Tag: Jerzy Rawicz

Temat Numeru Forum Usług Płatniczych: Umiarkowana rewolucja – rynek usług płatniczych po zmianach

15.10.2019 18:41

Małe instytucje płatnicze szybko pozyskują nowych klientów. Trzeci kwartał ich funkcjonowania na polskim rynku finansowym zamknął się wynikiem 9 mln operacji na łączną kwotę około 88 mln zł. To doskonały rezultat w porównaniu z okresem wcześniejszym, kiedy firmy te pośredniczyły w zaledwie 91 tys. transakcji. Czytaj więcej...


Wydarzenia: Zdążyć przed klientem

15.10.2019 17:14

Gdybym na początku swojej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów, czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni – tym prostym stwierdzeniem Henry Ford wykazał, że lider rynku musi wyprzedzać oczekiwania swych klientów i kształtować ich motywy zakupowe. Niemal sto lat później myśl tę powtórzył Steve Jobs. – Bądź na tyle blisko swoich klientów, aby powiedzieć im, czego chcą, zanim sami się na to zdecydują – zwykł mawiać założyciel Apple Czytaj więcej...


Bank i Klient. Oszustwa: Oszukańcze transakcje pod lupą

03.09.2019 01:00

Gang sieciowych oszustów zrealizował przelewy z cudzych rachunków z użyciem przechwyconych danych uwierzytelniających. Jakie obowiązki ciążą w takich przypadkach na bankach oraz innych dostawcach usług płatniczych? Jak powinien zachować się poszkodowany? Problematyka nieautoryzowanych transakcji stanowi temat raportu, zaprezentowanego niedawno przez Rzecznika Finansowego. Czytaj więcej...


Raport Specjalny. Bezpieczeństwo Banków: Nie tylko fraudy i szantaże

01.05.2019 06:45

ArmagedOn – tak groźnie brzmiący pseudonim przybrał Tomasz T., internetowy szantażysta ujęty w marcu ub.r. dzięki współdziałaniu polskiej i belgijskiej policji. Sprawca specjalizował się w wymuszaniu haraczy w wysokości od 200 do 400 USD za odblokowanie komputerów zainfekowanych uprzednio oprogramowaniem typu ransomware, nie gardził jednak i klasycznymi cyberfraudami. Niezbędne do wyczyszczenia konta dane uwierzytelniające pozyskiwał dzięki wirusom, wprowadzanym do komputerów niczego nieświadomych ofiar Czytaj więcej...
Wydarzenia: Regulacje zmierzają w niebezpiecznym kierunku

21.01.2019 01:30

Promowanie nieodpowiedzialnego zadłużania się, generowanie dodatkowego ryzyka na rynku finansowym, pogłębianie zjawiska hazardu moralnego – lista zarzutów, wysuwanych wobec rządowych propozycji zmian w zasadach ogłaszania upadłości konsumenckiej jest wyjątkowo długa. Nieprzypadkowo właśnie ta inicjatywa legislacyjna zdominowała tematykę panelu prawnego, wieńczącego obrady Kongresu Consumer Finance A.D. 2018. Czytaj więcej...


IT@BANK 2018: Otwarcie rynku coraz bliżej

28.11.2018 00:59

Krok w tył w dziedzinie bezpieczeństwa transakcji, wpuszczanie lisa do kurnika, masowa ucieczka klientów tradycyjnego sektora bankowego do fintechów – opinie towarzyszące przygotowaniom do przyjęcia dyrektywy PSD2 nierzadko uderzały w alarmistyczny ton. Dziś, kiedy pierwszy etap implementacji unijnego prawa jest już za nami, wiadomo, że czarne scenariusze najpewniej się nie spełnią, zamiast ich mogą natomiast pojawić się całkiem nowe perspektywy. Czytaj więcej...


