Tag: Jacek Męcina
Optymistyczny bilans 2015 roku na rynku pracy

12.12.2015 07:53

Stopa bezrobocia w okresie 2014 – 2015 zmniejszyła się  o blisko 3,5%, co z pewnością było efektem dobrej koniunktury gospodarczej wspieranej  reformą urzędów pracy z maja 2014 roku. Według szacunków resortu pracy  bezrobocie w listopadzie wzrosło z 9,6% do 9,7%. Jest to wzrost o 0,1 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego miesiąca, jednak w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym jego poziom jest niższy o 1,7 punktu, kiedy odnotowano stopę bezrobocia na poziomie 11,4 proc. Czytaj więcej...


Młodzi na rynku pracy w Polsce – działania sektora prywatnego i publicznego

18.09.2014 15:59

Dziś na Politechnice Warszawskiej firma Nestlé, przy udziale Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zorganizowała debatę nt: "Młodzi na rynku pracy: kto i jak może im pomóc?". Uczestniczyli w niej przedstawiciele sektora prywatnego i publicznego. Oprócz osób bezpośrednio zaangażowanych w dyskusję, przyciągnęła ona przedstawicieli różnych środowisk - organizacji rządowych, studenckich, przedstawicieli świata nauki oraz biznesu. Czytaj więcej...
0