Tag: Jacek Gieorgica

Bank i Klient. AMRON-SARFiN: Niespodziewany wzrost na rynku kredytów mieszkaniowych

03.09.2019 00:00

W II kw. 2019 r. wartość akcji kredytowej okazała się wyższa od dotychczasowych prognoz i osiągnęła poziom 16,5 mld zł. Podobny wynik notowany był ostatnio w 2008 r. Bardzo wysoka okazała się także liczba nowych umów o kredyt mieszkaniowy – 59 tys. Na rynku mieszkaniowym również odnotowano wzrosty – więcej wydanych pozwoleń, więcej rozpoczętych budów i zbliżona do poprzedniego kwartału liczba mieszkań oddanych do użytkowania. Kolejny kwartał z rzędu rosły ceny transakcyjne nieruchomości oraz ceny najmu, co zaobserwowano na niemal wszystkich głównych rynkach. Czytaj więcej...


Bank i Klient. Mobilność: Już ponad 9 mln Polaków korzysta z banku w swoim telefonie

07.08.2019 01:30

Rozwój bankowości elektronicznej i nowoczesnych usług płatniczych nabiera tempa. Po I kw. 2019 r. z aplikacji mobilnych banków aktywnie korzystało ponad 9 mln klientów. W ciągu roku przybyło ich blisko 3 mln. Tym samym już ponad połowa osób aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej czyni to za pomocą smartfonu lub tabletu. Rośną także oczekiwania odnośnie natychmiastowych form płatności. Już co trzeci klient jest przekonany, że przelewy błyskawiczne powinny być standardem w każdej sytuacji. Czytaj więcej...


Bankowość spółdzielcza: Wspólny model rozwiązań IT to konieczność

29.12.2018 03:45

Dyskusja nad kształtem modelu bankowości spółdzielczej w Polsce nabiera tempa. Mówiono o tym szeroko podczas zakończonego we wrześniu Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Podkreślono wówczas, że brakuje ujednoliconego podejścia banków spółdzielczych i wspólnego modelu odnośnie stosowanych rozwiązań informatycznych. Tymczasem, łącząc siły w tym obszarze, mogłyby one sprostać wyzwaniom technologicznym i efektywnie konkurować z bankami komercyjnymi. W tym względzie warto wzorować się na innych i brać przykład z wypracowanych już rozwiązań. Czytaj więcej...


Raport Specjalny Finansowanie Samorządów: Kolejny kwartał dobrych wyników

24.12.2018 02:50

W III kw. br. rynek kredytów mieszkaniowych w dalszym ciągu notował dobre wyniki, jednak dynamika akcji kredytowej nieco osłabła. Mimo pojawiających się sygnałów o zaostrzaniu kryteriów udzielania kredytów, liczba i wartość nowych umów o kredyt mieszkaniowy była zbliżona do kwartału poprzedniego, choć minimalnie niższa – odpowiednio o 3,05% i 1,24%. Łącznie banki udzieliły 52 tys. nowych kredytów o wartości 13,5 mld zł i na koniec września poziom akcji kredytowej w tym roku osiągnął już 85-90% wartości roku poprzedniego. Czytaj więcej...Bank i Klient: Popyt na kredyty mieszkaniowe w II kwartale wciąż bardzo wysoki

31.10.2018 01:24

Zainteresowanie klientów kredytami mieszkaniowymi w II kw. pozostało na niemal tak samo wysokim poziomie jak przez pierwsze 3 miesiące tego roku. Banki udzieliły tylko nieznacznie mniej kredytów niż w poprzednim okresie, a ich liczba wyniosła 53,7 tys. Wartość nowych kredytów była jednak wyższa i osiągnęła 13,7 mld zł. Całkowite zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych po raz pierwszy przekroczyło 400 mld zł, a rozmiar akcji kredytowej w pierwszym półroczu to najlepszy wynik banków w tym segmencie od 7 lat. Czytaj więcej...


Bankowość Spółdzielcza: Czy strategiczny sojusz z dostawcą rozwiązań IT jest możliwy?

18.09.2018 04:07

Strategiczne alianse nie należą w dzisiejszych czasach do rzadkości. Coraz szybsze tempo dokonujących się przemian i coraz bardziej skomplikowane otoczenie konkurencyjne często wymuszają poszukiwanie nowych, sprawnych i efektywnych kosztowo rozwiązań. Wspólnie realizowane projekty w strategicznych dziedzinach czy wykorzystywane rozwiązania technologiczne przez firmy, które na co dzień stanowią dla siebie konkurencję, nie powodują już wielkiego zdziwienia. Czytaj więcej...


Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Rekordy na rynku kredytów mieszkaniowych

12.06.2018 04:00

Pierwszy kwartał 2018 r. w segmencie kredytów mieszkaniowych okazał się najlepszym od roku 2011 pod względem liczby i wartości nowych umów. Banki udzieliły ponad 55 tys. nowych kredytów o wartości bliskiej 13 mld zł. W stosunku do poprzedniego kwartału to wyniki wyższe o odpowiednio 23,27% oraz 18,19%. Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Dobry rok na rynku kredytów mieszkaniowych

14.03.2018 03:22

Od października do grudnia 2017 r. banki udzieliły 44,7 tys. nowych kredytów o wartości bliskiej 11 mld zł. Cały rok był natomiast wyjątkowo udany – ponad 190 tys. kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 44 mld zł, co oznacza najlepszy wynik sektora bankowego od sześciu lat. Czytaj więcej...Bank i Klient: Ponad 35 mln umów bankowości internetowej

