Tag: Damian Rosiński

Pierwsze symptomy presji na wzrost cen w USA

04.04.2016 09:12

W piątkowych publikacjach z USA pojawiły się oznaki wzrostu presji inflacyjnej. Rynek będzie musiał zweryfikować oczekiwania, co do dalszego utrzymywania stóp procentowych na niskim poziomie. Z uwagi na istotny czynnik ryzyka jakim jest brytyjskie referendum, czerwiec może nie być dobrym terminem na podwyżkę w USA, ale lipiec wydaje się optymalny. Wszystko przy założeniu utrzymania dobrych wyników amerykańskiej gospodarki i "nie" dla Brexitu. Czytaj więcej...


Zbyt łagodne podejście rynku do podwyżek stóp w USA

01.04.2016 10:23

Oceniamy, że rynek zbyt nisko wycenia obecnie ścieżkę podnoszenia stóp procentowych przez Fed. Rodzi to ryzyko wzmożonej zmienności i gwałtownego odwrócenia dotychczasowych tendencji, kiedy inwestorzy będą musieli skonfrontować się z rzeczywistością wyższego oprocentowania. Okolice połowy roku to nadal dobry termin na wzrost stóp w USA do przedziału 0,5-0,75 proc. Czytaj więcej...


Tydzień decyzji banków centralnych – bez zaskoczeń?

14.03.2016 09:15

Spodziewamy się, że zaplanowane na ten tydzień decyzje 4 dużych banków centralnych świata, nie zmienią, poprawionych znacznie w ostatnich dniach, nastrojów na rynkach finansowych skutkujących wzrostem apetytu na ryzyko. Fed utrzyma restrykcyjne nastawienie w polityce pieniężnej, ale stóp 16 marca nie zmieni. Podwyżka w czerwcu wchodzi w grę. Im bliżej posiedzenia, tym rynek będzie bardziej wyceniał ruch stóp w górę o 25 pkt bazowych. Czytaj więcej...


Fed może czekać z podwyżką, ale będzie stopy podnosił

07.03.2016 08:57

Wydźwięk ostatniego raportu z rynku pracy w USA jest taki, że zatrudnienie nadal rośnie w szybkim tempie, ale ze strony płac nie ma presji na wzrost. Przekaz dla banku centralnego: należy kontynuować politykę normalizacji polityki pieniężnej, lecz nie ma konieczności podnoszenia stóp już na najbliższym posiedzeniu. Oprocentowanie w USA wzrośnie w tym roku o 25-50 pkt. proc. Czytaj więcej...Bez przełomu na szczycie G20

29.02.2016 09:19

Szczyt G20 nie przyniósł oczekiwanego wspólnego stanowiska w kwestii walki ze słabnący wzrostem gospodarczym na świecie, ani tym bardziej działań stabilizujących kursy walut. Tydzień rozpoczął się znaczną przeceną cen akcji w Chinach i osłabieniem juana. Złoty pozostaje jednak stabilny i będzie zyskiwał na wartości w horyzoncie całej sesji. Czytaj więcej...


Gospodarka USA w szczytowej fazie cyklu

08.02.2016 09:37

Spadek stopy bezrobocia, przyspieszenie tempa wzrostu płac oraz poprawa wskaźników aktywności zawodowej Amerykanów stwarzają presję na Fed, by kontynuować podwyżki stóp procentowych. Jednak sygnały płynące z innych sfer gospodarki, w szczególności przemysłu, sugerują wstrzymanie się z dalszym zacieśnianiem. Bank centralny powinien przyjrzeć się sytuacji i nie podnosić stóp w marcu. Czytaj więcej...


