Tag: Krzysztof Maciejewski


50 Największych Banków w Polsce 2017: Brak oferty dla seniorów

20.06.2017 14:15

Reakcje instytucji finansowych na postępujący proces starzenia się naszego społeczeństwa są wciąż opieszałe. Argumentują, że ludzie po pięćdziesiątym roku życia nie są najbardziej dochodową kategorią klientów. Choć już jako emeryci i renciści są regularnie zasilani przez państwo, czego banki nie dostrzegają. Czytaj więcej...
0