Tag: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Specustawa mieszkaniowa nie rozwiąże problemu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

15.10.2018 18:00

Regulacje przewidziane przez specustawę mieszkaniową mają obowiązywać tylko do końca 2028 r. i nie są receptą na brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Kwestia miejscowych planów wydaje się bardzo ważna, bo pozostają one podstawowym narzędziem do prowadzenia gospodarki przestrzennej. Czytaj więcej...System planowania przestrzennego w świetle nowych zapisów Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

30.05.2017 12:28

Czekamy na nowy projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, na temat którego konsultacje społeczne zakończyły się pod koniec ubiegłego roku. Zgodnie z pierwotnymi założeniami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, tekst z wynikającymi z konsultacji zmianami miał zostać opublikowany do końca marca 2017, a już w lipcu trafić na ścieżkę legislacyjną. Niestety, według najnowszych prognoz, prace legislacyjne mają rozpocząć się w drugiej połowie roku, a dopiero jesienią projekt trafić ma do Rady Ministrów. Oddalają się tym samym plany wdrożenia w życie pierwszych regulacji wraz z początkiem przyszłego roku. Czytaj więcej...
Co znajdziemy i czego nie znajdziemy w planie miejscowym?

12.08.2015 04:15

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera wiele przydatnych informacji dla inwestorów - od przeznaczenia terenu po ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej. Nie można jednak oczekiwać zbyt dokładnych zapisów określających jakie urządzenia, sieci przesyłowe i pozostałe związane z nimi obiektymają zostać umiejscowione w obrębie poszczególnych działek. Czytaj więcej...0