Tag: Huta Szkła Gospodarczego „IRENA”

Komunikat z 206. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 18 lutego 2014 r.

18.02.2014 18:51

1. W dwieście szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział: Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Witold Koziński - Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Czytaj więcej...


0