Tag: Caspar TFIFundusze Caspar TFI S.A. do nabycia w Alior Banku

05.02.2014 14:00

Alior Bank powiększył ofertę instrumentów inwestycyjnych o pięć subfunduszy zarządzanych przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od 4 lutego br. klienci Banku mogą nabywać jednostki uczestnictwa m.in. w Subfunduszu Caspar Akcji Polskich, który wypracował w ubiegłym roku stopę zwrotu na poziomie 45,7%, za co został uznany przez dziennik "Rzeczpospolita" za "hit inwestycyjny". Czytaj więcej...


0