Wydarzenia: W poszukiwaniu źródeł missellingu

23.11.2018 00:26

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym stanowi jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed globalnym sektorem consumer finance. Doświadczenia kryzysu lat 2007–2011 jednoznacznie potwierdziły, iż misselling i nieetyczne zachowania pośredników w branży finansowej generują opłakane skutki nie tylko dla ich klientów, ale przyczyniają się w znacznym stopniu do spowolnienia światowej gospodarki. Czytaj więcej...Raport NBS Płatności cyfrowe w bankach spółdzielczych: Czas obrać kurs na MŚP

24.10.2018 22:33

Nabierająca wciąż tempa transformacja sektora finansowego nie pozostawia wątpliwości, iż pojęcie business as usual przeszło bezpowrotnie do historii. Ekspansja fintechów, aktywnie wspierana przez wspólnotowe regulacje otwierające rynek dla podmiotów trzecich, ewolucja potrzeb i oczekiwań współczesnych konsumentów czy też gruntowna przebudowa modelu wsparcia rolnictwa i drobnej przedsiębiorczości ze środków unijnych to czynniki skłaniające do refleksji nad polityką produktową również w lokalnych instytucjach finansowych. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Miesiąc po rewolucji

28.09.2018 04:47

Upowszechnienie mechanizmu podzielonej płatności pozwoli zwiększyć wpływy budżetowe z tytułu VAT na przestrzeni najbliższej dekady nawet o kilkadziesiąt miliardów złotych – tak optymistyczny dla budżetu państwa scenariusz zakłada resort finansów. Tymczasem obowiązująca od 1 lipca br. nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wprowadzająca na polski grunt model split payment, budzi poważne obawy przedsiębiorców z sektora mikro i MŚP. Czytaj więcej...


Bankowość Spółdzielcza: Konsekwencja i racjonalizacja receptą na trudne czasy

23.08.2018 09:39

16 czerwca 2016 r. Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie dołączył do grona uczestników systemu ochrony instytucjonalnej. – Był to bez wątpienia krok w dobrym kierunku – tak decyzję sprzed dwóch lat ocenił podczas tegorocznego zebrania przedstawicieli banku jego prezes Jan Tygielski. Przestrzegł on również uczestników zgromadzenia przed traktowaniem IPS jako panaceum na wszystkie bolączki funkcjonowania lokalnego sektora finansowego. – Żadna forma nadzoru zewnętrznego nie zastąpi naszej odpowiedzialności i samokontroli – zaznaczył. Czytaj więcej...


Wydarzenia: Czas na polubowne rozstrzyganie sporów

27.07.2018 09:48

Rekordowe notowania szwajcarskiej waluty przeszły do historii, a kurs franka odpowiada wartościom osiąganym w okresie poprzedzającym osławioną decyzję Szwajcarskiego Banku Narodowego. Pomimo tak korzystnych dla frankowiczów uwarunkowań, problematyka hipotecznych kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej wciąż wzbudza poważne emocje. Czytaj więcej...


Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2018 – Reminiscencje: W czas tsunami spółdzielcy muszą trzymać się razem

04.07.2018 06:04

– Od roku 2008 znajdujemy się w permanentnym szoku regulacyjnym. Aby osiągnąć poziom pełnej doskonałości w tym obszarze, należałoby w zasadzie pozbyć się klientów – powiedział podczas tegorocznego Forum Technologii Banków Spółdzielczych Sławomir Flissikowski, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Skórczu. Wszystko wskazuje na to, iż diagnoza ta opisywać będzie sytuację lokalnych instytucji finansowych również w kolejnej dekadzie, legislacyjne tsunami nie tylko nie zamierza wyhamować, ale wręcz ustanawia kolejne rekordy. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Synteza wiedzy o kliencie

06.06.2018 12:24

Piętnaście lat temu, 26 kwietnia 2003 r., zaczęła obowiązywać ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczej, która stworzyła podstawy dla systemowego przetwarzania i wymiany danych na temat przeterminowanego zadłużenia. Obecnie weryfikacja klienta w biurach informacji gospodarczej stanowi nieodzowny warunek udzielenia kredytu, pożyczki, a nawet zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Czytaj więcej...


Wydarzenia: Biznes na danych

06.06.2018 01:10

Wiedza o kliencie, jego potrzebach i oczekiwaniach a także wiarygodności finansowej stanowi dla banków zasób niezwykle cenny, i to nie tylko z uwagi na ocenę zdolności kredytowej. Aktualne dane na temat posiadaczy rachunków czy kredytobiorców pozwalają przedstawić im optymalnie dopasowaną ofertę, udostępnianie informacji o klientach zewnętrznym firmom może również stanowić istotne źródło przychodu dla współczesnych instytucji finansowych. Czytaj więcej...