Bank Japonii zaskakuje cięciem stóp procentowych

29.01.2016 09:50

Poranna decyzja Banku Japonii, który obniżył stopy procentowe poniżej zera wpisuje się tendencję łagodzenia polityki pieniężnej kluczowych banków centralnych w odpowiedzi na załamanie na rynkach finansowych oraz pogarszające się perspektywy gospodarek USA i Chin. Nie ma pewności czy działania te okażą się skuteczne w powstrzymaniu najgorszego scenariusza. Są jednak jedyna opcją dostępną bankom centralnym i powinny przejściowo zmniejszyć obawy inwestorów. Czytaj więcej...


Fed neutralnie, śledzi rozwój wydarzeń

28.01.2016 09:41

Rezerwa Federalna nie zmieniła znacząco retoryki po posiedzeniu w styczniu, choć w komunikacie można doszukać się pewnych stwierdzeń wskazujących na bardziej stonowane podejście do przyszłych podwyżek stóp procentowych. Szanse na ich wzrost w marcu są niewielkie. Reakcja rynków wyważona. Nie nastąpiło odwrócenie negatywnych trendów. Czy jutrzejsze posiedzenie Banku Japonii to zmieni? Czytaj więcej...Poprawa na złotym. Po Fed wyraźniejsza?

27.01.2016 08:39

Wyższy odczyt PKB za 2015 r. i informacja o niższym, niż zakładano deficycie budżetowym to jedne z nielicznych doniesień z kraju, na które rynek mógł zareagować umocnieniem złotego. Ale może to przymiarki to solidniejszego wejścia w polską walutę po wydaniu komunikatu przez Fed? Zakładamy złagodzenia tonu przekazu i poprawę nastrojów na globalnych rynkach wraz z ujawnieniem zamierzeń kluczowych banków centralnych świata (w piątek obraduje Bank Japonii). Czytaj więcej...Dalsza poprawa nastrojów. Przyspieszenie po Fed?

25.01.2016 09:01

Wizja rozszerzenia działań stymulujących ze strony EBC spowodowała wyhamowanie przeceny akcji, walut emerging markets oraz spadku dochodowości obligacji. M. Draghi i koledzy dostrzegli wzmożone zagrożenia dla odbicia inflacji i utrzymania trajektorii wzrostu gospodarczego. Odniosą się do nich zapewne również przedstawiciele Fed w środowym komunikacie po posiedzeniu. Oddalona zostanie perspektywa podwyżek stóp procentowych, co naszym zdaniem wywoła trwałe odreagowanie na rynkach. Czytaj więcej...
Kapitulacja byków na złotym

15.01.2016 09:15

Szereg czynników ryzyka związanych stricte z wewnętrzną sytuacją Polski powodował gwałtowną przecenę złotego. Szczególnie niebezpieczna jest możliwość zmiany perspektywy ratingu przez S&P, propozycja ustawy o kredytach we frankach szwajcarskich oraz dotycząca podatku bankowego. Bez pozytywnych doniesień ze sfery polityki, gospodarki i wprowadzanego prawa polska waluta będzie dalej tracić na wartości. Czytaj więcej...


Polska na afiszach, słabość złotego dobiega końca

14.01.2016 09:52

Pomimo silnych spadków cen akcji na giełdach w USA i Azji złoty zachowuje się stabilnie. Czyżby wyprzedaż dobiegała końca? Sugerować, kontrariańsko, może to także postawienie Polski w negatywnym świetle na arenie międzynarodowej w związku z decyzjami podjętymi przez Komisję Europejską. Konieczna poprawa nastrojów wokół Chin. Zakładamy, że nastąpi przy okazji publikacji serii danych z Państwa Środka we wtorek. Dziś w centrum uwagi sprawozdanie z posiedzenia EBC w grudniu. Czytaj więcej...
Najgorszy początek roku na giełdach w USA to nadal tylko straszenie?

