Tag: Mirosław Panek


Wydarzenia – XXII Walne Zgromadzenie ZBP: Samorząd bankowy w pigułce

01.05.2019 01:00

Miniony rok należy uznać za dość stabilny dla polskiego sektora bankowego i zarazem podtrzymujący trendy z ostatnich lat, jednak coraz wyraźniej wskazywane są czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na obraz polskiej bankowości w najbliższej przyszłości. Uzyskane wyniki finansowe w 2018 r. zostały zrealizowane podobnie jak w poprzednich dwóch latach dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej w Polsce. Czytaj więcej...


Mirosław Panek

06.04.2019 11:42

Prezes Bankowy Fundusz Gwarancyjny Biuro Zarządu, Biuro Audytu Wewnętrznego oraz Departament Kadr, Departament Skarbu oraz Departament Planowania Przymusowej Restrukturyzacji Czytaj więcej...


0