Tag: Grupa Kapitałowa PKO BP

Po zamieszaniu w końcu zeszłego tygodnia, poniedziałek upłynął względnie spokojnie na rynku krajowej stopy procentowej

20.01.2015 09:51

Przez większą cześć poniedziałku obserwowaliśmy spadki rentowności niemieckich bundów, przy jednoczesnym przesuwaniu się w górę krzywej amerykańskiej. W procesie tym nie przeszkodziły ani nowe rekordy ustanowione przez niemiecką giełdę, ani utrzymujące się na względnie wysokim poziomie (po korektach z zeszłego tygodnia) cen ropy. Czytaj więcej...


PKO Bank Polski i fundusz zarządzany przez Griffin Group podpisały list intencyjny dotyczący sprzedaży spółki Qualia Development

20.01.2015 08:09

PKO Bank Polski podpisał list intencyjny z funduszem z grupy Griffin, dotyczący sprzedaży spółki Qualia Development oraz wybranych aktywów nieruchomościowych Banku. Transakcja jest kolejnym etapem realizacji strategii optymalizacji Grupy Kapitałowej Banku. Czytaj więcej...


Dynamiczny rozwój V.me by Visa: 13 polskich banków jest zaangażowanych w prace nad usługą

19.01.2015 10:50

Sieć akceptacji portfela V.me by Visa obejmuje już prawie połowę polskiego rynku e-commerce. Zalety portfela elektronicznego V.me by Visa - wygodę, szybkość i bezpieczeństwo płatności - doceniły już sklepy obsługujące blisko 45% obrotów w polskim e-handlu. Poza ING Bankiem Śląskim, który od końca kwietnia 2014 r. umożliwia konsumentom założenie portfela, do usługi dołączają kolejne banki. Czytaj więcej...


Rusza konkurs Futures Masters

12.01.2015 09:31

W styczniu 2015 r. startuje konkurs Futures Masters, który ma przybliżyć szerokiemu gronu inwestorów specyfikę kontraktów terminowych. W konkurs zaangażował się analityczny Dream Team z 11 domów i biur maklerskich. Konkurs potrwa pięć tygodni, dając pięć szans na wygranie nagród pieniężnych i rzeczowych, których pula wynosi 70 tys. zł. Czytaj więcej...Minutes Fed umacnia polskie aktywa

10.01.2015 05:21

Środowa sesja na rynku głównej pary walutowej przyniosła dalsze osłabienie euro wobec dolara. Kurs EURUSD spadł poniżej 1,18 wyznaczając nowe dziewięcioletnie minimum pary. Początkowo impulsem do wyprzedaży stała się wstępna publikacja danych, pokazujących pierwszy od października 2009 roku spadek indeksu HICP w strefie euro poniżej zera (-0,2%). Widmo utrzymania się deflacji nakłada dodatkową presję na EBC, co spowodowało, że na rynku automatycznie pojawiły się pytania, już nie o termin zapowiedzenia program skupu aktywów, ale o jego formę. Najbliższe posiedzenie EBC zaplanowane jest na 22 stycznia. Czytaj więcej...


Western Union udanie dostosowuje się do trendów migracyjnych i zmieniających się potrzeb polskich klientów

08.01.2015 11:59

Firma Western Union, światowy lider w dziedzinie przekazów pieniężnych, udanie realizuje w Polsce strategię polegającą na zapewnieniu wielokanałowego dostępu do zróżnicowanych produktów i usług. Sprzyjają temu obecne trendy migracyjne, które wskazują na zwiększający się przepływ osób zarówno z jak i do Polski. Sukces strategii rynkowej firmy jest wynikiem monitorowania aktualnych trendów migracyjnych i umiejętnego dopasowania oferty do zmieniających się potrzeb klientów. Czytaj więcej...


Western Union udanie dostosowuje się do trendów migracyjnych i zmieniających się potrzeb polskich klientów

07.01.2015 17:11

. Oczekiwania i potrzeby klientów zmieniają się wraz z nowymi falami emigracji Polaków oraz napływem imigrantów do Polski Klienci Western Union mają do dyspozycji szerokie możliwości wyboru sposobu realizacji przekazów pieniężnych: w placówce, online, za pośrednictwem bankomatu, telefonu lub bezpośrednio w domu Czytaj więcej...
PKO Bank Polski złożył do KNF wniosek notyfikacyjny dotyczący otwarcia oddziału korporacyjnego we Frankfurcie

29.12.2014 15:03

Oddział PKO Banku Polskiego we Frankfurcie będzie działał na zasadzie jednolitego paszportu europejskiego, zatem Bank złożył zawiadomienie o zamiarze ustanowienia oddziału do regulatora polskiego, który następnie będzie procedował wniosek z regulatorem niemieckim. Czytaj więcej...


