Tag: Grupa Kapitałowa PKO BP

Dwie pełne obniżki stóp w cenach rynkowych po 25pb każda

14.08.2014 08:07

W środę, w oczekiwaniu na lipcowe dane inflacyjne złoty stabilizował się w okolicach wtorkowego zamknięcia sesji, notując poziomy poniżej 4,20 wobec euro. Tym razem praktycznie żadnego przełożenia na naszą walutę nie miały przedpołudniowe słabe dane dot. gospodarki strefy euro prowadzące do chwilowego osłabienia euro wobec dolara do poziomu 1,334. Niemniej im bliżej było końca sesji europejskiej, tym luka między poziomem otwarcia na 1,337 USD a minimum dnia zmniejszała się. Eurostat podał, że wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w strefie euro spadła w czerwcu o 0,3% m/m, (konsensus rynkowy wskazywał na wzrost o 0,3%), a w całej UE obniżyła się o 0,1%. Czytaj więcej...


W oczekiwaniu na inflację

13.08.2014 08:01

Wtorek przyniósł dalsze umocnienie dolara wobec euro. Jeszcze przed południem kurs EUR/USD spadł poniżej 1,334. Bezpośrednim impulsem do zmian stały się opublikowane dane w Niemczech pokazujące, że nastroje gospodarcze w największym kraju strefy euro są obecnie najsłabsze od grudnia 2012 roku. Indeks ZEW oczekiwań na najbliższe 6-miesięcy obniżył się w sierpniu do poziomu 8,6 pkt przy prognozie rzędu 18,2 pkt i odnotowanych miesiąc wcześniej 27,1 pkt. To już ósmy z kolei miesiąc spadku wskaźnika, po tym jak w grudniu 2013 roku wynosił on 62,0 pkt i plasował się na najwyższym poziomie od siedmiu lat. Z kolei wskaźnik ZEW bieżącej sytuacji obniżając się już drugi miesiąc z rzędu, w sierpniu zanotował najniższy od styczna poziom 44,3 pkt (11,2 pkt poniżej konsensusu) Czytaj więcej...Polskie dwulatki na historycznych poziomach

12.08.2014 06:48

Poniedziałek na rynku głównej pary walutowej przyniósł lekkie osłabienie euro wobec dolara. Silniejszym zmianom nie sprzyjał wczorajszy kalendarz makroekonomiczny pozbawiony istotnych publikacji, jak też brak nowych niepokojących doniesień geopolitycznych. W rezultacie kurs EUR/USD podczas sesji poniedziałkowej utrzymywał okolice lekko poniżej 1,34 by we wtorek od rana testować wsparcie na 1,337. Czytaj więcej...

Irak podnosi awersję do ryzyka

08.08.2014 07:48

Czwartek na ryku FX upłynął w atmosferze podwyższonej awersji do ryzyka w związku z obawami o negatywne skutki rosyjskich sankcji nałożonych na Europę. Do tego dochodzą jeszcze wciąż rozczarowujące dane ze strefy euro (po słabych zamówieniach zawiodła też niemiecka produkcja przemysłowa) i rosnący strach przed ich dalszym pogorszenie. Rosja była do tej pory największym odbiorcą produktów rolnych z Europy i teraz po podpisaniu dekretu zakazującego wwozu do FR produktów rolnych, surowców i żywności z krajów, które poparły nałożone na nią sankcje gospodarka Eurolandu na pewno to odczuje. Obawy takie wyrażał nawet prezes EBC M. Draghi w rozmowie z dziennikarzami. W ostatnim czasie, oprócz informacji o "budzącym się" rynku kredytów do inwestorów nie docierały żadne pozytywne publikacje. Czytaj więcej...


Historyczne minima na Bundzie stabilizują polski dług

07.08.2014 08:31

Środową sesję na rynku głównej pary walutowej rozpoczęliśmy od dalszego umocnienia dolara wobec euro będącego reakcją rynku na mocno negatywnie zaskakujące dane z Niemiec. Zamówienia w przemyśle naszych zachodnich sąsiadów spadły w czerwcu o 3,2% m/m wobec spadku o 1,6% miesiąc wcześniej. Rynek liczył na wzrost o 1,1%. Dane nie pozostały też bez wpływu na notowania naszej waluty, gdyż spadek zamówień w niemieckim przemyśle (szczególnie zagranicznych) nie wróży dobrze polskiemu przemysłowi. Czytaj więcej...Bezpieczne aktywa pozostają w cenie

