Tag: Comp SARaport z BIK uzyskamy czterokrotnie szybciej: Biuro wdraża nowe technologie przechowywania danych

15.10.2014 16:25

Rosnące zainteresowanie wymianą informacji gospodarczej niesie za sobą szereg wyzwań nie tylko natury prawnej. Dla instytucji odpowiedzialnych za gromadzenie i udostępnianie informacji o zobowiązaniach oznacza to przede wszystkim stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług - za co niemałą odpowiedzialność ponoszą systemy informatyczne tych placówek. Czytaj więcej...


0