Tag: Miesięcznik Finansowy BANK

Raport Specjalny. Zapobieganie praniu pieniędzy: Banki na tropie beneficjentów rzeczywistych

12.12.2019 00:30

„Rachunek bankowy naszej firmy został nagle zlikwidowany”. „Dlaczego traktuje się nas jak przestępców?” – tak alarmistyczne komentarze zamieszczali w ostatnim czasie w mediach społecznościowych wyraźnie poirytowani przedstawiciele niewielkich spółek. Przyczyną całego zamieszania była w istocie implementacja nowych unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Czytaj więcej...Raport Specjalny. Zapobieganie praniu pieniędzy: Odpowiedź na nowe zagrożenia

12.12.2019 00:20

Głównym założeniem dyrektywy V AML jest stworzenie w ramach Unii Europejskiej warunków do sprawnej wymiany informacji w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Opracowano więc przepisy, które powinny zostać implementowane do polskiego porządku prawnego najpóźniej do 10 stycznia 2020 r. Czytaj więcej...


Raport Specjalny. Zapobieganie praniu pieniędzy. Asseco Poland: Jak uniknąć kar w obszarze AML?

12.12.2019 00:10

Ustawa AML wprowadziła szereg nowych zapisów i wymogów, których spełnienie wciąż jeszcze jest wyzwaniem dla wielu instytucji obowiązanych. Tylko w 2018 r. Główny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) przeprowadził 49 postępowań administracyjnych w sprawie kar pieniężnych za nieprzestrzeganie jej zapisów. O tym, w jaki sposób spełnić wymogi regulatora i tym samym uniknąć sankcji oraz kar administracyjnych, mówi Edyta Zdziarska, konsultant biznesowy, Asseco Poland. Czytaj więcej...


Raport Specjalny. Zapobieganie praniu pieniędzy: Katalog odpowiedzialnych menedżerów

12.12.2019 00:00

Założeniem dyrektywy V AML jest zniesienie barier w komunikacji pomiędzy lokalnymi jednostkami analityki finansowej oraz zapewnienie swobodnej wymiany informacji o podmiotach korporacyjnych. Narzędziem wymiany informacji o tychże ma być tzw. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Tym samym przedsiębiorcy zostali zobligowani do zgłaszania osób fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Problem polega jednak na tym, że wielu z nich może nawet o tym nie wiedzieć. Konsekwencje niewiedzy mogą być dotkliwe – grożą im wysokie kary – nawet do miliona złotych. Czytaj więcej...


Raport Specjalny. Zapobieganie praniu pieniędzy: System zwiększa obroty

11.12.2019 06:20

STIR wyrasta na drugie, po JPK, najważniejsze narzędzie do walki z szarą strefą. Dzięki identyfikacji płatników podatkowych za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz dzięki analizom systemu STIR we współpracy z bankami możliwe jest identyfikowanie podejrzanych podmiotów, których model działania oparty jest na próbach wyłudzania podatków. Czytaj więcej...


Prawo. Zmiany w 2019 r.: Dwanaście miesięcy intensywnych zmian

11.12.2019 06:10

Implementacja postanowień dyrektywy PSD2 do polskiego porządku prawnego była najdonioślejszym wydarzeniem 2019 r. w obszarze regulacji dla sektora finansowego. Nie należy jednak zapominać, iż ostatnie 12 miesięcy przyniosło dziesiątki aktów prawnych, mających istotny wpływ na funkcjonowanie banków. Jak ewoluowało otoczenie regulacyjne w tym czasie? Oto kilka zmian, które w największym stopniu przyciągały uwagę bankowców. Czytaj więcej...
Technologie. Bezpieczeństwo: Jak być bezpiecznym na otwartym rynku finansowym?

11.12.2019 05:40

Nasilająca się konkurencja ze strony fintechów oraz otwarcie rynku bankowego wskutek implementacji dyrektywy PSD2 generują całkiem nowe wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa. Czy obowiązujące regulacje w wystarczającym stopniu uwzględniają zagrożenia ery open bankingu? W jaki sposób powinna rozkładać się odpowiedzialność za ochronę danych i transakcji w świecie, w którym dostęp do bankowych zasobów udostępniono szerokiemu kręgowi podmiotów? Czytaj więcej...Technologie. Cloud Computing: Przyszłość banków jest w chmurze

11.12.2019 05:20

Świat przyspiesza, a konsument staje się coraz bardziej wymagający i niecierpliwy. Aby odpowiadać na rosnące oczekiwania klientów i utrzymać pozycję na rynku, instytucje finansowe w coraz większym stopniu sięgają po innowacyjne technologie. Szczególne miejsce pośród nich zajmuje cloud computing, który pozwala nie tylko na znaczące przyspieszenie realizowanych procesów, ale i sprawniejszą wymianę danych z partnerami zewnętrznymi, jak też optymalizację nakładów ponoszonych na systemy IT. Czytaj więcej...


