Tag: Ministerstwo Finansów

Propozycje zmian w Ustawie o usługach płatniczych – nowelizacja czy… kapitulacja?

14.05.2014 06:40

Co czwarte biuro usług płatniczych łamie prawo - takie wnioski płyną z najnowszych danych Komisji Nadzoru Finansowego. Oznacza to, że pieniędzy wpłaconych w sklepie czy punkcie usługowym zajmujących się przyjmowaniem przekazów nasz kontrahent może nigdy nie otrzymać - a odzyskanie wpłaconych środków od nierzetelnego punktu może spowodować niemałe trudności. Tymczasem Ministerstwo Finansów proponuje dalszą liberalizację przepisów regulujących funkcjonowanie biur usług płatniczych. Czytaj więcej...


Mądry Polak przed szkodą? Nie jest jeszcze za późno na rejestr firm pożyczkowych

13.05.2014 18:04

Dziennik Bałtycki na pierwszej stronie wydania z 13 maja 2014 roku w artykule "Przez drobne pożyczki tracą własne mieszkania" opisuje oszukańcze praktyki firm pożyczkowych, które wykorzystując naiwność konsumentów, przejmują za niewielką cenę ich nieruchomości, stanowiące zabezpieczenie udzielanych im pożyczek. Czytaj więcej...


Komunikat z 213. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 13 maja 2014 r.

13.05.2014 10:41

W dwieście trzynastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział: Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Ludwik Kotecki - Przedstawiciel Ministra Finansów, Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Czytaj więcej...

Ministerstwo Finansów chce tworzyć własny rejestr długów

05.05.2014 10:44

Informacje o zaległościach publicznoprawnych polskich przedsiębiorców zostaną udostępnione publicznie - zapowiedziało Ministerstwo Finansów. Dane o niezapłaconych podatkach czy składkach ZUS nie trafią jednak - jak to wcześniej planowano - do biur informacji gospodarczej. Ministerstwo Finansów zakłada utworzenie własnej czarnej listy dłużników. Czytaj więcej...


Spotkanie bankowców z Wiceministrem Finansów w SANBanku

28.04.2014 13:39

W dniu 14 kwietnia br. w Centrali Nadsańskiego Banku Spółdzielczego odbyła się wspólna konferencja z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów Panem Wojciechem Kowalczykiem i Panią Poseł na Sejm RP Krystyną Skowrońską z przedstawicielemi KZBS, Rady Nadzorczej  Banku BPS S.A. oraz Prezesami Zarządów Banków Spółdzielczych z województwa podkarpackiego. Czytaj więcej...


Ministerstwo Finansów: nowy projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym otworzy rynek dla banków

24.04.2014 05:14

Już niedługo do grona instytucji oferujących produkty z zakresu "odwróconej hipoteki" dołączyć mogą banki. Po przeszło dwóch latach prac Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Tymczasem zainteresowanie rentą dożywotnią oferowaną przez fundusze hipoteczne jest stosunkowo niewielkie - przez pięć lat funkcjonowania tego modelu na polskim rynku zawarto niespełna 300 takich umów. Czytaj więcej...Aukcja spycha krótki koniec w dół

23.04.2014 08:28

Ubogi kalendarz makro i brak przełomowych wieści z Ukrainy stopniowo podnosiły rentowności DE10Y w trakcie wtorkowego handlu. Po południu część tego ruchu została zniwelowana za sprawą niespodziewanego, korygującego przedpołudniowe wzrosty, ruchu w dół EUR/USD. W konsekwencji rentowności DE10Y zamknęły dzień 2 pb. powyżej poniedziałkowego zamknięcia, zaś US10Y na poziomach zbliżonych do poniedziałkowego wieczoru. Czytaj więcej...


