Tag: Kazimierz Pierzchała

Banki a klienci: Fundament budowy relacji bank spółdzielczy – społeczność lokalna

16.11.2017 15:56

Człowiek, jako jednostka zdolna kontaktować się z innymi oraz dzięki temu rozumnie współtworzyć własne środowisko, żyje w różnorodnych zbiorowościach społecznych. Pojęcie i meritum samorządności wspólnot lokalnych jest dzisiaj szczególnie ważnym zagadnieniem, zwłaszcza dla wysoko zorganizowanych społeczeństw. Czytaj więcej...Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2017: Szansa na usprawnienia i oszczędności w banku spółdzielczym

05.07.2017 08:35

Inwestycja w nowe technologie nie musi być postrzegana jako koszt, jeżeli wdrażane rozwiązanie pozwoli bankowi pozyskać nowych klientów. Wiemy już, że banki spółdzielcze mogą być partnerem dla administracji publicznej? Czy jednak sektor ten będzie w stanie obsługiwać globalnych klientów, którzy oczekują takiej samej oferty w każdym miejscu Polski? Czytaj więcej...
PSD2: Kij i marchewka

16.05.2017 05:38

Dyrektywa PSD2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczy szeroko pojętych płatności. Wpłynie ona na rynek usług finansowych. Banki winny się przygotować na nowe możliwości, ale i ograniczenia w realizowaniu swego modelu biznesowego. Czytaj więcej...Opinie: Zasady etyki postępowania w biznesie a bankowość spółdzielcza. Od ogółu do szczegółu

25.11.2016 15:34

Wprowadzenie Etyka [gr. tá ēthiká ‘traktat o obyczajach’ < éthos ‘obyczaj’, ‘charakter’], termin użyty w IV w. p.n.e. przez Arystotelesa w tytule dzieła Etyka nikomachejska na oznaczenie opisowo- -krytycznego studium tego, co dotyczy etosu jako ludzkiego charakteru, obyczaju, tj. utrwalonego sposobu zachowania się w środowisku życia, zamieszkania1. Czytaj więcej...


0