Tag: Michał Sadrak


Wskaźniki default rate

09.04.2016 07:59

W minionym kwartale tylko jedna spółka nie wykupiła obligacji notowanych na giełdzie, co było najlepszym rezultatem od trzech lat. W ujęciu 12-miesięcznym udział defaultów pozostaje znaczący, ale to dla małych emisji jest najwyższy od ponad półtora roku. Czytaj więcej...

Krótkoterminowe obligacje znowu chwycą?

31.01.2014 08:00

Ministerstwo Finansów zachęcone sukcesem listopadowej emisji 13-miesięcznych obligacji po raz drugi wprowadza do oferty krótkoterminowe detaliczne papiery skarbowe. Tym razem o siedmiomiesięcznym terminie wykupu, na których zarobić będzie można 2,62 proc. w skali roku. Wprawdzie to o 0,1 pkt proc. więcej niż na przeciętnej półrocznej lokacie, ale na rynku bez trudu można znaleźć depozyty bankowe ze stawką wyższą o 0,4-0,8 pkt proc. Czytaj więcej...
0