Prognozy rządowe nieco zbyt optymistyczne

23.04.2014 07:56

Dziś w Polsce przetarg obligacji OK0716, PS1016 i PS1018 o łącznej wartości 6-10 mld zł. Na świecie seria publikacji wstępnych odczytów indeksów PMI- od 9.00 do 10.00 pojawią się indeksy w najważniejszych krajach strefy euro. Oczekiwania wskazują na utrzymanie stabilnych poziomów indeksów w stosunku do marca. EBC opiera swoje przekonanie o braku konieczności zmian stóp procentowych m.in. na wzroście indeksów PMI w ostatnich miesiącach, więc niespodzianki mogą ruszyć eurodolarem. Czytaj więcej...


Ministerstwo Gospodarki: zaufanie do podatnika i jednoznaczne reguły kierunkiem zmian w prawie podatkowym

22.04.2014 12:56

Zmiany w polskim prawie podatkowym powinny objąć w pierwszej kolejności kluczowe zasady funkcjonowania systemu podatkowego - twierdzą eksperci Ministerstwa Gospodarki. Na stronie resortu opublikowano wstępne założenia zmian w ustawie - Ordynacja podatkowa. Ministerstwo apeluje do przedsiębiorców, aby w terminie do 15 maja zgłaszali uwagi i wskazywali te obszary systemu fiskalnego, które wymagają natychmiastowych zmian. Czytaj więcej...


Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w marcu 2014 r.

22.04.2014 04:07

Marcowe wyniki sprzedaży obligacji Skarbu Państwa potwierdzają, że nabywcy indywidualni w dalszym ciągu preferują obligacje o krótkim terminie zapadalności. Największą popularnością cieszyły się obligacje 2-letnie (63,4% całkowitej wartości sprzedaży), a łączna wartość sprzedaży papierów dłużnych Skarbu Państwa wyniosła w marcu 151,4 mln zł. Czytaj więcej...


Troska o finanse publiczne a niekonstytucyjność ustawy o OFE

18.04.2014 07:44

Ewentualne stwierdzenie niekonstytucyjności zmian w systemie emerytalnym przez Trybunał Konstytucyjny spowoduje, że dług publiczny w 2014 roku, przekroczy próg ostrożnościowy 55 proc. PKB - tak wynika z dokumentu przesłanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na wniosek prezesa TK, który w lutym zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów, Prokuratora Generalnego oraz Marszałka Sejmu o informację, jakie koszty dla budżetu generowałby wyrok stwierdzający niekonstytucyjność zapisów ustawy o zmianach w OFE. Czytaj więcej...9. Regionalna Konferencja Podatkowa Amerykańskich Izb w tym roku w Polsce

12.04.2014 06:55

9. Regionalna Konferencja Podatkowa organizowana przez Amerykańskie Izby Handlowe z Czech, Polski, Słowacji, Węgier oraz Chorwacji odbyła się 9 kwietnia w Warszawie. Była ona okazją do dyskusji na temat wpływu członkostwa w Unii Europejskiej na systemy podatkowe, administrację podatkową, przedsiębiorców i wpływy budżetowe z tytułu podatków. Czytaj więcej...

Rusza kampania „Bezpieczne pieniądze”

26.03.2014 09:20

25 marca Narodowy Bank Polski rozpoczął kampanię informacyjną "Bezpieczne pieniądze" związaną z wprowadzeniem do obiegu banknotów ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. W kampanii weźmie udział wiele instytucji publicznych i firm komercyjnych związanych z obrotem gotówkowym. W weekend 5-6 kwietnia w Centrali NBP odbędą się także Dni Otwarte, których tematem przewodnim będzie modernizacja zabezpieczeń banknotów. Czytaj więcej...ECON: obniżone opłaty interchange również dla kart biznesowych

13.03.2014 11:59

Ustawowy limit wysokości opłat interchange dotyczyć będzie wszystkich operacji kartowych - taką propozycję wysunięto podczas posiedzenia Komisji do spraw Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu Europejskiego (ECON). To istotna zmiana w stosunku do pierwotnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie opłat interchange, który przewidywał objęcie limitem wyłącznie transakcji dokonywanych przez konsumentów. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej poświęconej zmianom w zakresie opłaty interchange informację o najnowszych propozycjach ECON potwierdził Paweł Bułgaryn - koordynator prac Wydziału Systemów i Usług Płatniczych Ministerstwa Finansów. Czytaj więcej...Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w lutym 2014 r.

