Tag: BNP Paribas
PKO Bank Hipoteczny upoważnił 4 banki do organizacji emisji listów zastawnych

14.03.2018 15:18

PKO Bank Hipoteczny upoważnił BNP Paribas, HSBC, LBBW i PKO Bank Polski do współprowadzenia księgi popytu w potencjalnej, benchmarkowej emisji denominowanych w euro listów zastawnych na okaziciela, zabezpieczonych kredytami mieszkaniowymi denominowanymi w złotych, która zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulacją S. Czytaj więcej...

Laboratorium Przyszłości First Data Polska

23.11.2017 11:09

Również w tym roku w listopadzie, First Data Polska zaprosiła przedstawicieli banków na Konferencję o przyszłości płatności. W trakcie warsztatów zorganizowanych z udziałem specjalistów od foresight’u strategicznego z firmy 4CF uczestnicy mogli wymienić poglądy i zastanowić się jakie trendy w płatnościach zdominują rynek w bliższej i dalszej perspektywie. Czytaj więcej...


Kolejne emisja euroobligacji PKO Banku Polskiego

19.07.2017 13:39

PKO Bank Polski wyemitował euroobligacje na kwotę 750 mln euro. Ostateczna wycena wyniosła 65 punktów bazowych powyżej średniej stawki swap, a kupon 0,75 proc. Emisja została przeprowadzona w sprzyjających warunkach rynkowych, przy dużym popycie ze strony inwestorów. Bank wyszedł na rynek z marżą wysokości 80bps, która w trakcie budowania książki popytu została obniżona o 15 punktów bazowych. Dzięki temu bank mógł osiągnąć atrakcyjną marżę, stanowiącą bardzo korzystny benchmark dla jego wyceny kredytowej. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Kronika – październik 2016

02.11.2016 20:57

Wydarzenia Według danych Ministerstwa Finansów dług publiczny na koniec czerwca wynosił blisko 937 mld zł. W drugim kwartale wzrósł o 37,6 mld zł. Szybsze tempo narastania długu mieliśmy po 1989 r. tylko raz - w 2008 r. tuż po upadku Lehman Brothers. W kolejnym roku cała Europa była w recesji, a Polska jako jedyna jej uniknęła - m.in. właśnie dzięki ogromnemu poluzowaniu polityki fiskalnej. Poduszka z długu (i słabszego złotego) uratowała nas wtedy przed załamaniem gospodarczym. W II kw. 2016 r. dług publiczny wzrósł o 37 mld zł. Pomimo prawie nieustannego przyrostu długu publicznego, w dłuższej perspektywie nie rośnie on bardziej niż polska gospodarka. Czytaj więcej...


Kolejne umowy najmu w kompleksie Warsaw Spire

06.04.2015 07:00

Ghelamco Poland zamyka I kwartał tego roku nowymi umowami najmu w kompleksie Warsaw Spire na blisko 10 000 m2. Kolejne 1 700 m2 powierzchni biurowej zajmie firma Bilfinger Berger. W przyszłym roku do Warsaw Spire przeprowadzi się również sam deweloper - Ghelamco Poland. W styczniu powierzchnię w Warsaw Spire wynajęła Benefit Systems SA, a wcześniej BNP Paribas Securities Services i Agencja Frontex. Obecnie w całym kompleksie wynajęte jest już łącznie 30% powierzchni. Trwają zaawansowane rozmowy z kolejnymi najemcami, co pozwoli Ghelamco do końca tego roku osiągać wynik ok. 50% wynajętej powierzchni w kompleksie. Czytaj więcej...Konflikt pokoleń czy synergia? Sukcesja w firmach rodzinnych

05.03.2015 08:24

Ćwierćwiecze demokracji i kapitalizmu nad Wisłą to data ważna nie tylko dla historyków czy polityków. Również dla wielu firm najbliższe lata przynieść mogą zmiany na stanowiskach przywódczych, niekiedy piastowanych przez te same osoby co najmniej od upadku "realnego socjalizmu".  Czy polscy przedsiębiorcy są gotowi na przekazanie władzy potencjalnym następcom - i czy w ogóle takowych wykształcili? Kwestii tej poświęcone było badanie, przeprowadzone przez ośrodek dialogu i analiz THINKTANK oraz BNP Paribas Bank Polska. Czytaj więcej...


