Tag: Eugeniusz Gostomski

Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Płatności w Niemczech w dobie transformacji cyfrowej

18.02.2019 04:35

W Niemczech tradycyjnie osoby prywatne są silnie przywiązane do gotówki. W 2017 r. aż 74,3% wszystkich transakcji płatniczych zrealizowano tam za pomocą banknotów lub monet, ale ich udział w ogólnej liczbie operacji płatniczych stopniowo się zmniejsza i w 2017 r. był o 8 pkt. proc. niższy niż w 2008 r. Czytaj więcej...


Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Specyfika kościelnych banków spółdzielczych

21.01.2019 05:30

W Niemczech istnieje obecnie 10 banków kościelnych, z których 9 funkcjonuje w formie spółdzielni, a jeden – Steyler Bank – w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie kościelne banki spółdzielcze zrzeszone są w Federalnym Związku Banków Ludowych i Banków Raiffeisena (BVR). Czytaj więcej...Bank i Klient: Wymieranie banków

16.02.2018 12:23

Globalny kryzys finansowy i gospodarczy lat 2007–2009 przyspieszył proces wymierania banków i placówek bankowych w krajach Unii Europejskiej. W ostatnich kilku latach szybko ich ubywało, a proces ten będzie postępował. Według prognoz w ciągu najbliższych lat z rynku może zniknąć nawet 50% istniejących placówek bankowych. Czytaj więcej...Regulacje nadzorcze: Konieczność respektowania zasady proporcjonalności w regulacjach bankowych

01.06.2017 08:30

Jedną z podstawowych reguł istniejących w prawodawstwie wspólnotowym i narodowym krajów członkowskich UE jest zasada proporcjonalności. Nakazuje ona organom unijnym i państwowym stosowanie jedynie takich środków prawnych, które są niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów. Czytaj więcej...Banki spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku

16.06.2016 10:30

Jaki jest obecny stan bankowości spółdzielczej? W którym kierunku należy zmierzać? Gdzie znajdują się największe przeszkody dla spółdzielców? Zagadnienia te omawiano podczas konferencji zatytułowanej "Banki spółdzielcze wobec wyzwań współczesnego rynku", zorganizowanej 14 czerwca br. na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Podczas konferencji radomska uczelnia wyróżniona została Krzyżem Zasługi im. Ks. Piotra Wawrzyniaka. Odznaczenia otrzymali także prof. Zbigniew Łukasik - rektor UTH, prof. Jan Bednarczyk - dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych radomskiej uczelni oraz dwóch pracowników naukowych UTH. Czytaj więcej...


0