Tag: Jerzy Majka


Bank i Klient. Rejestrowanie firm: Przez bank do świata biznesu

10.11.2019 00:40

Łatwość zakładania firmy stanowi jedno z istotniejszych kryteriów oceny wolności gospodarczej. Jakość procedur towarzyszących tworzeniu nowych przedsiębiorstw w poszczególnych krajach oceniana jest m.in. przez Bank Światowy w kolejnych edycjach międzynarodowego rankingu „Doing Business”, element ten wchodzi również w skład opracowanego przez BŚ wskaźnika łatwości prowadzenia działalności gospodarczej. Przez wiele lat Polska zajmowała pod tym względem odległe pozycje. Debiut rynkowy nawet najmniejszej firmy musiał być poprzedzony wizytami w placówce samorządowej, oddziale terenowym Głównego Urzędu Statystycznego, urzędzie skarbowym i oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czytaj więcej...


Raport Specjalny. Obsługa Gotówki: Konwoje wjeżdżają w epokę cyfrową

03.09.2019 01:40

Rewolucja, jaką w ostatnich latach obserwujemy na rynku finansowym, nie ogranicza się tylko do obrotu elektronicznego. Również bardziej tradycyjne segmenty, takie jak obsługa gotówki, przeżywają dynamiczne przemiany technologiczne, prawne i organizacyjne. To niemałe wyzwania dla podmiotów specjalizujących się w konwojowaniu wartości pieniężnych. Czytaj więcej...
Nowoczesny Bank Spółdzielczy: PPP – czy nowe regulacje przełamią impas?

21.01.2019 06:00

Partnerstwo publiczno-prywatne nigdy nie należało do szczególnie popularnych modeli finansowania inwestycji samorządowych w Polsce. Przyczyną takiego stanu rzeczy był w równym stopniu brak doświadczeń lokalnych włodarzy w realizacji tego typu przedsięwzięć wspólnie z podmiotami komercyjnymi co niesprzyjające prawo i niechętne nastawienie organów kontrolnych. Nieprzypadkowo mawiano, iż inwestycja w formule PPP w warunkach polskich przynieść może niepożądany skutek w postaci czwartego „P”, czyli prokuratora. Czytaj więcej...Bankowość spółdzielcza: Bankowe kadry pod lupą ekspertów

29.12.2018 03:01

Relacje pomiędzy lokalnymi instytucjami finansowymi a ich klientami zdeterminowane są w znaczącym stopniu przez jakość i kompetencje bankowych kadr. To ludzie, pomimo rozwoju technik cyfrowych, wciąż okazują się niezbędni zarówno dla studenta aktywującego pierwsze konto bankowe, rolnika ubiegającego się o unijną dotację, jak i przedsiębiorcy poszukującego zaawansowanych form finansowania inwestycyjnego. Nieocenioną formą budowy więzi ze społecznościami lokalnymi jest też ponadprzeciętne zaangażowanie pracowników banków spółdzielczych w szeroko rozumianą edukację finansową Czytaj więcej...


IT@BANK: To już trzynasty ranking

26.12.2018 22:58

Zapotrzebowanie na nowatorskie rozwiązania IT stymulowane było w ostatnim czasie koniecznością wdrożenia nowych przepisów – przypomniał redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK” Stanisław Brzeg-Wieluński podczas uroczystości ogłoszenia wyników trzynastej edycji rankingu IT@BANK. To właśnie zmiany regulacyjne stanowiły inspirację dla oferty Krajowej Izby Rozliczeniowej, wyróżnionej potrójnym tytułem Produktu Roku. Główna nagroda rankingu trafiła do firmy Asseco Poland. Czytaj więcej...
IT@BANK 2018: Platforma Publikator, czyli RegTech w praktyce

30.11.2018 06:08

Dynamiczny przyrost przepisów dla sektora finansowego nie musi generować wyłącznie obciążeń organizacyjnych i finansowych dla obowiązanych instytucji. Dzięki zastosowaniu innowacji regulacyjnych (RegTech), czyli zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych ułatwiających wykonywanie zadań nakładanych przez ustawodawcę i nadzór, banki mają szansę wykorzystać regulacyjne tsunami dla zwiększenia konkurencyjności i efektywności działania. Platforma Publikator, czyli wdrożone przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku narzędzie służące udostępnianiu dokumentów online, stanowi doskonały przykład realizacji idei RegTech w praktyce. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Kredyt studencki nie tylko dla młodych

26.11.2018 12:21

„Konstytucja dla Nauki”, czyli wchodząca w życie wraz z początkiem 2019 r. ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce, przyniesie wiele zmian nie tylko w zarządzaniu uczelniami czy ocenie publikacji pracowników naukowych. Gruntownym korektom zostały również poddane reguły udzielania kredytów studenckich. Zarówno żacy, jak też i doktoranci zyskają znacznie więcej czasu na ubieganie się o finansowanie, a cała procedura kredytowa zostanie znacząco uelastyczniona i dostosowana do realiów gospodarki elektronicznej. Czytaj więcej...Raport Specjalny Bancassurance: Z polisą na szlaku