Rynki Finansowe, 02.03.2015

02.03.2015 13:56

Na bardzo dobre zachowanie się indeksów na giełdach zagranicznych w ubiegłym tygodniu wpłynęło porozumienie w sprawie Grecji zawarte w piątek wieczorem 20 lutego oraz wypowiedzi szefów banków centralnych. Globalny indeks MSCI World, obrazujący zachowanie się rynków rozwiniętych, osiągnął nowe historyczne szczyty. Niemiecki DAX wzrósł na przestrzeni tygodnia o 3,18%. Nieco słabiej wypadł rynek amerykański, gdzie S&P 500 spadł o 0,27%. Obydwa indeksy ustanowiły w minionym tygodniu kolejne szczyty. Na tym tle rynek polski wyglądał umiarkowanie dobrze. Polski rynek mierzony indeksem WIG wzrosł w ubiegłym tygodniu o 1,4%, zaś na przestrzeni całego miesiąca o 3,1%. Czytaj więcej...


Rynki Finansowe 23.02.2015

23.02.2015 11:30

Miniony tydzień nie przyniósł istotnych zmian na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wzrosty akcji skutecznie hamowało utrzymujące się napięcie geopolityczne na Bliskim Wschodzie oraz widmo opuszczenia przez Grecję Strefy Euro. W skali tygodnia indeks największych krajowych spółek WIG20 odnotował niewielki wzrost o 0,08%. Znacznie lepiej radziły sobie spółki o średniej i małej kapitalizacji skupione w indeksach mWIG40 oraz sWIG80 rosnąc o odpowiednio 0,74% oraz 1,13% w relacji do zeszłego piątku. Czytaj więcej...


Na mieszkanie rodzina pożyczy dziś 32 tys. zł więcej niż przed rokiem

23.02.2015 03:53

Już od 30 miesięcy rośnie zdolność kredytowa 3-os. rodziny zarabiającej 5 tys. zł netto. Wszystko za sprawą taniejących kredytów, których oprocentowanie spadło w tym czasie prawie o połowę - wynika z danych, które zebrał Lion’s Bank. Najbliższe miesiące powinny przynieść dalsze spadki oprocentowania i wzrost możliwości pożyczkowych. Czytaj więcej...


Co się odwlecze, to nie uciecze

17.02.2015 04:40

Ostatnie dwa miesiące przyniosły oszczędzającym chwilę wytchnienia i jedynie niewielki, choć wyraźny, spadek oprocentowania depozytów. Osłabienie złotego, które spędza sen z powiek zadłużonym w walutach obcych, okazało się sprzymierzeńcem oszczędzających. Deprecjacja naszej waluty dała Radzie Polityki Pieniężnej argument za tym, żeby nie obniżać stóp procentowych. Na jak długo? Czytaj więcej...


Rynki Finansowe, komentarz tygodniowy. 16.02.2015

16.02.2015 14:37

W minionym tygodniu zachowanie rynków finansowych determinowane było wydarzeniami geopolitycznymi, głównie kwestią posiedzenia Eurogrupy w sprawie Grecji oraz sytuacją na Ukrainie. W pierwszej połowie tygodnia zwłaszcza ten drugi problem implikował zachowanie się warszawskiego parkietu. Rynki akcji entuzjastycznie przyjęły podpisane w środę wieczorem w Mińsku porozumienie w sprawie rozejmu na wschodzie Ukrainy. Czytaj więcej...Po zakończeniu QE przez Fed

06.02.2015 07:31

Wbrew obawom, zakończenie programu skupu aktywów przez Fed nie wywołało większych turbulencji na rynkach finansowych. Po pierwszym szoku informacyjnym spowodowanym informacją o możliwym stopniowym zmniejszaniu zakupów aktywów w połowie 2013 roku (co też finalnie nastąpiło w grudniu 2013), realizację tych zamierzeń rynki przyjęły nadzwyczaj dobrze. W rezultacie, po wpompowaniu znaczących ilości gotówki na rynki przez ostatnie lata, Fed zdecydował się zakończyć program w październiku ubiegłego roku. Czytaj więcej...