06.08.2014 07:53

Wtorkowa sesja na rynku głównej pary walutowej przyniosła wyraźne umocnienie dolara wobec euro. Jeszcze przed południem kurs EUR/USD powrócił poniżej 1,34 znosząc cały ruch wzrostowy będący reakcją na słabsze od oczekiwań, zeszłotygodniowe dane z rynku pracy w USA. Po południu para dotarła już w okolice 1,336. Środę rano trend spadkowy euro wciąż był kontynuowany odejmując kolejne 10 pkt., po publikacji danych o zamówieniach z Niemiec. Czytaj więcej...Czekając na EBC

05.08.2014 08:17

Zeszłotygodniowe dane z amerykańskiego rynku pracy wyrwały eurodolara z konsolidacji, która utrzymywał się w reakcji na wcześniejsze mieszane informacje dot. kondycji gospodarki amerykańskiej. W piątek kurs EUR/USD dotarł w okolice 1,3445, w poniedziałek po ruchu tym pozostały już tylko poziomy, notowania euro powróciły bowiem do trendu horyzontalnego. Czytaj więcej...Korekta po danych z rynku pracy w USA

04.08.2014 08:12

Bieżący tydzień na rynku złotego rozpoczynamy w okolicach 4,18 wobec euro, przy eurodolarze oscylującym przy 1,342 po tym jak piątkowa sesji krajowa przyniosła kontynuację silnej wyprzedaży naszej waluty, a na core markets rozczarowały dane z rynku pracy w USA. Obok utrzymującej się wysokiej awersji do ryzyka na świecie, nasilającej popyt na aktywa bezpieczne PLN osłabiły dodatkowo doniesienia krajowe. Kurs EUR/PLN wzrósł w piątek do ponad 4,19 - poziomu najwyższego od maja br. osłabiany doniesieniami o słabnącej koniunkturze w polskim sektorze przemysłowym. Czytaj więcej...


Korekta na koniec miesiąca

01.08.2014 08:07

Wczorajsza sesja nie przyniosła już tylu wrażeń co środowa. W kalendarzu makroekonomicznym nie było bowiem aż tak istotnych dla inwestorów danych, by mogły one w widoczny sposób ruszyć eurodolarem. Lekko poniżej konsensusu zobaczyliśmy inflację HICP (w czerwcu 0,4% r/r) i stopę bezrobocia (w czerwcu 11,5%) w strefie euro, co nie miało większego znaczenia dla rynku.  Czytaj więcej...
Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego

30.07.2014 13:19

Polska gospodarka weszła w fazę ożywienia, potwierdzonego silnym tempem wzrostu PKB w 1. kwartale 2014 o 3,4 proc. r/r. Obecne dane miesięczne dotyczące poziomu produkcji przemysłowej, budownictwa, realnej sprzedaży detalicznej, kredytów dla gospodarstw domowych, a także płac i zatrudnienia, wskazują na utrzymanie się dynamiki PKB w 2. i 3. kwartale na poziomie około 3,0 proc. Zdaniem ekonomistów PKO Banku Polskiego polska gospodarka zakończy 2014 rok wzrostem na poziomie 3,4 proc. r/r. Bank podniósł prognozy wzrostu PKB na 2015 rok do 4,5 proc. r/r. W 3 kwartale można spodziewać się niewielkich spadków na rynku akcji, stabilnego kursu złotego oraz kontynuacji niskich rentowności obligacji. Główne ryzyka to nadal wydarzenia geopolityczne, zacieśnianie polityki pieniężnej w USA i słaba koniunktura w strefie euro. Czytaj więcej...Rynki patrzą na Wschód Europy

30.07.2014 07:37

Za nami kolejny dzień niskiej zmienności na rynku walutowym. We worek podczas sesji europejskie kurs eurodolara nadal notowany był lekko powyżej zeszłotygodniowego minimum (w okolicach 1,342) i dopiero po południu zobaczyliśmy nieznaczne umocnienie waluty amerykańskiej. Nominalnie kurs EUR/USD spadł do 1,34 wyznaczając nowe lokalne minimum. Wspólna waluta pozostaje pod presją nie tylko ze względu na obecną dywergencję w koniunkturze gospodarek USA i Eurolandu, ale też możliwe zwiększenie się różnicy rozwojowej po tym jak UE nakłada na Rosję kolejne sankcje. Czytaj więcej...Słabe dane bez wpływu na zmienność

