Tag: Dariusz WinekBGŻOptima: komentarz na temat decyzji RPP – stopy procentowe bez zmian

03.12.2014 16:36

Na grudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian, co jest kontynuacją linii polityki pieniężnej sprzed miesiąca. W listopadzie bowiem, mimo dość łagodnego wydźwięku projekcji inflacyjnej NBP, szczególnie w zakresie oczekiwanej do 2016 r. ścieżki inflacji, Rada nie zdecydowała się na obniżki. Ukazujące się od posiedzenia listopadowego dane makroekonomiczne, utwierdziły Radę w trafności decyzji o zaniechaniu dalszego łagodzenia parametrów polityki pieniężnej. Czytaj więcej...


BGŻOptima: komentarz na temat decyzji RPP – stopy procentowe bez zmian

05.11.2014 17:18

Na listopadowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się na kolejną obniżkę stóp procentowych NBP. Decyzja ta jest dużym zaskoczeniem dla rynku, ponieważ większość ankietowanych ekonomistów prognozowała spadek stóp o 0,25 pkt. proc., a część inwestorów oczekiwała nawet głębszego cięcia. Brak redukcji może wynikać z nieco lepszych ostatnich danych dotyczących koniunktury (wskaźnik PMI w październiku 51.2 pkt.). Czytaj więcej...


BGŻOptima: komentarz na temat decyzji RPP – stopy procentowe bez zmian

03.09.2014 16:28

Na wrześniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe NBP bez zmian. Decyzja ta wpisuje się w dotychczasową retorykę Rady, marginalizującą znaczenie skutków konfliktu na Ukrainie na ścieżkę wzrostu gospodarczego i inflacji w Polsce. Jednak koniunktura ulega systematycznie wyraźnemu pogorszeniu, obniżając krótkookresowe prognozy tempa wzrostu. Czytaj więcej...


BGŻOptima: komentarz na temat decyzji RPP

05.02.2014 12:50

Na lutowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe NBP bez zmian. Decyzja ta jest zgodna z listopadową deklaracją o utrzymaniu stóp na obecnym poziomie do połowy 2014 r. Pomimo trwającej w ostatnim okresie wyprzedaży aktywów na rynkach wschodzących czy dalszej wyraźnej poprawy koniunktury w Polsce, brak jest nadal oznak nasilenia presji inflacyjnej. Czytaj więcej...


0