11.01.2016 09:13

Fatalny początek roku na rynkach to nie tylko efekt obaw o kondycję Chin, ale także pokłosie dobrych bieżących danych z USA, które przybliżają podwyżki stóp, a jednocześnie słabszy odczytów wyprzedzających koniunktury (niska dynamika kredytów). Strach związany z Chinami wkrótce ustąpi. Kraj nadal dysponuje ogromnymi możliwościami kontroli procesów gospodarczych. Negatywne oddziaływanie serii podwyżek stóp w USA w pełni uwidoczni się dopiero w 2017 r. Czytaj więcej...


Na początek fala strachu. Potem już tylko lepiej?

05.01.2016 09:30

Krótkoterminowe ruchy cen na rynkach nie powinny przesłaniać ogólnego obrazu światowej gospodarki, gdzie Ameryka rozwija się w tempie zgodnym z potencjałem, a w Chinach coraz większą rolę odgrywa konsumpcja. To nie będzie rok kryzysu i powtórki spadków cen niemal wszystkich klas aktywów. Zapowiedź 4 podwyżek stóp procentowych w USA do końca roku potwierdza dobre perspektywy koniunktury za oceanem. Czytaj więcej...Wzrost popytu na polskie aktywa

30.12.2015 10:34

Wyraźne zmniejszanie premii za ryzyko na polskich aktywach po przyjęciu kolejnych ustaw gospodarczych przez sejm (budżetu i o podatku bankowym), to charakterystyka przedostatniej sesji 2015 r. Złoty powrócił do wartości sprzed niespodziewanie silnego trendu deprecjacji z przełomu listopada i grudnia. W pierwszych tygodniach stycznia będzie dalej zyskiwał, choć może to zostać poprzedzone szybka korektą wzrostową kursów. Czytaj więcej...


Londyn wraca do gry

29.12.2015 09:43

Dzisiejsza sesja powinna przynieść nieco więcej emocji, niż dwie ostatnie, kiedy bankierzy z Londynu nie pracowali. Złoty może lekko stracić na wartości, ale celem na najbliższe 2-3 tygodnie są niższe ceny obcych walut. Po południu publikacja, wartych odnotowania, dwóch raportów z USA. Czytaj więcej...


Do końca roku bez większych zmian

28.12.2015 08:12

W przeciwieństwie do ubiegłego, w tym roku nie powinniśmy obserwować wzmożonych wahań na lokalnym rynku. Potencjał aprecjacji złotego w krótkim terminie wydaje się wyczerpany, co zwiększa ryzyko odbicia, szczególnie kursów europejskich walut. Z początkiem nowego roku zakładamy wznowienie obserwowanej w II poł. grudnia tendencji odbudowy pozycji złotego. Czytaj więcej...Stabilnie, przedświątecznie…

23.12.2015 09:11

Krótkoterminowo potencjał umocnienia złotego został wyczerpany. Dobre ceny do podkupienia walut w perspektywie końca roku. Od stycznia najpewniej wznowienie trendu aprecjacji. Na rynku bazowym stabilnie. EUR/USD dotarł do 1,10, ale nie spróbował przebić się na wyższe poziomu. Zakończy rok w okolicach tej ceny. Dziś seria danych z USA jedynie do odnotowania, bo raczej bez wpływu na ceny walut. Czytaj więcej...Powyborczy impas w Hiszpanii. Pokaz siły złotego

21.12.2015 09:29

W Hiszpanii po wyborach zwycięska partia może mieć problemy z utworzeniem stabilnej koalicji większościowej. Nie było jednak niespodzianek i dominujące dotychczas partie zajęły w głosowaniu dwa pierwsze miejsca. Złoty dobrze rozpoczyna przedświąteczny tydzień. W poprzednim umocnił się najbardziej od stycznia. Ma dobre perspektywy na najbliższą przyszłość i będzie dalej zyskiwał. Czytaj więcej...


Koniec odwrotu od polskiego rynku?

