Tag: BPS TFI
PPK to szansa czy zagrożenie dla banków spółdzielczych?

26.06.2019 10:00

Większość banków spółdzielczych zatrudnia od 50 do 250 pracowników, co oznacza, że przystąpią do Pracowniczych Planów Kapitałowych w styczniu 2020 roku. Jednocześnie klienci banków spółdzielczych to małe i średnie firmy, które w kolejnych terminach będą objęte przepisami o PPK. Rozmawiamy z Piotrem Antonowiczem, Prezesem Zarządu BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, którego TFI zamierza oferować bankom spółdzielczym i ich klientom zarządzanie programami PPK. Czytaj więcej...

Nowy Prezes BPS TFI

04.06.2014 09:30

Od czerwca 2014 roku nowym prezesem BPS TFI został Jacek Wiącek. Od 2010 do końca maja bieżącego roku był on wiceprezesem. Jego miejsce zajął Tomasz Sędkowski, odpowiedzialny za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, również związany z towarzystwem od 2010 roku. Czytaj więcej...


0