Tag: Europejski Doradca Samorządowy

Doradzamy i informujemy: Gospodarcze podstawy bezpieczeństwa państwa a kultura zarządzania zasobami ludzkimi w kryzysie

30.05.2011 09:02

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe państw są pojęciami złożonymi, wieloaspektowymi, podlegającymi ewolucji znaczeniowej w kontekście ich znaczenia w wymiarze regionalnym i globalnym. Stąd konieczność choćby krótkiego... Czytaj więcej...


0