Oprocentowanie detalicznych obligacji skarbowych w styczniu 2015 r. Grudniowa 14-tka tylko do końca grudnia

29.12.2014 13:54

W nowym roku oprocentowanie obligacji o zmiennym oprocentowaniu utrzymane zostało na poziomie z ubiegłego miesiąca, podobnie jak wysokość mnożnika i marż w kolejnych okresach odsetkowych. Zgodnie z zapowiedziami, po grudniowej promocji, oprocentowanie obligacji 2-letnich powróciło do poziomu z listopada, czyli 2,00%. Czytaj więcej...


PKO Bank Hipoteczny wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego o zezwolenie na rozpoczęcie działalności operacyjnej

29.12.2014 13:00

PKO Bank Hipoteczny będzie oferować długoterminowe kredyty hipoteczne dla klientów detalicznych oraz emitować długoterminowe listy zastawne. Według planów, PKO Bank Hipoteczny ma sprzedawać kredyty o wartości około 300 mln zł miesięcznie. Będą one finansowane głównie listami zastawnymi. Czytaj więcej...


Bezpieczna droga do szkoły z SKO

24.12.2014 13:12

PKO Bank Polski przygotował ponad 360 tysięcy gadżetów odblaskowych oraz ulotki przypominające podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 190 tysięcy takich kompletów trafiło do szkół uczestniczących w programie Szkolnych Kas Oszczędności (SKO). Kolejne 170 tysięcy bankowych odblasków otrzymała Policja, której przedstawiciele rozdadzą je uczestnikom programu "Bezpieczna droga do szkoły". Czytaj więcej...BESI Grupo Novo Banco o bankach: Bank Millennium , ING Bank Śląski, Bank Pekao, Bank Handlowy, PKO BP, mBank, BZ WBK, Getin Noble Bank, Alior Bank

22.12.2014 04:05

Analitycy BESI Grupo Novo Banco dnia 12 grudnia b.r. wydali rekomendacje dla następujących spółek sektora bankowego: Bank Millennium, ING Bank Śląski, Bank Pekao, Bank Handlowy, PKO BP, mBank, BZ WBK, Getin Noble Bank, Alior Bank. Czytaj więcej...Kredyty hipoteczne „drgnęły”, ale nadal poniżej oczekiwań

20.12.2014 08:06

O prawie 13 % w II kwartale 2014 w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosła wartość zawartych przez firmy pośrednictwa finansowego, zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych umów kredytu hipotecznego. Stało się tak, mimo, że podmiotom świadczącym usługi w tym zakresie przyszło funkcjonować w bardziej restrykcyjnym otoczeniu prawnym i instytucjonalnym. Czytaj więcej...Informacja nt. wypłaty kwot gwarantowanych dla klientów SKOK w Wołominie w oddziałach PKO Banku Polskiego

18.12.2014 13:54

Z dniem 11 grudnia 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie oraz 12 grudnia 2014 wystąpiła do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej Kasy. Tym samym uruchomiona została procedura, która umożliwi klientom SKOK w Wołominie odzyskanie zgromadzonych środków w złotych do równowartości 100 tys. euro w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Czytaj więcej...
Silna przecena polskich papierów. Na wartości tracą walory na całej krzywej

17.12.2014 09:35

Wtorek na światowych rynkach finansowych rozpoczął się publikacją słabych danych z Chin. Indeks  PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym, wyniósł w grudniu 49,5 pkt. Jest to najniższy poziom wskaźnika od 7 miesięcy, pokazujący, że spowolnienie w chińskiej gospodarce pogłębia się i to mimo podejmowanych przez władze i bank centralny wysiłków mający na celu stymulowanie wzrostu (w tym listopadowej obniżki stóp procentowych). Czytaj więcej...


