Tag: Krzysztof CzerkasInstrumenty finansowania nieruchomości: Zakupy nieruchomości komercyjnych w Polsce – formuła asset deal. Opis metodologii1 / Commecial Property Purchase in Poland in the form of asset deal. Methodology description

16.10.2017 14:09

Według danych za lata 2016–2017, rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce (rozumiany łącznie jako rynek biur, centrów handlowych, parków handlowych, magazynów, parków logistycznych, lokali użytkowych wynajętych... Czytaj więcej...


0