23.02.2018 06:20

Według opublikowanego właśnie raportu NetB@nk, obejmującego dane o bankowości internetowej, transakcjach bezgotówkowych, kartach i infrastrukturze płatniczej, po III kw. 2017 r. ilość umów bankowości internetowej wśród klientów indywidualnych przekroczyła już 35 mln. Liczba klientów aktywnych utrzymała się na poziomie przekraczającym 15,7 mln. W minionym roku z bankowości internetowej korzystało w Polsce 40% ludności w wieku 16–74 lata – o 11 pkt. proc. mniej niż średnia unijna. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Popyt na kredyty mieszkaniowe wciąż wysoki

04.01.2018 11:02

W III kw. 2017 r. dynamika wzrostu akcji kredytowej nieco osłabła. Banki udzieliły o 8% mniej kredytów mieszkaniowych w ujęciu kwartalnym, o łącznej wartości niższej o 6,3%. Jednak w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego – zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym – sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych jest bardziej korzystna. Zgodnie z dotychczasową prognozą do końca roku banki mają udzielić niespełna 200 tys. kredytów mieszkaniowych na ponad 40 mld zł. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Akcja kredytowa nie zwolniła

09.10.2017 05:06

W II kw. 2017 r. sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych okazała się lepsza niż zakładano. Liczba nowo podpisanych umów kredytowych utrzymała się na niemal takim samym poziomie jak w pierwszych trzech miesiącach tego roku. I to mimo istotnego osłabienia popytowego bodźca z programu „Mieszkanie dla Młodych”. Wartość nowych kredytów była natomiast wyższa niż w poprzednim kwartale. Czytaj więcej...


Banki i klienci: Wiedza – kluczowy element oceny banków

05.07.2017 08:03

Według najnowszych badań „Reputacja Sektora Bankowego” – projektu realizowanego przez Związek Banków Polskich nieprzerwanie od 2007 r. – społeczna ocena banków w ciągu minionego roku uległa poprawie. Warto odnotować, że mamy do czynienia z kolejnym, stopniowym wzrostem ocen, jakie nasze społeczeństwo wystawia bankom na przestrzeni ostatnich lat. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Znaczny wzrost na rynku kredytów mieszkaniowych

20.06.2017 07:00

Według najnowszego raportu AMRON-SARFiN, w I kw. 2017 r. zanotowano istotny wzrost akcji kredytowej w segmencie mieszkaniowym. W okresie od stycznia do marca klienci podpisali łącznie 50 238 umów o kredyt mieszkaniowy, czyli o blisko 20% więcej w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wartość nowo udzielonych kredytów również była znacząco wyższa i wyniosła 11,010 mld zł – o 12,58% więcej w ujęciu kwartalnym. Czytaj więcej...Banki i klienci: Niepopularna wiedza finansowa

15.05.2017 04:10

Polacy w dużej mierze uważają, że poziom ich wiedzy finansowej jest niski lub średni. Tylko nieliczni uznają, że ich znajomość zagadnień z zakresu ekonomii, finansów i gospodarki można określić jako dużą lub bardzo dużą. Choć taki stan rzeczy sam w sobie nie jest zaskakujący, gdyż bardzo zbliżony rozkład wyników obserwowaliśmy dwa lata temu, pewien niepokój może wzbudzać kwestia gotowości do poszerzania swojej wiedzy. Większość wcale nie widzi bowiem takiej potrzeby, a to z kolei może mieć daleko idące implikacje Czytaj więcej...


Bank i Klient: Komu wierzymy?

23.03.2017 06:15

W ocenie banków przede wszystkim sobie. W szerszym jednak kontekście okazuje się, że dla większości z nas ludzie podobni do nas są równie wiarygodni jak eksperci czy znawcy branży. Jeśli zaś chodzi o komunikację biznesową, to więcej osób byłoby skłonnych uwierzyć pracownikowi firmy niż jej prezesowi czy członkowi zarządu. Jakie konsekwencje może mieć to dla banków i klientów? Czytaj więcej...Bank i Klient: 33 mln rachunków dostępnych przez internet

01.03.2017 17:30

Na koniec III kw. ub.r. liczba rachunków dostępnych przez internet dla klientów indywidualnych przekroczyła 33 mln. Blisko połowa z nich to rachunki aktywne, na których dokonywana jest przynajmniej jedna operacja w miesiącu. W segmencie przedsiębiorców liczba czynnych umów bankowości internetowej sięgnęła 2,43 mln, przy współczynniku aktywności na poziomie 56%. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Mniej kredytów mieszkaniowych

30.12.2016 11:34

W III kw. br. zmniejszył się popyt na kredyty mieszkaniowe. To największy kwartalny spadek liczby nowo udzielonych kredytów od pięciu lat. Istotny wpływ na tę sytuację miała dotychczasowa dynamika programu „Mieszkanie dla Młodych” i stosunkowo szybkie wyczerpanie środków przewidzianych na bieżący rok, które nastąpiło już w marcu. Wyniki po III kwartale, zarówno pod względem liczby, jak i wartości kredytów, utrzymują się jednak na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Czytaj więcej...


Mniej kredytów mieszkaniowych w III kwartale i stonowane prognozy

29.11.2016 16:07

III kwartał 2016 roku upłynął pod znakiem znacznego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe. To największy kwartalny spadek liczby nowo udzielonych kredytów od pięciu lat. Istotny wpływ na tę sytuację miała dotychczasowa dynamika Programu „Mieszkanie dla Młodych” i stosunkowo szybkie wyczerpanie środków przewidzianych na bieżący rok, które nastąpiło już w marcu. Wyniki po III kwartale, zarówno pod względem liczby, jak i wartości kredytów, utrzymują się jednak na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Czytaj więcej...


0