Technologie. Hitachi: Najważniejsza jest współpraca z klientem

11.12.2019 05:00

Od wielu lat obserwujemy nieustanny rozwój technologiczny w sektorze finansowym. Z jednej strony dostawcy usług stale prześcigają się we wdrożeniach interesujących projektów, podnoszących jakość produktów, dostawcy technologiczni oferują nowe rozwiązania, z drugiej jednak – tempo rozwoju sukcesywnie stymulowane jest przez kolejne regulacje, próbujące wprowadzić element zdrowego rozsądku w odniesieniu do spektrum możliwości, na które w obecnym czasie pozwalają nam dostępne technologie. Czytaj więcej...Technologie. AI w marketingu: Wyślij inteligentny mail

11.12.2019 04:40

Marketing z wykorzystaniem poczty elektronicznej może być skutecznym narzędziem sprzedaży i ważnym elementem budowania zaufania do marki. Należy jednak pamiętać, iż dotarcie do świadomości odbiorcy staje się coraz kosztowniejsze, wymaga przemyślanych działań i analiz coraz większych woluminów danych. Istotnym wsparciem w tym procesie może być sztuczna inteligencja (AI). Programy zdolne do uczenia się i adaptacji pozwalają na zwiększenie wydajności i uzyskiwanie lepszych rezultatów w kampaniach mailingowych. Czytaj więcej...Bank i Klient. Płatności: BLIK wypływa na międzynarodowe wody

11.12.2019 04:00

Mastercard i PPRO, platforma oferująca rozwiązania płatnicze, podpisały z Polskim Standardem Płatności umowy o uczestnictwo w systemie BLIK. Dzięki temu agenci rozliczeniowi i partnerzy globalnych firm będą udostępniać płatności BLIKIEM sklepom internetowym na całym świecie. Czy to początek obecności polskiej usługi w międzynarodowym e-commerce? Czytaj więcej...


Bank i Klient. Trendy: Niewidzialne płatności i sztuczna inteligencja

11.12.2019 03:50

Na świecie już połowa konsumentów korzysta z metod płatności opracowanych przez fintechy, a nie banki. Według raportu EY wartość rynku płatności natychmiastowych wzrośnie z 6,8 mld w 2018 do 25,9 mld dolarów w 2023 r. Eksperci EY wyodrębnili siedem trendów, które wpływają na sposoby ich dokonywania, co ciekawe wyraźnie zarysowują się one również na polskim rynku bankowym, który wyjątkowo szybko adaptuje nowe technologie oraz innowacyjne rozwiązania. Czytaj więcej...Bank i Klient. Etyka: Chcą sprzedawać odpowiedzialnie

11.12.2019 03:30

„Wierzymy, że branża finansowa ma służyć społeczeństwu i jego otoczeniu, a oferowane przez instytucje finansowe produkty i usługi są niezbędne i przydatne w życiu każdego człowieka. Jesteśmy świadomi, że tylko prawidłowa konstrukcja, komunikacja i sprzedaż produktów finansowych pozwala na realizowanie biznesowej i społecznej roli instytucji finansowych” – napisali w Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży jej inicjatorzy. Czytaj więcej...Bank i Klient. Nieruchomości – Centrum AMRON: Perspektywa rynku kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową w Polsce

11.12.2019 03:10

W wielu europejskich państwach kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową stanowią większość rynku. Tymczasem w Polsce niemal wszystkie hipoteki oparte są na zmiennym oprocentowaniu. Ogłoszona przez KNF w czerwcu 2018 r. propozycja nowelizacji Rekomendacji S, m.in. nakładająca na banki obowiązek posiadania w ofercie kredytów hipotecznych ze stałą stopą, od ponad roku znajduje się w fazie konsultacji eksperckich. Czytaj więcej...
Bankowość Spółdzielcza. Udziały: Jak zatrzymać udziałowców i pozyskać nowych?

11.12.2019 02:40

Według danych KNF za II kw. br. liczba udziałowców banków spółdzielczych – osób prywatnych – stale się zmniejsza. Od marca 2013 r., gdy było ich ponad milion, do połowy czerwca tego roku zmniejszyła się o blisko 13%. Ten trend można odwrócić. Czasem wystarczy tylko chcieć i mieć dobry pomysł. Czytaj więcej...