18.12.2015 09:49

Po podwyżce stóp rynki nadal nie wierzą, jak członkowie Fed, że w 2016 r. będą miały miejsce kolejne cztery. Rodzi to ryzyko zaskoczeń, a co za tym idzie dużej zmienności na rynkach, a w przypadku wypełnienia projekcji Fed także potencjał do wznowienia aprecjacji dolara w średnim terminie. Lokalnie wreszcie wzrost popytu na polskie aktywa. Czyżby koniec odwrotu od rodzimego rynku? Czytaj więcej...


Fed zaczyna przywracać normalność

17.12.2015 08:35

Zaskoczenia nie było. Rezerwa Federalna podniosła stopy procentowe o 25 pb. do przedziału 0,25-0,50 proc. Prezes J. Yellen podkreśliła, że jest to wyraz zaufania Fed do gospodarki. W kwestii dalszych zmian stóp procentowych kluczowe będzie kształtowanie się inflacji. Podtrzymano projekcję wzrostu oprocentowania do 1,4 proc. do końca 2016 r. Czytaj więcej...


Stabilnie przed publikacjami z USA

11.12.2015 09:41

Złoty nadal nie cieszy się zainteresowaniem inwestorów. Słabnie wraz z korygującym wzrosty euro. Przed środową decyzję Fed sytuacja nie ulegnie zmianie. Rodzimą walutę obciążają czynniki lokalne - niepewność dotycząca decyzji politycznych i ich wpływu na stan finansów państwa oraz przyszłość polityki pieniężnej po wyłonieniu nowego składu RPP. Ostatnie głosy wskazują, że skala monetarnego luzowanie może nie być tak duża, jak początkowo sądzono i przyjąć formę jednorazowego cięcia stóp o 25 pb. Potencjalnie dobra informacja dla złotego. Czytaj więcej...


Bank Szwajcarii bez presji. Dalsza przecena juana

10.12.2015 09:42

Dzięki temu, że Europejski Bank Centralny nie wytoczył najcięższych dział, Bank Szwajcarii nie jest zobligowany aplikować nowych narzędzi, by nie dopuścić do umocnienia franka. Z ważnych wydarzeń na świecie nadal niepokojąco słabnie chiński juan, co może wzmaga obawy o kondycję Państwa Środka. W tych warunkach szanse na nastrojów dla surowców, aktywów emerging markets, czy w szczególności polskiej giełdy, obligacji i złotego są minimalne. Czytaj więcej...


Wyprzedaż w oczekiwaniu na Fed. Niepokojąco słaby juan

09.12.2015 09:23

Uzależnione od pieniędzy z banków centralnych rynki reagują wyprzedażą na złagodzenie polityki pieniężnej EBC i panicznie boją się podwyżki stóp procentowych w USA. Dochodzą obawy o gospodarkę Chin, gdzie niepokojąco słabnie waluta, co łącznie daje mieszankę skutecznie psującą nastroje i apetyt na ryzyko. Złoty jest w tym środowisku najsłabszy od 6 lat. Czytaj więcej...


Towary najtańsze w tym stuleciu

08.12.2015 08:26

W środowisku silnej przeceny na rynku surowców złoty i polska giełda nie mogły zachować się lepiej, niż utrzymać wartość z poprzedniego dnia. Wciąż brakuje impulsu, który zmieniłby nastawienie inwestorów do naszego rynku. Dziś ciąg dalszy stabilizacji cen. Z czasem popyt na złotego będzie się wzmagał. Czytaj więcej...


Rozgrzany rynek pracy w USA, pewna podwyżka stóp

07.12.2015 08:51

Zachowanie złotego na przestrzeni ostatnich dwóch sesji wskazuje na bliskość odwrócenia niekorzystnego trendu wyprzedaży polskiej waluty. Na rynku międzynarodowym euro utrzymało wyższą wartość po decyzji EBC. Odczyt danych z rynku pracy w USA przesądza, że w przyszłym tygodniu Fed podniesie stopy procentowe. Wzmagają się głosy, że będzie musiał zacieśniać szybciej, niż obecnie wycenia to rynek. Czytaj więcej...