Wierzytelności: Komornicy w przeddzień rewolucji

17.04.2018 14:39

Po dwóch dekadach i licznych nowelizacjach odchodzą do historii obowiązujące od 1997 r. zasady wykonywania zawodu komornika sądowego. 30 marca br. prezydent złożył podpis pod ustawą o kosztach komorniczych, regulującą wysokość i reguły pobierania opłat za czynności egzekucyjne. Na akceptację głowy państwa oczekuje druga część pakietu, czyli uchwalona przez parlament 22 marca br. ustawa o komornikach sądowych Czytaj więcej...


Wydarzenia: Polskie rzeki odkrywane na nowo

23.03.2018 08:15

Przez wiele lat wiślane nabrzeża w wielu polskich miastach i miasteczkach nie należały do obszarów szczególnie zachęcających do spędzania wolnego czasu. Niekonserwowana od dziesięcioleci infrastruktura i porastające brzegi gęste chaszcze służyły z reguły za schronienie amatorom tanich trunków, zaś o udogodnieniach sportowo-rekreacyjnych lub choćby małej gastronomii w wielu przypadkach nie można było nawet pomarzyć. Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Nadciąga kolejna fala

14.03.2018 04:14

Regulacyjne tsunami daje się bankom we znaki już od kilku lat, jednak rok 2018 ustanowi z pewnością nowy rekord w tym obszarze. Na przestrzeni nadchodzących miesięcy niemal równolegle zaczną obowiązywać przepisy kilku kluczowych dla sektora finansowego dyrektyw unijnych, bankom przybędzie też sporo obowiązków wynikających z wchodzącego w życie prawa krajowego. Olbrzymim wyzwaniem będzie również, zapowiadana od wielu miesięcy, rewolucja w zasadach ochrony danych osobowych. Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2018: Etyka na rynku finansowym jest pochodną świadomości i odpowiedzialności

14.03.2018 03:22

Przez ponad 30 lat na najbardziej rozwiniętych rynkach finansowych świata niepodzielnie panował hurraoptymizm. Owej euforii uległ nie tylko sektor bankowy, ale również pozostali interesariusze, nie wyłączając indywidualnych ciułaczy, a w jakimś stopniu również banki centralne w poszczególnych krajach. Otrzeźwienie przyniósł dopiero kryzys lat 2007–2011, który stał się impulsem do ożywionej dyskusji nad etycznym aspektem funkcjonowania rynku finansowego i całej gospodarki. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Łowcy biznesowych jeleni

23.02.2018 09:21

„Otrzymałeś list, zawierający nowy numer rachunku do opłacania składek? Sprawdź, czy korespondencja nie pochodzi od oszustów” – apeluje do indywidualnych przedsiębiorców Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To nie pierwszy przypadek, kiedy przestępcy podszywają się pod jednostki administracji publicznej, służby skarbowe bądź ZUS, wykorzystując nieświadomość i dezorientację właścicieli mikrofirm. Czytaj więcej...


Strefa VIP: W dynamicznie zmieniającym się świecie potrzeba ustawicznej edukacji

29.01.2018 11:55

Senior menedżer ds. zarządzania procesami i jakością – tak nazywa się najnowszy stopień zawodowy, nadawany w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Związku Banków Polskich. 12 grudnia br. w warszawskim Klubie Bankowca certyfikat taki otrzymało pierwszych piętnastu polskich bankowców. O 73 osoby zwiększyło się również grono dyplomowanych pracowników bankowych. Czytaj więcej...IT@BANK 2017: Cloud computing: nieunikniona perspektywa i wielkie szanse

04.01.2018 10:55

23 października br. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała wskazówki dla instytucji nadzorowanych odnośnie korzystania z technologii chmurowych. Dokument ten, który pod względem merytorycznym doprecyzowuje zalecenia określone w Rekomendacji D, wywołał ze wszech miar pozytywne reakcje w sektorze finansowym. Cloud computing stanowi wszak jeden z nielicznych obszarów, w których polska bankowość pozostaje w tyle za światową czołówką, zaś odpowiedzialnością za taki stan rzeczy obarczane są nierzadko obowiązujące regulacje. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Wychodzenie z dołka