Bankowość Spółdzielcza. Szwajcaria: Wyniki szwajcarskich Banków Spółdzielczych

11.12.2019 02:30

W Szwajcarii, która znana jest z wysokiej kultury bankowej i silnej konkurencji na rynku finansowym, od 120 lat z dużym powodzeniem funkcjonują banki spółdzielcze oparte na koncepcji spółdzielni kredytowej Raiffeisena. 246 lokalnych instytucji finansowych wraz z bankiem krajowym/centralnym – Raiffeisen Schweiz z siedzibą w St. Gallen i specjalistycznymi spółkami tworzy silną spółdzielczą grupę bankową – Raiffeisen Gruppe. Jest to największa pod względem liczby posiadanych placówek bankowych i aktywności na rynku detalicznym oraz trzecia, gdy idzie o wartość aktywów, grupa bankowa w Szwajcarii, po koncernach finansowych UBS i Credit Suisse. Czytaj więcej...


Wydarzenia. IT@BANK 2019: W cyfrowym świecie i tak najważniejsi są ludzie

11.12.2019 02:20

Od kilku już lat w listopadzie Centrum Prawa Bankowego i Informacji przygotowuje IT@BANK – największe i najbardziej prestiżowe w Polsce spotkanie środowiska informatycznego z polskim sektorem bankowym. Rokrocznie uczestniczy w nim kilkaset osób, głównie ekspertów IT z banków i firm ubezpieczeniowych, przedstawiciele świata nauki oraz firm infrastruktury okołobankowej. Czytaj więcej...


Wydarzenia. IT@BANK 2019: Chmurę należy polubić

11.12.2019 02:00

Nikt już nie kwestionuje zalet i przewag biznesowych, jakie daje firmom i bankom przetwarzanie w rozwiązaniach chmurowych. Rośnie dostępność usług tego typu na rynku, a specjaliści zwracają uwagę, że technologia ta to więcej niż tylko nowy sposób korzystania z zewnętrznych centrów danych. Na rynek wchodzą też metodyki, które zmieniają sposób wykonywania płatności, np. wykorzystując asystentów cyfrowych i komendy wydawane głosem. Czytaj więcej...


Wydarzenia. IT@BANK 2019: Jak odnaleźć się w gospodarce opartej na danych?

11.12.2019 01:10

Współczesny rynek finansowy w coraz większym stopniu uzależniony jest od przepływu danych. Zasoby informacji, znajdujące się w posiadaniu poszczególnych podmiotów i całych sektorów należy uznać za jedną z podstawowych walut gospodarki cyfrowej. Z faktu tego doskonale zdaje sobie sprawę europejski regulator, wskazując, iż usługi świadczone w zamian za udostępnienie danych przez klienta powinny być traktowane analogicznie jak odpłatna sprzedaż. Czytaj więcej...


Wydarzenia. Nienieodpowiedzialni: Buntowników portret własny

11.12.2019 00:50

Bunt i gniew to bez wątpienia cechy i zachowania kontrowersyjne. Czy jednak w życiu i biznesie jest miejsce na bunt? I czy są w stanie przynieść one jakiekolwiek pozytywne efekty? Taki dylemat – jako myśl przewodnią – postawili sobie organizatorzy siódmej już konferencji Nienieodpowiedzialni. Przyjrzeli się także oczami badaczy opinii społecznej, czy jako konsumenci jesteśmy gniewnymi buntownikami. Czytaj więcej...


Wydarzenia. Kongres BIK: Nowe technologie, nowe ryzyka

11.12.2019 00:50

Futurystyczne wizje bankowości jutra i refleksje nad ewolucją rynku finansowego w różnych regionach świata były szczególnym akcentem tegorocznej, czternastej już edycji Kongresu Ryzyka. Uczestnicy wydarzenia zorganizowanego przez Biuro Informacji Kredytowej nie zapomnieli rzecz jasna o aktualnych problemach polskiej branży finansowej. Podczas kolejnych sesji dyskutowano m.in. o wpływie otoczenia regulacyjnego na funkcjonowanie sektora czy też wyzwaniach związanych z cyberbezpieczeństwem. Czytaj więcej...


Wydarzenia. Wyzwania Bankowości 2019: Sprawdzianów nie zabraknie

11.12.2019 00:40

System finansowy stanowi fundament życia gospodarczego we współczesnym świecie, w coraz większym stopniu podlegającym globalizacji i transformacji cyfrowej. Konsekwencją tych niezwykle dynamicznych przemian dla sektora bankowego są nowe, nieznane dotychczas wyzwania oraz rosnąca odpowiedzialność za funkcjonowanie całej gospodarki. Czytaj więcej...Wydarzenia. CoFEE: Czy strefa euro rozszerzy się na wschód?

11.12.2019 00:10

Z jakimi wyzwaniami zmagają się państwa strefy euro? Czy uwarunkowania polityczne i gospodarcze umożliwiają przyjęcie wspólnej waluty przez kraje środkowoeuropejskie, i co oznaczałaby akcesja dla ich gospodarek? Odpowiedzi na te pytania, kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania eurostrefy i całej UE, poszukiwano podczas dziewiątej już edycji CoFEE – organizowanej przez Narodowy Bank Polski konferencji poświęconej przyszłości gospodarki europejskiej. Czytaj więcej...


