Tag: Dywidenda


Polityka dywidendowa banków. KNF przedstawiła rekomendację

14.03.2018 14:10

Komisja Nadzoru Finansowego rekomenduje, by banki spełniające jednocześnie przedstawione przez Komisję kryteria mogły wypłacić do 75% wypracowanego zysku za rok poprzedzający decyzję, a w przypadku banków spełniających wszystkie te kryteria z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny - do 100% zysku. Czytaj więcej...


Prezes JSW: na dywidendy do 30% zysku netto grupy

09.02.2018 14:00

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zamierza rekomendować akcjonariuszom przeznaczanie na dywidendy do 30% skonsolidowanego zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, poinformował prezes Daniel Ozon. W prezentacji przed dzisiejszą konferencją prasową JSW podała, że rekomendowany poziom wypłaty dywidendy będzie wynosić co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto. Czytaj więcej...

Fundusze wypłacające dywidendę inwestorom w ofercie Deutsche Bank Polska

14.07.2016 09:09

Oferta inwestycyjna Deutsche Bank Polska została poszerzona o nowe fundusze wypłacające dywidendę na rachunek Klienta. Wśród 22 nowych produktów, takich renomowanych firm jak Fidelity International i Franklin Templeton Investment Poland, są do wyboru fundusze rynku akcji, obligacji i zrównoważone, w różnych klasach ryzyka i walutach. Czytaj więcej...


Franklin Templeton rozszerza ofertę

06.04.2016 09:08

Franklin Templeton Investments z przyjemnością ogłasza rozszerzenie gamy dostępnych klas tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o dywidendowe klasy tytułów uczestnictwa wybranych funduszy Franklin Templeton Investment Funds (FTIF). Ta zmiana zbiega się w czasie z rozszerzeniem wachlarza funduszy FTIF o Templeton Emerging Markets Bond Fund, Franklin Global High Income Bond Fund i Franklin Income Fund, które  są dostępne dla krajowych inwestorów od 15 marca 2016 r. Czytaj więcej...Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji z Nordeą

11.11.2015 09:01

Wzrost przychodów, spadek kosztów działania, realizacja synergii związanych z integracją z Nordeą oraz poprawa w zakresie odpisów przełożyły się na solidny wzrost wyniku w III kwartale 2015. Utrzymaniu wiodącej pozycji rynkowej towarzyszyła wysoka nowa sprzedaż kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów dla MSP i korporacji. Bank spełnia także dodatkowe, zaostrzone wymogi kapitałowe w zakresie wypłaty dywidendy w kolejnych latach. Czytaj więcej...


Giełdowe Altus TFI S.A. awansowało 10. miejsce w rankingu krajowych TFI pod względem wartości aktywów netto funduszy rynku kapitałowego

24.10.2015 06:55

Niezależne giełdowe Altus TFI S.A., mimo zawirowań na rynkach kapitałowych z sukcesem plasuje kolejne emisje certyfikatów akcyjnych niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Dzięki wpływom z emisji i wypracowanym stopom zwrotu ich aktywa wzrosły w tym roku o 37,2% do 1,31 mld zł. To dzięki nim oraz przejęciu funduszy TFI SKOK S.A., Altus TFI S.A. awansowało w tym roku na 10. miejsce w rankingu krajowych TFI, pod względem wartości aktywów netto funduszy rynku kapitałowego. Czytaj więcej...


Poradnik obligacji cz. XVII

03.03.2015 13:20

Emitowanie obligacji i inwestowanie w tego typu papiery kojarzy się jednoznacznie z wypłatą odsetek, stanowiących odpowiednio koszt z punktu widzenia emitenta i wynagrodzenie za udzielenie pożyczki, z punktu widzenia nabywcy obligacji. Ale przepisy zarówno obecnie obowiązującej ustawy, jak i regulacje zawarte w jej nowym kształcie, które mają wejść w życie w lipcu 2015 r., przewidują możliwość wypłacenia posiadaczom obligacji części zysku, wypracowanego przez ich emitenta. Czytaj więcej...


Bank Zachodni WBK najzyskowniejszym bankiem na GPW w ciągu ostatnich 10 lat

29.09.2014 10:01

Spośród wszystkich banków notowanych na GPW w Warszawie największe zyski dla swoich akcjonariuszy w latach 2004-2013 wypracował Bank Zachodni WBK. Inwestycja w akcje Banku dziesięć lat temu przyniosła na koniec ubiegłego roku zwrot w wysokości 472%. Ten wynik zapewnił Bankowi Zachodniemu WBK 1. miejsce w rankingu Złota Akcja w kategorii najlepsza spółka WIG-Banki 2004-2013 oraz 3. miejsce w kategorii najlepsza spółka WIG20 2004-2013. Czytaj więcej...


Strona 3 z 3123
0