24.11.2017 07:13

Po trzech latach niepewności, rynek bancassurance powoli wychodzi z regulacyjnego szoku. Ożywienie zauważalne jest szczególnie w obszarze ubezpieczeń inwestycyjnych, które do niedawna były przyczyną największych kontrowersji wokół branży. Tymczasem legislacyjne tsunami bynajmniej nie zwolniło tempa: najbliższe miesiące przyniosą kolejne rewolucyjne zmiany, tym razem za sprawą implementacji dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD) oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Czytaj więcej...


Edukacja: Bank pełen pomysłów

16.11.2017 15:14

Wypełniony kibicami autokar wyrusza na kolejny mecz Lecha Poznań. Tymczasem na szyjach młodych fanów daremnie szukać szalików w barwach ich ukochanej drużyny. Aby zdobyć ów nieodłączny rekwizyt kibica, należy uprzednio wziąć udział w odbywającym się w trakcie podróży... turnieju wiedzy o spółdzielczości bankowej. To tylko jeden z niekonwencjonalnych pomysłów Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie na edukację finansową młodego pokolenia. Czytaj więcej...


Bankowość spółdzielcza: Rozważnie czy romantycznie: ile współdziałania, ile samodzielności w zrzeszeniu?

20.10.2017 10:20

Współdziałanie banków spółdzielczych w ramach zrzeszeń stanowi od lat pole największych polemik i sporów w całym sektorze bankowości lokalnej. Wywodząca się niewątpliwie ze spółdzielczego ducha potrzeba kooperacji zrzeszonych instytucji nader często przeciwstawiana jest nie mniej istotnemu elementowi tożsamości, jakim jest zakotwiczenie poszczególnych banków w społeczności lokalnej i relacyjny charakter prowadzonej przez nie działalności. Czytaj więcej...Raport MF BANK Płatności bezgotówkowe: Terminale zawitały do urzędów

08.10.2017 23:06

Polski system płatniczo-rozliczeniowy od lat już uchodzi za niedościgły wzór dla najbardziej zaawansowanych technologicznie gospodarek świata, tymczasem w kraju wciąż nietrudno wskazać obszary niepodzielnej dominacji gotówki. Pośród owych białych plam na bezgotówkowej mapie Polski poczesne miejsce zajmują placówki administracji publicznej. Działania podjęte w ostatnich miesiącach przez rząd mają na celu umożliwienie płatności elektronicznych w każdym urzędzie już na przestrzeni nadchodzących lat. Czytaj więcej...


Raport Specjalny. Obrót gotówkowy: Transporty euro pod nie najgorszym nadzorem

08.09.2017 10:05

Zasady transgranicznego konwojowania gotówki euro utrudniają wejście na rynek nowych podmiotów, co przekłada się ujemnie na konkurencję w branży CiT. Rozwojowi sektora nie sprzyjają też odmienne regulacje dotyczące noszenia broni przez konwojentów w poszczególnych państwach eurostrefy. Problemy te, na szczęście, nie wpływają ujemnie na bezpieczeństwo transportów – na przestrzeni minionych pięciu lat nie stwierdzono w tym obszarze incydentów mogących wskazywać na konieczność radykalnej zmiany zasad konwojowania. Czytaj więcej...


Święto Spółdzielczości Bankowej 2017: Razem albo nigdy

30.07.2017 11:09

– Musimy promować zarówno lokalny charakter banków spółdzielczych, jak też jedność i siłę całego sektora. Wierzę, że ten wspólny przekaz promujący naszą markę i wspólne działania po raz kolejny ukażą prawdziwe oblicze polskiej bankowości lokalnej – ten apel Krystyny Majerczyk-Żabówki, prezes zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych zapoczątkował dwudzieste pierwsze już obchody Święta Spółdzielczości Bankowej. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Jak oszczędza polska klasa średnia

27.07.2017 03:45

W jakim stopniu dochody polskich gospodarstw domowych przekładają się na skłonność naszych rodaków do długoterminowego oszczędzania? Aby udzielić wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie, należy w pierwszej kolejności poddać analizie postawy tej części polskiego społeczeństwa, która jest w stanie pozwolić sobie na regularne odkładanie nadwyżki finansowej. Czytaj więcej...