Wydarzenia. Open Banking Hackathon: Pierwszy Hackathon ZBP

11.12.2019 00:00

Przez ostatni listopadowy weekend w Startberry na warszawskiej Pradze trwała zacięta rywalizacja w ramach Open Banking Hackathon. Związek Banków Polskich, wspierany przez partnerów, po raz pierwszy w historii podjął się organizacji maratonu programowania dla studentów i młodych programistów z całej Polski oraz Europy Środkowej i Wschodniej. Rywalizowali oni ze sobą, tworząc rozwiązania w obszarze otwartej bankowości i projektując narzędzia oparte na bankowym standardzie interfejsu Polish API. Czytaj więcej...Wydarzenia. Fleet Market: Duży wybór aut

10.12.2019 01:20

Rynek motoryzacyjny podlega w ostatnim czasie niezwykle silnej transformacji, a wraz z nim ewoluuje oferta produktów i usług flotowych dla firm. Użytkowanie pojazdów różnych rodzajów w biznesie zdeterminowane jest również innymi czynnikami, poczynając od przepisów podatkowych i prawa pracy, a kończąc na specjalistycznej wiedzy, pozwalającej optymalnie dobrać auto z uwzględnieniem jego amortyzacji, kosztów eksploatacyjnych i możliwości późniejszej odsprzedaży. Czytaj więcej...


Wydarzenia. Nowoczesne Zarządzanie Biznesem: 10 lat minęło…

10.12.2019 01:10

Wraz z ostatnim miesiącem roku dobiegają końca obchody jubileuszu 10-lecia Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”. Ta inicjatywa edukacyjna Związku Banków Polskich realizowana przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji na ponad 120 uczelniach w całej Polsce, jest dziś doceniana zarówno przez instytucje publiczne, środowisko akademickie, jak i sektor finansowy. Czytaj więcej...


Edukacja. BAKCYL: Lekcje, które mogą odmienić życie

10.12.2019 01:00

Celem Programu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL jest wsparcie młodych ludzi w starcie w finansową przyszłość. Edukując swojego przyszłego klienta, korzyści odnosi także cały sektor bankowy. Wolontariusze prowadzący lekcje w szkołach w projekcie BAKCYL mają zaś możliwość rozwoju i realizacji swoich pasji. Czasami skutkuje to nieoczekiwanymi zmianami życiowymi. Czytaj więcej...


Edukacja. BAKCYL: Od lekcji BAKCYLA o finansach do stażu w banku

10.12.2019 00:50

Lekcje o finansach prowadzone przez wolontariuszy z banków mogą ułatwić start w dorosłość, teoretycznie mogą też ukierunkować wybór kariery zawodowej. Być może tak się stanie w przypadku trzech uczniów Technikum nr 10 w Zespole Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Warszawie, gdzie lekcje prowadził jeden z wolontariuszy – Marcin Olejarczuk. Czytaj więcej...


Opinie. Felieton: Mapa drogowa A.D. 2020

10.12.2019 00:40

Grudzień i początek stycznia sprzyjają spekulacjom o tym, co może nas czekać w kolejnym roku. Z ich trafnością bywa różnie, jednak myślę, że warto wykorzystać tego typu publikacje do przeprowadzenia własnej burzy mózgów. Podobno najlepsi inwestorzy twierdzą, że warto mieć plan, chociaż przyznają, że nieraz trzeba go później modyfikować. Potraktujcie, zatem Państwo poniższy tekst, jako swoistą mapę drogową, która być może pomoże się odnaleźć w łamigłówce globalnych zależności... Czytaj więcej...


Strefa VIP. Lektury Bankowca: O reputację należy dbać

10.12.2019 00:20

Reputacja i zaufanie są warunkiem koniecznym w działalności tradycyjnych oraz alternatywnych instytucji finansowych, które dokonują transferu kapitału pieniężnego w gospodarce od deponentów do kredytobiorców. Doświadczenia polskie i międzynarodowe wskazują, że buduje się je latami, a można je utracić bardzo szybko. Kryzys zaufania i utrata reputacji wobec konkretnej instytucji mogą przenosić się na ocenę całego sektora usług finansowych. Czytaj więcej...Strefa VIP. Warto wiedzieć: Co zawdzięczamy Władysławowi Grabskiemu?

10.12.2019 00:00

Kiedy jesienią 1939 r. po przegranej wojnie obronnej rzesze polskich oficerów trafiały do Francji, wielu z nich dziwiło się nieco, że polska złotówka była bardzo chętnie przyjmowana w tamtejszych lokalach. Czy rzeczywiście ówczesna nasza waluta liczyła się w świecie, a jeżeli tak, to dzięki komu w dużym stopniu było to możliwe? Czytaj więcej...


Strona 1 z 1512345...10...Ostatnia »
0