Przedstawienie czas zacząć…

03.12.2015 09:02

Dziś Europejski Bank Centralny zdecyduje o przyszłości polityki pieniężnej w strefie euro. Zakładamy łagodzenie w minimalnej skali i korekcyjne odbicie euro. Złoty, by w tym scenariuszu zyskać i do euro, i do dolara, musi znaleźć wewnętrzną siłę. Obecnie jej brakuje. Impuls przyjdzie z wewnątrz i dopiero wówczas polska waluta przybierze jaśniejsze barwy. Czytaj więcej...


Poprawa koniunktury w strefie euro, słabiej w USA

02.12.2015 08:18

Bezpośrednio przed decyzją w sprawie dalszych działań łagodzących politykę pieniężną, M. Draghi i spółka otrzymują kolejne dane świadczące, że nie ma powodów do nerwowych ruchów. Także Fed może czuć dyskomfort obserwując pogorszenie kondycji przemysłu tuż przed decyzją o podwyżce kosztu pieniądza. Jeśli chodzi o złotego i polskie aktywa są one nadal omijane szerokim łukiem przez zagranicznych inwestorów. Czytaj więcej...Tydzień kluczowego rozstrzygnięcia

30.11.2015 08:57

Czy ostatnie w tym roku posiedzenie EBC będzie tym, na którym M. Draghi nie zdoła zaskoczyć uczestników rynku? Nie jest to stwierdzenie, które łatwo przechodzi przez gardło, biorąc pod uwagę historię wystąpień Włocha na konferencjach prasowych, ale tym razem oczekiwania zostały rozbudzone na tyle, że nawet tak wytrawnemu graczowi może być trudno sprostać zadaniu utrzymywania presji na osłabienie waluty. Czytaj więcej...


Złoty w świecie swojej słabości

27.11.2015 09:53

Nagłe załamanie cen akcji na giełdzie w Chinach nie pomaga w odbudowie pozycji złotego, który pozostaje we własnym świecie słabości oderwany od globalnych trendów. Polska waluta traci pod wpływem czynników wewnętrznych. Przyszły tydzień z historycznymi posiedzeniami EBC i Fed dadzą nowe rozdanie i wzrost notowań złotego. Czytaj więcej...


EBC w amoku łagodzenia?

26.11.2015 09:09

Rynek coraz bardziej "nakręca się" na europejski pakiet stymulacyjny. Emocje sięgają zenitu. Ryzyko niespełnienia oczekiwań jest ogromne. Możliwa dynamiczna korekta na eurodolarze. Złoty i polska giełda wciąż dołują. Inwestorzy wciąż obawiają się decyzji gospodarczych nowego rządu. Czytaj więcej...


Wzrost napięcia geopolitycznego psuje nastroje na rynkach

25.11.2015 08:56

Poważny incydent na granicy turecko-syryjskiej rodzi obawy o wybuch konfliktu na linii NATO-Rosja, a tym samym skłania inwestorów do ucieczki od ryzyka. Tracą giełdy w Europie oraz słabsze waluty regionu. Złoty utrzymuje niską wartość. Zakładamy, że nie dojdzie do poważniejszych reperkusji w związku z wczorajszymi wydarzeniami i rynki powrócą do stabilnego handlu z rosnącym zainteresowaniem przecenionymi aktywami emerging markets. Czytaj więcej...


Yellen broni polityki niskich stóp. USD/PLN najwyżej o 11 lat

24.11.2015 08:59

Narasta presja na podwyższenie stóp procentowych w USA. Yellen musi bronić polityki Fed przed atakami zbyt długiego utrzymywania niskiego oprocentowania. Grudniowa podwyżka rozpocznie cały cykl monetarnego zacieśniania ze wzrostem stóp o 25 pb. co ok. 4 miesiące. Dolar utrzymuje wysoką wartość. Do złotego jest najmocniejszy od 11 lat. USD/PLN testuje psychologiczny poziom 4,0. Czas słabego złotego dobiega końca. Czytaj więcej...