29.07.2014 08:42

Nowy tydzień na rynku głównej pary walutowej rozpoczęliśmy relatywnie spokojnie. Nominalnie kurs EUR/USD stabilizował się tuż nad piątkowym minimum na 1,3420 - najniższym poziomem pary od listopada 2013r. Niska zmienność na walucie amerykańskiej powoduje, że indeks dolarowy (DXY - kurs dolara wobec koszyka głównych walut) konsoliduje się w pobliżu najwyższych od sześciu miesięcy poziomów. Obecna wartość indeksu DXY (około 81,1) przekłada się na jego miesięczny wzrost już o 1,7%. Dalsza zwyżka będzie zależeć od danych gospodarczych i decyzji Fed, które poznamy w kolejnych dniach tygodnia. Obecne wzrosty dolara wspiera przekonanie, że prognozowane ożywienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych zaczyna się materializować, co oznacza, że jesteśmy już blisko pierwszej podwyżki stóp za oceanem. W lipcu dolar wzmocnił się już o 2,0% wobec euro. Czytaj więcej...Ifo wspiera dług i dolara

28.07.2014 07:29

Na rynku walutowym nowy tydzień rozpoczynamy na poziomach z końca ubiegłego, kiedy to piątkowa sesja europejska przyniosła dalsza osłabienie euro wobec dolara oraz złotego wobec obydwu tych walut. Nominalnie kurs EUR/USD dotarł w okolice 1,342 zaś EUR/PLN testował 4,146, przy czym największą część ruchu pary wykonały jeszcze przed południem. Czytaj więcej...

Obligacje płaszczem ochronnym dla złotego

24.07.2014 07:43

W środę złoty kontynuował rozpoczęte dzień wcześniej wzrosty. Pomimo słabych krajowych danych makroekonomicznych para EUR/PLN przetestowała wsparcie przy 4,13. GUS podał, że w czerwcu sprzedaż detaliczna wzrosła jedynie o 1,2% r/r, przy spadku o 1,1% m/m. Wynik negatywnie zaskoczył biorąc pod uwagę prognozy rzędu 4,1% wskazując na utrzymujące się osłabienie nastrojów konsumpcyjnych. Słabe dane sprzedażowe, po niskiej dynamice wzrostu w przemyśle, są kolejnym sygnałem, że odbicie gospodarcze traci impet. Ekonomiści wciąż jednak liczą, że poprawiająca się sytuacja gospodarcza i niska inflacja skłonią konsumentów do większych zakupów w kolejnych miesiącach roku. Na słabe dane złoty zareagował jedynie chwilowym osłabieniem, a nominalnie kurs EUR/PLN nie przełamał nawet oporu na 4,14. Czytaj więcej...Geopolityka nadal w centrum uwagi

23.07.2014 10:14

Na rynku walutowym wtorek okazał się udanym dniem handlu dla złotego. Pomimo osłabienia euro poniżej 1,35 USD już w pierwszych godzinach handlu para EUR/PLN praktycznie przez całą sesję europejską oscylowała wokół poziomu 4,145. Bez wpływu na notowania naszej waluty pozostały też niepokojące dane GUS dot. koniunktury w budownictwie, handlu, usługach i przemyśle w lipcu. Co więcej, podczas sesji amerykańskiej złoty zdołał nawet lekko umocnić się, sprowadzając kurs EUR/PLN do 4,133. Czytaj więcej...
Początek tygodnia bez zaskoczeń

22.07.2014 08:10

Sesję poniedziałkową na rynku głównej pary walutowej rozpoczęliśmy od lekkiej przeceny wspólnej waluty wobec dolara. Nominalnie kurs EUR/USD spadł poniżej 1,352 nie mieniając jednak technicznego obrazu pary. W tym samym czasie złoty również lekko tracił wobec głównych walut, jednak nominalnie kurs EUR/PLN nie przełamał zeszłotygodniowego szczytu (wyznaczonego po inf. o zestrzeleniu malezyjskiego samolotu pasażerskiego nad wschodnią Ukrainą) na poziomie 4,1564. Popołudniowa korekta sprowadziła obydwie pary walutowe w okolice zeszłotygodniowego zamknięcia. Czytaj więcej...