10.03.2014 11:00

Luty był kolejnym miesiącem dużej popularności obligacji skarbowych. W ubiegłym miesiącu inwestorzy zakupili papiery dłużne o łącznej wartości 474,7 mln złotych, czyli o ponad 85% większej niż w styczniu br. To drugi najlepszy wynik na przestrzeni ostatnich 5 lat, wyższą wartość sprzedaży osiągnięto w listopadzie 2013 r. przy emisji Listopadowej 13-tki (1 146,4 mln zł).  Na tak dobry rezultat lutowej oferty wpływ miała sprzedaż nowej, siedmiomiesięcznej obligacji tzw. Lutowej 7-ki. Czytaj więcej...


Kredyty frankowe w Senacie: stanowisko Ministerstwa Finansów i KNF

20.02.2014 14:40

Problem ze spłatą kredytów hipotecznych zaciągniętych we frankach szwajcarskich ma zaledwie kilka procent kredytobiorców. Optymalnym rozwiązaniem dla tej grupy byłaby możliwość skorzystania z upadłości konsumenckiej. Duża część kredytobiorców "frankowych" do dziś ocenia decyzję o zaciągnięciu kredytu walutowego jako korzystną. Podczas czwartkowego posiedzenia Senatu wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk oraz przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak przedstawili informację na temat skutków finansowych kredytów udzielonych we frankach oraz wykonywania nadzoru nad ich udzielaniem i spłatą. Czytaj więcej...


Odliczenie VAT- nowelizacja

10.02.2014 11:01

Już za półtora miesiąca przy zakupie samochodu osobowego odliczymy 50 procent VAT - bez obowiązującego dotychczas limitu kwotowego. Będzie można też odzyskać połowę wartości VAT od zakupu paliwa; zasada ta będzie obowiązywać od 1 lipca 2014 roku. W ostatni piątek Sejm uchwalił przepisy, regulujące zasady odliczania podatku VAT od samochodów używanych w działalności gospodarczej. Ustawa ma wejść w życie już 1 kwietnia. Czytaj więcej...


Ministerstwo Finansów zmienia przepisy o instytucjach płatniczych. Powstaje konkurent dla ROR?

06.02.2014 13:00

Popularnym rachunkom oszczędnościowo-rozliczeniowym wyrasta nowy konkurent w postaci instytucji płatniczych - Ministerstwo Finansów przedstawiło właśnie projekt nowelizacji przepisów odnoszących się do działalności tych instytucji. Zgodnie z propozycją ministerstwa, rachunki prowadzone w instytucjach płatniczych zostaną zestandaryzowane z używanym w bankowości standardem NRB. Oznacza to, że z otwartego w PayU czy SkyCashu rachunku będzie można korzystać w podobny sposób jak z konta bankowego. Czytaj więcej...
Sytuacja na rynku obligacji

02.02.2014 08:00

Na rynku długu od początku roku obserwujemy duży rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistym zachowaniem rynków. Wszyscy zakładali, że rentowności obligacji na świecie będą szły do góry. Taki scenariusz jednak nie do końca się realizuje - przez znaczną część stycznia obserwowaliśmy spadek rentowności m.in. amerykańskich i niemieckich papierów skarbowych. Początek zeszłego tygodnia przyniósł ruch w przeciwną stronę, ale już w drugiej części tygodnia popyt na obligacje powrócił. Czytaj więcej...Wygrać z gotówką: Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego na lata 2014 – 2020

10.01.2014 11:00

Ponad dwukrotny wzrost liczby sklepów i punktów usługowych akceptujących terminale płatnicze, karta płatnicza w posiadaniu 70% seniorów i zaledwie 5% wynagrodzeń wypłacanych gotówką. Takie perspektywy na rok 2020 wyznacza Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego na lata 2014-2020. Dokument został zatwierdzony na grudniowym posiedzeniu Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Czytaj więcej...
Strona 11 z 11« Pierwsza...7891011
0