Tag: Lena Kolarska Bobińska

Innowacyjność i dialog – niezbędne warunki rozwoju przedsiębiorczości w Polsce

12.05.2015 08:43

Bez dialogu społecznego i spójnej, długofalowej wizji rozwoju kraju nie można mówić o dalszym rozwoju polskiej przedsiębiorczości, a co za tym idzie - również i całej gospodarki. To jeden z postulatów, jaki wyrażony został podczas dwunastej już gali wręczenia nagród Konfederacji Lewiatan dla osobistości szczególnie zasłużonych dla polskiej przedsiębiorczości i życia publicznego. Czytaj więcej...


Kształcenie przez całe życie – wyzwanie dla uczelni

18.09.2014 13:00

Człowiek uczy się przez całe życie i wbrew pozorom nie jest to banał. Nasze kompetencje i kwalifikacje stanowią szczególnego rodzaju kapitał, którego znaczenie rośnie w warunkach nowoczesnej gospodarki. Aby sprostać wyzwaniom zmieniających się technologii, złożoności procesów gospodarczych i społecznych, nie można stać w miejscu. Czytaj więcej...0