Wydarzenia – TalentowiSKO: Wyróżnienia dla młodych mistrzów gospodarności

05.07.2017 07:34

Wszyscy jesteście wygrani, niezależnie od miejsca, jakie zajęliście w naszym konkursie. Samo podjęcie tego wyzwania stanowi wystarczającą podstawę do tego, żeby mieć poczucie dobrze wykonanej pracy – tymi słowami Zdzisław Kupczyk, prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, podsumował zaangażowanie laureatów, finalistów i wszystkich uczestników konkursów zorganizowanych w ramach tegorocznej edycji programu TalentowiSKO. Czytaj więcej...


50 Największych Banków w Polsce 2017: Zasada proporcjonalności tarczą na regulacyjne tsunami

20.06.2017 16:45

Obserwowany na przestrzeni ostatnich lat przyrost aktów prawnych i rekomendacji dla sektora bankowego stanowi w znacznej mierze reakcję unijnego ustawodawcy i nadzoru na działania globalnych potentatów na rynku, które w zgodnej opinii ekspertów przyczyniły się do gospodarczego spowolnienia lat 2007–2011. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Twórzmy własne rozwiązania

20.06.2017 07:45

– Potrzeba wyjścia z dotychczasowego modelu bankowego biznesu i budowy dużo szerszych rozwiązań staje się coraz bardziej aktualnym wyzwaniem dla sektora finansowego – powiedział podczas Kongresu Forum Technologii Bankowych 2017 Szymon Wałach, dyrektor Pionu Klienta Detalicznego w PKO Banku Polskim. Słowa te stanowić mogą najbardziej zwięzłe podsumowanie obrad tegorocznej, drugiej już edycji kongresu. Czytaj więcej...Temat numeru. Nowoczesne produkty bankowe: Czas na rynek sztuki z prawdziwego zdarzenia

08.06.2017 12:45

Inwestor na polskim rynku sztuki nie ma łatwego życia. Relatywnie niski stopień profesjonalizmu rodzimych galerii oraz deficyt kompetentnego doradztwa sprawiają, iż weryfikacja wartości obrazu lub rzeźby stanowi zadanie niezwykle trudne. W konsekwencji zakupy dóbr kultury motywowane są w przeważającym stopniu indywidualnymi upodobaniami nabywcy, co nie ma wiele wspólnego z inwestycją sensu stricto. Czytaj więcej...


Banki spółdzielcze: Utrzymać bliskość klienta w świecie realnym i wirtualnym

01.06.2017 09:30

Są takie innowacje, które zmieniają rzeczywistość całkowicie. Z takimi mamy do czynienia w bankowości – słowa, wypowiedziane podczas Forum Rozwoju Banków Spółdzielczych przez twórcę mBanku, Sławomira Lachowskiego, znajdują wymowne potwierdzenie w planach największych instytucji finansowych świata odnośnie tradycyjnej sieci sprzedaży Czytaj więcej...


Bank i Klient: Międzybankowa wymiana informacji sposobem na słupa

06.05.2017 13:04

Zdecydowane działania podejmowane na przestrzeni minionych dwóch lat przez polski sektor bankowy i nadzór istotnie ograniczyły proceder kradzieży tożsamości towarzyszący otwieraniu nowych rachunków bankowych metodą „na przelew”. Nie oznacza to bynajmniej, iż przestępcy zrezygnowali z handlu kontami otwartymi „na słupa”. Na portalach ogłoszeniowych wciąż nietrudno znaleźć oferty sprzedaży rachunków „niedostępnych dla komornika i fiskusa”... Czytaj więcej...


Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Przewalutowanie tak, ustawa nie

04.04.2017 10:36

Druga rocznica sławetnej decyzji Szwajcarskiego Banku Narodowego przyniosła kolejne już na przestrzeni mijających miesięcy ożywienie debaty na temat frankowiczów. 13 stycznia br., a więc dokładnie na dwa dni przed drugą rocznicą „czarnego czwartku”, Komitet Stabilności Finansowej ogłosił stosowną rekomendację odnośnie restrukturyzacji kredytów walutowych. Czytaj więcej...