Spokojny początek tygodnia. Lepsze perspektywy EM?

23.11.2015 10:47

Wydarzeniem dnia są dziś publikacje indeksów PMI dla Europy. Ważna przesłanka przed przyszłotygodniową decyzją w sprawie stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego. Jak dotąd rynek w pełni wycenia obniżkę stopy depozytowej, co w naszej ocenie nie jest scenariuszem tak pewnym, jak się oczekuje. Póki co euro pozostaje bardzo tanie. EUR/USD spadł na nowe, 7-miesięczne minima. Silniejsze odbicie z początkiem grudnia? Czytaj więcej...


Oczekiwania nie obniżkę stóp EBC przesadzone?

20.11.2015 08:46

Być może dzisiejsze poranne wystąpienie M. Draghiego na Kongresie Bankowym we Frankfurcie rzuci więcej światła w kwestii tego, co Włoch zamierza zaproponować na posiedzeniu EBC 3 grudnia. Rynek w pełni dyskontuje obniżkę stopy depozytowej. W naszej ocenie nie ma odpowiednich warunków, by wykonać taki ruch. Fed nie jest już niechętny podnosić stopy w USA, a euro zostało od ostatniego spotkania mocno przecenione. Zaskoczenie może sprowokować silniejszą korektę na EUR/USD. Czytaj więcej...


Minutes potwierdzają scenariusz grudniowego zacieśnienia

19.11.2015 08:26

Rynek zaczyna dostrzegać, że podwyżka stóp procentowych w USA to wcale nie najgorszy scenariusz. W obecnej sytuacji jest wyrazem zaufania Fed do gospodarki i sygnałem utrzymania dobrej koniunktury w przyszłości. Giełdy pozywanie reagują na potwierdzenie wizji rozpoczęcia normalizacji polityki pieniężnej w grudniu. Złoty i Wig20 mocniejsze. Jeszcze zyskają. Czytaj więcej...


Dane z gospodarki USA nie negują scenariusza podwyżki stóp

18.11.2015 09:43

Dziś w sprawozdaniu z posiedzenia w październiku Fed zapewne potwierdzi scenariusz podwyżki stóp w grudniu. Zbliżanie się tego momentu powoduje, że złoty wciąż nie znajduje wewnętrznej siły. Ciąży także perspektywa cięcia oprocentowania NBP. Nadal uważamy, że przychylniejsze podejście inwestorów do złotego to jedynie kwestia czasu. Czytaj więcej...Mocne spadki cen surowców i walut EM. PLN stabilny

13.11.2015 09:22

Czwartkową sesję charakteryzowała silna wyprzedaż na rynku towarów oraz dalsze spadki cen akcji na giełdach. Złoty i GPW zachowywały się jednak stabilne. Względna siła naszego rynku będzie się utrzymywać. Nadal liczymy na dobrą końcówkę roku w wykonaniu polskich aktywów. Dziś seria danych z gospodarek. Z Polski PKB, CPI oraz handel. Z USA sprzedaż detaliczna, inflacja PPI i nastroje konsumentów. Nie zmienią, tak jak wczorajsze wypowiedzi członków Fed, perspektywy podwyżki stóp w USA w grudniu. Czytaj więcej...


Dalsza odbudowa wartości złotego

12.11.2015 09:34

Złoty wyraźnie zyskał pod nieobecność rodzimych graczy i szybko nie powróci już do niskich wartości sprzed Święta Niepodległości. Oczekujemy dalszej aprecjacji polskiej waluty. Popołudniu panel dyskusyjny Fed, na którym wypowiadać się będzie czworo przedstawicieli amerykańskiego banku centralnego - możliwy wzrost zmienności na dolarze. Czytaj więcej...Strona 4 z 8« Pierwsza...23456...Ostatnia »
0