Rynki Finansowe. Komentarz tygodniowy – 12 01 2015

13.01.2015 03:59

Miniony tydzień przyniósł poprawę nastrojów zarówno na GPW, jak i na światowych rynkach akcji. Optymizm inwestorów to efekt oczekiwań, że w niedługim czasie Europejski Bank Centralny zwiększy program stymulacyjny, a amerykański Fed jeszcze przez kilka miesięcy nie podniesie stóp procentowych. Rynkom pomagało również tymczasowe wyhamowanie spadków cen ropy naftowej oraz uspokojenie nastrojów wokół Grecji. W skali tygodnia indeks największych polskich spółek WIG20 zyskał 1,3%, spółki o średniej kapitalizacji skupione w indeksie mWIG40 zyskały 2,3%. Czytaj więcej...


Rynki Finansowe, 15.12.2014

15.12.2014 10:06

Miniony tydzień był relatywnie ubogi pod kątem publikacji polskich danych makroekonomicznych. W związku z tym na nastroje inwestorów na polskim rynku akcji duży wpływ miała koniunktura na giełdach zagranicznych oraz narastające obawy o stabilność polityczną Grecji. Ostatecznie indeks szerokiego rynku WIG spadł w tym okresie 2,6%. Rynek akcji niemieckich spadł o 4,9%. Z kolei rynek amerykański reprezentowany przez indeks S&P500 spadł o 3,5%. Czytaj więcej...


X Kongres Consumer Finance

12.12.2014 07:39

- To już 10 kongres - i do tej liczby mamy sentyment. Ten jubileusz wiąże się z 15. rocznicą funkcjonowania Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych - stwierdził, rozpoczynając obrady tegorocznego Kongresu Consumer Finance Andrzej Roter, dyrektor generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Czytaj więcej...


Rynki Finansowe, komentarz tygodniowy BNP Paribas Bank Polska, 08.12.2014

10.12.2014 08:01

Nastroje inwestorów w ubiegłym tygodniu znajdowały się pod wpływem decyzji banków centralnych i nowych odczytów wskaźników wyprzedzających przemysłu. Stopa zwrotu z indeksu WIG w wyniosła w tym okresie +0,1%. Rynek niemiecki wzrósł o 2,6%. Z kolei, rynek amerykański reprezentowany przez indeks S&P500 wzrósł o 0,2%. Czytaj więcej...


Rynki Finansowe, 01.12.2014

01.12.2014 13:13

Ubiegły tydzień upłynął pod znakiem kontynuacji trendu bocznego na warszawskim parkiecie. Stopa zwrotu z indeksu WIG wyniosła w tym okresie 0,1%. O wiele lepiej zachowywał się rynek niemiecki, na którym indeks DAX zbliża się do poziomów historycznych maksimów,- w skali tygodnia wzrost sięgnął 2,6%. Podobna sytuacja miała miejsce na rynku amerykańskim, tygodniowa zmiana S&P wyniosła 0,2%. Czytaj więcej...


Rynki Finansowe, 24.11.2014

24.11.2014 14:45

Polski rynek akcji na przestrzeni tygodnia zachowywał się stosunkowo płasko. Spadki z czwartkowej sesji, spowodowane słabszymi od oczekiwań odczytami PMI w Chinach i Europie Zachodniej, zostały zniwelowane podczas piątkowej sesji. Ostatecznie indeks WIG zyskał 0,1 %. Bardzo dobrze zachowywały się rynki bazowe. Czytaj więcej...