Bankowcy a edukacja: Wielki krok ku powszechnej edukacji ekonomicznej Polaków

01.04.2017 15:08

Nowa jakość w dziedzinie edukacji finansowej – tak w największym skrócie określić można Program Edukacji Ekonomicznej Sektora Finansowego „Bankowcy dla Edukacji”, realizowany przez Warszawski Instytut Bankowości (WIB) we współpracy ze Związkiem Banków Polskich (ZBP). Jednym z filarów nowej strategii jest współdziałanie sektora finansowego z samorządami terytorialnymi i podlegającymi im placówkami szkolnymi. Czytaj więcej...


Raport Specjalny – płatności cyfrowe 2017: Płatności natychmiastowe – polska specjalność

23.03.2017 05:00

Płatności natychmiastowe stały się w ostatnim czasie najdynamiczniej rozwijającą się formą zapłaty. Na przestrzeni zaledwie 12 miesięcy liczba tego typu operacji zwiększyła się o przeszło 80%, przy ponad 50-procentowym wzroście łącznej wartości dokonanych transakcji. Jednym z czynników rosnącego zainteresowania szybkimi przelewami jest upowszechnianie się systemu płatności mobilnych BLIK, umożliwiającego dokonywanie zapłaty pomiędzy osobami fizycznymi z wykorzystaniem systemu Express Elixir. Czytaj więcej...


Kredyty trzymają się mocno

22.03.2017 11:56

Firmy pożyczkowe w 2016 r. umocniły swą pozycję w segmencie pożyczek niskokwotowych, natomiast banki coraz częściej udzielały gospodarstwom domowym finansowania na kwotę przekraczającą 50 tys. zł. Jednak konsumenci finansujący się wyłącznie w bankach spłacają swe zobowiązania znacznie regularniej aniżeli klienci sektora pożyczkowego. Czytaj więcej...


Banki spółdzielcze: Wyjść naprzeciw oczekiwaniom młodego pokolenia

21.03.2017 09:40

Generałowie zawsze toczą minione wojny – mówi stare przysłowie, a bolesne doświadczenia dostarczają aż nadto argumentów potwierdzających tę tezę. Również i w świecie biznesu nie brakuje przypadków, kiedy to strategie produktowe czy marketingowe budowane są raczej z myślą o chwili obecnej (czyli de facto przeszłości, biorąc pod uwagę czas ich wdrażania) aniżeli dniu jutrzejszym. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Deja vu?

01.03.2017 22:45

Ustawowe zdefiniowanie „małych SKOK” oraz radykalne ograniczenie kompetencji nadzorczych KNF wobec tego rodzaju podmiotów zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo--kredytowych. Przedstawiciele nadzoru oraz instytucji funkcjonujących na polskim rynku finansowym ostrzegają: proponowane rozwiązanie może doprowadzić do utraty skutecznego nadzoru nad kasami. Czytaj więcej...


Krajobraz zmienił się nie do poznania

28.12.2016 14:31

„Kiedy patrzę hen za siebie, w tamte lata co minęły…” – słowa ponadczasowego przeboju nabierają szczególnego znaczenia w czas jubileuszu. Ćwierćwiecze Związku Banków Polskich stanowi doskonały moment, by przypomnieć, jak zmieniało się otoczenie prawno-ekonomiczne, w którym przyszło funkcjonować polskiemu sektorowi bankowemu – i zarazem uświadomić sobie olbrzymi postęp, który dokonał się w tym obszarze od 1991 r. Czytaj więcej...


Oszczędnością i pracą ludzie się bogacą

14.12.2016 21:54

„Dobrobyt i pomyślność każdego kraju jest oparta na solidnej skale, jaką jest oszczędzanie” – tej treści sentencja widniała w książeczkach oszczędnościowych Pocztowej Kasy Oszczędności, które z inicjatywy prezydenta RP Ignacego Mościckiego wręczano w rodzinach wielodzietnych piątemu i każdemu kolejnemu potomkowi. Tę wymowną maksymę nie bez powodu przywołał prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, prezentując najnowszy raport na temat oszczędzania Polaków. Czytaj więcej...


0