31.10.2018 01:48

Alarmujące doniesienia z różnych stron świata o Polakach koczujących na odległych lotniskach i apele o finansowe wsparcie dla turystów, dla których zabrakło środków na leczenie w zagranicznych szpitalach stały się już niechlubną tradycją sezonu urlopowego. Większości z tych kłopotów można by bez problemu uniknąć, gdyby uczestnicy wyjazdów, w szczególności zagranicznych, dysponowali należytą wiedzą w zakresie ubezpieczania ryzyk towarzyszących wakacyjnym podróżom. Czytaj więcej...Samorząd: Nie tylko kredyt i pożyczka

18.09.2018 04:02

Pozyskiwanie środków na realizację inwestycji samorządowych stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań dla lokalnych włodarzy. Ograniczony wybór źródeł, relatywnie skąpe fundusze własne w przypadku najmniejszych gmin oraz przekazywanie samorządom coraz to nowych zadań przez administrację szczebla centralnego bez równoległego zapewnienia funduszy na ich wykonanie – wszystkie te czynniki sprawiają, że wójtowie i burmistrzowie coraz częściej sięgają po alternatywne metody zdobywania pieniędzy. Czytaj więcej...


Wydarzenia: Nowoczesność, bezpieczeństwo, integracja to priorytety dla spółdzielców

13.08.2018 11:33

„Z bankiem spółdzielczym – nowocześnie i bezpiecznie” – pod takim hasłem przebiegały obchody tegorocznej, dwudziestej drugiej już edycji Święta Spółdzielczości Bankowej. Wyraźne nawiązanie do dokonującego się na naszych oczach procesu digitalizacji usług finansowych nie było przypadkiem. Głównym przesłaniem wydarzenia było w tym roku zaangażowanie lokalnych instytucji finansowych w rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce, a patronat merytoryczny nad uroczystościami objęła Fundacja Polska Bezgotówkowa. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Czy bezgotówkowa rewolucja obejmie fiskusa?

03.08.2018 11:15

Kilkanaście miesięcy temu możliwość zapłaty kartą w jednostkach samorządu terytorialnego stanowiła ewenement. Obecnie plastikowy pieniądz akceptowany jest w blisko 1500 urzędach szczebla lokalnego, a niektóre placówki honorują także instrumenty mobilne. Ambicje rządu sięgają jednak znacznie dalej: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych przewiduje obowiązek realizacji transakcji bezgotówkowych przez wszystkie organy podatkowe i egzekucyjne w administracji. Czytaj więcej...


Bank i klient: Jeden klik i zapłacone!

31.07.2018 10:07

Dokładnie 20 lat temu na polski rynek finansowy wprowadzono polecenie zapłaty. W najbliższych miesiącach w ofercie wybranych banków pojawi się usługa o intrygującej nazwie QLIPS. Choć obydwa rozwiązania powstały w całkiem odmiennych uwarunkowaniach, ich cel jest jeden: maksymalne usprawnienie procesu opłacania bieżących rachunków i zwolnienie osób uiszczających cykliczne zobowiązania ze żmudnego wprowadzania danych do realizacji przelewu. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Czy czeka nas uberyzacja banków?

06.06.2018 13:14

Proces otwierania rynku finansowego, wydatnie wzmocniony poprzez wejście w życie postanowień dyrektywy PSD2, bywa niekiedy określany mianem uberyzacji sektora bankowego. Choć obydwa procesy różnią się znacząco w samych założeniach, to nietrudno wskazać pomiędzy nimi szereg analogii. Najważniejszą z nich jest konsekwentne odchodzenie od dominującego przez lata prymatu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego na rzecz zwiększonej elastyczności świadczenia usług i prawa wyboru oferenta. Czytaj więcej...Bank i Klient: Wyzwań nie zabraknie

09.05.2018 15:15

Nadspodziewanie dobra koniunktura na polskim rynku finansowym i równie optymistyczne perspektywy na nadchodzące miesiące przynoszą wymierne rezultaty w postaci zwyżkujących wskaźników polskiego sektora bankowego. Jednak zgodnie z prawidłami ekonomii dobra passa nie może trwać wiecznie; również i polska gospodarka w dającym się przewidzieć okresie wejdzie w mniej korzystną fazę cyklu. Istotny wpływ na funkcjonowanie sektora wywierać będzie także rosnąca z roku na rok presja regulacyjna. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Banki znowu prymusami