Zarządzanie bankiem czy zarządzanie projektami? – debata ekspercka

20.11.2014 17:13

Jaką role odgrywają projekty we współczesnej instytucji finansowej? Czy projekt i proces stanowią alternatywę niemożliwą do pogodzenia, czy też są to rzeczywistości komplementarne? Jak wykorzystać nowoczesne technologie informatyczne  do zarządzania projektami w banku? Te i wiele innych zagadnień omawiano podczas panelu eksperckiego Miesięcznika Finansowego BANK zatytułowanego "Zarządzanie bankiem czy zarządzanie projektami? - miejsce PM we współczesnej bankowości". Debata odbyła się w ramach konferencji IT@BANK 20 listopada 2014 roku. Czytaj więcej...


Program Ambasador Banku BNP Paribas

16.11.2014 11:08

W październiku ruszył Program Ambasador Banku BNP Paribas skierowany do najlepszych studentów zainteresowanych branżą bankową. 12 ambasadorów będzie reprezentowało i promowało działania banku na uczelniach. W zamian za to studenci będą mieli okazję m.in. poznać firmę oraz wziąć udział w projektach i warsztatach z różnych dziedzin. Czytaj więcej...


Efektywność energetyczna: 200 mln Euro od EBOiR dla małych i średnich firm w Polsce

05.11.2014 19:31

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) uruchomił drugą edycję Programu Finansowania Rozwoju Zrównoważonej Energii w Polsce PolSEFF2. Na finansowanie inwestycji przynoszących oszczędność energii za pośrednictwem uczestniczących w programie banków dla polskich firm z sektora MŚP przeznaczone jest 200 mln Euro. Do programu dołącza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czytaj więcej...


SIX Payment Services i BNP Paribas Fortis przedstawiają innowacyjną ofertę w zakresie terminali płatniczych i rozliczeń płatności kartowych dla sprzedawców

31.10.2014 12:10

BNP Paribas Fortis i SIX Payment Services (SIX) nawiązują partnerstwo, które koncentrować się będzie na ofercie usługowej dla belgijskich sprzedawców, reprezentujących różne branże. BNP Paribas Fortis i SIX dostarczą sprzedawcom usługi obejmujące terminale płatnicze oraz rozliczenia płatności. Intencją jest stworzenie pierwszej realnej alternatywy na rynku belgijskim dla płatności Bancontact/Mister Cash (BC/MC). BNP Paribas Fortis wykorzysta model, który SIX stworzył z myślą o bankach chcących rozszerzyć swoją ofertę usług o rozliczanie płatności. Czytaj więcej...


Dzięki stress testom banki solidnie wzmocniły kapitały

30.10.2014 09:26

Europejski przegląd jakości aktywów i stress testy pokazały wysoką jakość aktywów polskich banków oraz ich odporność na szoki makroekonomiczne i rynkowe. Dwa banki z badanej piętnastki - Getin Noble oraz BOŚ - będą musiały uzupełnić kapitały. W strefie euro badań nie przeszło pomyślnie 25 banków ze 130, a niedobory w kapitałach wynoszą 25 mld euro. To mniej niż się spodziewano. Czytaj więcej...


Ranking hipotek: kredyt w złotych za ok. 4 proc.

28.10.2014 04:11

Skrupulatne liczenie się opłaci, wybierając najkorzystniejszą ofertę od pożyczonych 270 tys. zł można zapłacić bankowi w postaci odsetek innych kosztów 151 tys. zł zamiast 199 tys. zł. Najlepszą propozycję kredytową w czwartym kwartale ma Deutsche Bank - wynika z rankingu kredytów mieszkaniowych Open Finance. Na podium weszły też BZ WBK i Credit Agricole. Czytaj więcej...Rynki Finansowe 27.10.2014 r.

27.10.2014 12:39

Miniony tydzień na światowych parkietach upłynął pod znakiem odreagowania ostatnich spadków. W ślad za wzrostową korektą amerykańskich indeksów, zyskiwały parkiety w Europie oraz akcje na warszawskiej giełdzie. W efekcie, po pięciu dniach handlu indeks S&P zyskał 4,1%, niemiecki DAX 1,6%, a krajowy indeks WIG20 zmienił swoją wartość o blisko 1,0%. Czytaj więcej...
Strona 1 z 3123
0