W oczekiwaniu na dane o produkcji

17.07.2014 07:36

Wczorajsze gołębie w tonie wypowiedzi prezes Fed nie były dziś w stanie powstrzymać wzrostów dochodowości amerykańskiego długu. Ceny obligacji za Oceanem spadały negatywnie reagując na rosnące giełdy i wzrost niektórych wskaźników cen przemysłu. W trakcie godzin handlu w Europie przełożyło się to na przesunięcie w górę amerykańskiej krzywej o 1-2 pb. w segmencie 5-10Y. W przypadku papierów niemieckich rynek pozostawał na niskich poziomach z wtorku, osiągniętych po publikacji słabych danych ZEW. Czytaj więcej...PKO Bank Polski szósty raz z rzędu został sponsorem strategicznym Biegu Powstania Warszawskiego

16.07.2014 15:23

24. Bieg Powstania Warszawskiego wystartuje 26 lipca, a pobiegnie w nim blisko 10 tysięcy osób. Tradycyjnie podczas każdych imprez biegowych sponsorowanych przez Bank organizowane są charytatywne akcje biegowe. Tym razem zawodnicy będą mogli pomóc pięciomiesięcznej Poli. Bieg Powstania Warszawskiego odbywa się w ramach cyklu biegowego "Zabiegaj o pamięć". Czytaj więcej...CPI zaszkodził długowi

16.07.2014 07:49

Przed południem na krótko spokój na globalnym rynku długu zakłóciła publikacja indeksu ZEW w Niemczech (61,8 pkt w lipcu vs. oczekiwanych 67,0 pkt). Wskaźnik zarówno w części odnoszącej się do bieżącej oceny sytuacji jak i oczekiwań okazał się słabszy od prognoz rynkowych. Z badania widać było m.in., że zmniejszyła się grupa optymistów, a wzrosła liczba ankietowanych oczekujących stabilizacji w gospodarce. Czytaj więcej...
Stabilnie w oczekiwaniu na inflację

15.07.2014 07:36

Publikacja danych o produkcji przemysłowej w Eurostrefie (zgodna z oczekiwaniami) nie wpłynęły na wycenę niemieckich, ani amerykańskich papierów skarbowych. Przez większą część dnia rentowności niemieckich i amerykańskich obligacji wahały się w wąskim zakresie nie reagując na doniesienia o narastaniu napięcia w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Czytaj więcej...


Wniosek o utworzenie spółki ubezpieczeń majątkowych w KNF

14.07.2014 08:01

PKO Bank Polski złożył wniosek o utworzenie spółki ubezpieczeń majątkowych do Komisji Nadzoru Finansowego. Jest to kolejny krok w realizacji nowej strategii w obszarze bancassurance, która przełoży się na lepsze dopasowanie produktów ubezpieczeniowych do potrzeb klientów, bardziej efektywną dystrybucję i możliwość osiągania dodatkowych przychodów dla Banku. Czytaj więcej...


Słabsze dane z Eurostrefy będą wspierały dług

14.07.2014 07:26

Koniec tygodnia upłynął pod znakiem kontynuacji zakupów papierów amerykańskich oraz nieznacznej przeceny niemieckich Bundów. Amerykańskiemu długowi pomagał konsumpcja opublikowanych w środę minutes Fed oraz spadki na giełdach. Dług niemiecki tracił za sprawą złagodzenia obaw o negatywne skutki problemów portugalskiego banku BES. W rezultacie dochodowości papierów US10Y spadły o 2 pb. zaś DE10Y wzrosły o 1 pb. Czytaj więcej...Dług będzie zyskiwał po gorszych danych z Europy

10.07.2014 07:37

Brak publikacji ważnych danych makro oraz niewielkie wzrosty na giełdach w Europie, po wtorkowych spadkach, sprzyjały nieznacznej korekcie na bazowych rynkach długu. Reakcją na poprawę wycen na rynkach akcji było przesunięcie amerykańskiej krzywej w górę o 3-4 pb. na całej jej długości. W przypadku papierów niemieckich zmiany były istotnie mniejsze i wyniosły 1 pb. w segmencie 5Y. Czytaj więcej...


Kondycja banków w obliczu stress-testów EBC: Polacy w średniej europejskiej

10.07.2014 05:01

Piętnaście polskich banków czeka w tym roku gruntowny przegląd jakości aktywów (AQR), przeprowadzany zgodnie z wymogami Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego - informuje Komisja Nadzoru Finansowego. Jaki będzie wynik stress-testów dla polskiego sektora bankowego? Według badania Europejski Barometr Bankowości za pierwszy kwartał roku 2014 konieczność podwyższenia kapitału w związku z wynikami badań deklaruje 8% przedstawicieli polskich banków.  Wynik ten dokładnie pokrywa się ze średnia europejską. Czytaj więcej...
Strona 12 z 18« Pierwsza...1011121314...Ostatnia »
0