23.02.2018 06:35

Polski sektor bankowy po raz kolejny potwierdził swą pozycję lidera w dziedzinie ochrony danych osobowych. Wraz z końcem minionego roku i zarazem na pięć miesięcy przed rozpoczęciem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Związek Banków Polskich zakończył prace nad projektem kodeksu dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez banki i rejestry kredytowe. Ostateczny kształt dokumentu zależeć będzie od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który na początku stycznia br. otrzymał projekt do konsultacji. Czytaj więcej...Temat numeru: Dane gotowe do wysyłki

09.10.2017 02:22

Zwiększenie poziomu zabezpieczenia danych osobowych przed wyciekiem i ochrona prywatności osób fizycznych przed nadmierną ingerencją ze strony usługodawców i urzędów to część efektów, jakie ma przynieść wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Jednym z celów nowego prawa unijnego jest zapewnienie osobom, których dane dotyczą, prawa do pozyskania ich od administratora oraz przekazania wskazanemu podmiotowi. Czytaj więcej...


Banki i Klienci: Czy czeka nas zapaść w finansowaniu rolnictwa?

25.09.2017 02:57

Istotne poszerzenie listy składników mienia gospodarstwa rolnego niepodlegających egzekucji przewiduje obowiązujące od 2 sierpnia br. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Przedstawiciele sektora bankowego i eksperci rynku finansowego ostrzegają: utrudnienie dochodzenia roszczeń od gospodarstw rolnych obróci się przeciwko ich właścicielom, którzy mogą mieć odtąd utrudniony dostęp do finansowania kredytowego. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Pomyłka nie musi oznaczać straty

07.09.2017 18:45

Chwila nieuwagi podczas wykonywania bankowego przelewu może sporo kosztować. Obowiązujące prawo nie przewiduje możliwości skutecznego dochodzenia swych środków, jeśli wskutek wprowadzenia błędnego numeru konta trafią one na rachunek osoby trzeciej. Szanse na poprawę sytuacji w tym obszarze daje projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, prawa bankowego i ustawy o SKOK, który z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP w maju tego roku trafił pod obrady parlamentu. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Finansowanie hipoteczne po nowemu

06.05.2017 13:07

Prawo do udzielania kredytów hipotecznych będzie zastrzeżone wyłącznie dla banków, instytucji kredytowych i SKOK-ów, a pośrednicy i ich agenci nie będą mogli pobierać od kredytodawców wynagrodzenia z tytułu dokonanych sprzedaży. Takie rozwiązania przewiduje, uchwalona przez Sejm 24 lutego br., Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Czytaj więcej...Prawo: Czas na podstawowy rachunek płatniczy

21.03.2017 09:48

Obowiązująca od 8 lutego br. nowelizacja Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych nakłada na banki, instytucje kredytowe i SKOK-i obowiązek oferowania i prowadzenia podstawowych rachunków płatniczych dla konsumentów. Czy produkt ten przyczyni się do podniesienia – i tak już relatywnie wysokiego – poziomu ubankowienia polskiego społeczeństwa? Czytaj więcej...


Bank i Klient: Frankowicze na celowniku finansowych znachorów

01.03.2017 18:15

„Czy może kredytobiorcy wydarzyć się coś bardziej korzystnego, niż »wyparowanie długu«? To jest jedna z usług, które świadczymy dla naszych klientów. Działamy w tej dziedzinie z najlepszymi w Polsce specjalistami od tego typu spraw” – tego rodzaju zapewnienia bez trudu znaleźć można w internecie. W sporach, jakie od pewnego czasu toczą się wokół walutowych kredytów hipotecznych, niektórzy prawnicy i doradcy finansowi dostrzegli szansę na biznes, wielce dyskusyjny zarówno z punktu widzenia etyki, jak i skuteczności. Czytaj więcej...


Sojusz banku z fintechem: na jakich warunkach?

30.01.2017 16:00

Wejście w życie postanowień dyrektywy PSD2 wraz z początkiem 2018 r. oznaczać będzie dla banków konieczność ukształtowania partnerskich relacji z przedsiębiorstwami z branży fintech. W jakich obszarach ma szansę rozwinąć się współdziałanie pomiędzy nimi? Co obie strony mogą sobie wzajemnie zaoferować? I wreszcie, co najważniejsze – czy w nowym modelu rynku finansowego znajdzie się miejsce dla tradycyjnej bankowości, czy też może banki powoli przekształcą się w rodzaj fintechu? Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Klient w cieniu regulacji

14.12.2016 23:51

– Legislacja dotyka wszystkich; jest to funkcja czasów, w których żyjemy – stwierdził w wystąpieniu inaugurującym obrady VIII Kongresu Bancassurance wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, Andrzej Maciążek. To zwięzłe sformułowanie może posłużyć za najtrafniejsze podsumowanie nie tylko tegorocznej edycji wydarzenia, ale również tego wszystkiego, co od dwóch lat dzieje się na rynku bancassurance. Czytaj więcej...


0