniki spółek, które zostały opublikowane w poniedziałek pomogły przesunąć dochodowości na rynkach bazowych w dół. Jednak efekt ten był przejściowy i w trakcie handlu we wtorek rentowności niemieckich i amerykańskich papierów powróciły do poziomów sprzed poniedziałkowej publikacji danych ISM. Powrotom tym sprzyjało nieznaczne odbicie na giełdzie we Frankfurcie oraz, wyższe niż poniedziałkowe zamknięcie, otwarcie giełdy w USA we wtorek. Jednocześnie doszło do niewielkich, 2-3 punktowych wzrostów stawek CDS papierów krajów południa Europy. Czytaj więcej...Spokojny koniec tygodnia

17.01.2014 09:00

Rynek walutowy i stopy procentowej ? Po ostatnich jastrzębich wypowiedziach kilku członków FOMC i publikacji raportów pokazujących poprawiającą się kondycję amerykańskiej gospodarki rynek znów zakłada, że podczas styczniowego posiedzenia (28-29 stycznia) Fed zdecyduje się na dalszą redukcję płynnościowego programu wsparcia. Euro i złoty pozostają więc pod presją spadkową. Rentowności US Treasuries, podobnie jak Bund-ów podążały zaś za spadającą amerykańską giełdą. Za nimi ?szły? polskie papiery skarbowe. Rentowności spadały w długim końcu i środku krzywej, jednak skala spadku dochodowości DS1023 była nieco mniejsza niż referencyjnych papierów niemieckich. Czytaj więcej...


0