Raport specjalny – rynek będzie dyskontował dalsze redukcje stóp w Polsce

12.12.2014 14:53

W naszej ocenie, w najbliższych miesiącach nadal będzie się utrzymywać wysokie prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych NBP. Spodziewamy się, że na początku przyszłego rynek będzie wyceniał roku dwie obniżki po 25 pb (łącznie o 50 pb).  Spadło jednak prawdopodobieństwo głębszego poluzowania polityki pieniężnej. Czytaj więcej...
SUPERCESSIO dla Credit Agricole i Polkomtela

04.12.2014 05:51

Motywuje do ustanawiania najwyższych standardów, buduje zaufanie stron kontraktu i, co równie istotne, jego ranga w środowisku rynku usług finansowych rośnie, o czym świadczy zdecydowanie większa niż w pierwszej edycji liczba nominowanych. CESSIO - bo o nim mowa - to laur, którym wierzyciele wtórni honorują wierzycieli pierwotnych za najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż wierzytelności. Po raz drugi laureatów CESSIO wyłoniono w dwóch kategoriach: sektora finansowego i pozafinansowego. Czytaj więcej...


PKO BP Bankiem roku w Polsce według miesięcznika „The Banker”

02.12.2014 11:05

PKO Bank Polski po raz kolejny został uhonorowany nagrodą "Bank of the Year in Poland". Doceniono ponadprzeciętne wyniki finansowe Banku. Utrzymywaną na wysokim poziomie rentowność aktywów i kapitałów, najlepszą wśród bankowych grup kapitałowych w kraju efektywność kosztową mierzoną wskaźnikiem C/I, jakość portfela kredytowego, zwiększenie udziałów rynkowych oraz wzmocnienie pozycji bezdyskusyjnego lidera polskiej bankowości. Czytaj więcej...


Raport specjalny – Polskie banki będą zwiększać ekspozycje w Obligacjach Skarbowych

02.12.2014 05:01

Ciężar finansowania polskich potrzeb pożyczkowych wyraźnie przesunął się w kierunku inwestorów krajowych. W 2014 r. większość nowych emisji papierów skarbowych nominowanych w złotych netto zostało objęte przez rezydentów, a tak naprawdę głównie przez polski sektor bankowy. Czytaj więcej...Czy crowdfunding zastąpi parkiet? Debata ekspercka „Rynek kapitałowy w Polsce. Forma dojrzała czy stadium przejściowe?”

26.11.2014 03:05

W jakim stopniu inwestorzy będą wykorzystywać sieci społecznościowe jako podstawę swej działalności? Jakie atuty ma rynek tradycyjny w stosunku do takich form finansowania biznesu jak crowdfunding? Wreszcie - czy polski rynek kapitałowy możemy uznać za dojrzały? To tylko niektóre spośród licznych dylematów, poruszanych podczas panelu  "Rynek kapitałowy w Polsce. Forma dojrzała czy stadium przejściowe?", zorganizowanego podczas konferencji "Rynek finansowy w Polsce - kapitał dla gospodarki". Czytaj więcej...
Raport Specjalny: “Złote referendum” w Szwajcarii niegroźne dla stabilności kursu EUR/CHF

22.11.2014 10:02

W "złotym referendum", które odbędzie się 30 listopada 2014 roku w Szwajcarii obywatele podejmą decyzję czy chcą zobligować Szwajcarski Bank Narodowy do spełnienia trzech warunków: utrzymywania 20% rezerw w złocie, zakazu sprzedaży złota oraz obowiązku przechowywania go wyłącznie w kraju. Czytaj więcej...


Zarządzanie bankiem czy zarządzanie projektami? – debata ekspercka

20.11.2014 17:13

Jaką role odgrywają projekty we współczesnej instytucji finansowej? Czy projekt i proces stanowią alternatywę niemożliwą do pogodzenia, czy też są to rzeczywistości komplementarne? Jak wykorzystać nowoczesne technologie informatyczne  do zarządzania projektami w banku? Te i wiele innych zagadnień omawiano podczas panelu eksperckiego Miesięcznika Finansowego BANK zatytułowanego "Zarządzanie bankiem czy zarządzanie projektami? - miejsce PM we współczesnej bankowości". Debata odbyła się w ramach konferencji IT@BANK 20 listopada 2014 roku. Czytaj więcej...Strona 8 z 18« Pierwsza...678910...Ostatnia »
0