Tag: Nadzór

Rząd wzmacnia nadzór publiczny nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich

14.05.2019 15:47

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Podstawowym celem wprowadzanych przepisów jest wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce, podano także. Czytaj więcej...


Ostrzeżenie w sprawie działalności firm na domniemane zlecenie KNF

03.10.2017 09:17

Do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) napływają liczne sygnały dotyczące działalności osób, które zgłaszają się drogą telefoniczną do nieprofesjonalnych uczestników rynku i pod pozorem weryfikacji kosztów produktów lub usług oferowanych przez podmioty nadzorowane, albo badania jakość obsługi klientów wybranego sektora rynku finansowego, wyłudzają dane osobowe wraz z informacjami na temat produktów i usług finansowych, z jakich korzysta ich rozmówca oraz informują rozmówcę, że przedmiotowe czynności wykonują na zlecenie, w porozumieniu albo z upoważnienia organu nadzoru, powołując się na domniemane zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) lub UKNF. Czytaj więcej...


Państwo miało prawo i obowiązek objąć SKOK-i nadzorem. Trybunał wydał wyrok w sprawie kas

02.08.2015 04:17

Nadzór KNF nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Kasą Krajową co do zasady nie narusza ustawy zasadniczej – to główny wniosek, jaki płynie z ogłoszonego dziś wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w pełnym składzie pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rzeplińskiego trzeci już dzień badał konstytucyjność wybranych przepisów regulujących funkcjonowanie sektora SKOK. Czytaj więcej...


Nadzór zaczął chronić klienta i narażać się bankom

04.11.2014 08:02

Polski nadzór nad instytucjami finansowymi, któremu w powszechnej opinii przypisywana jest znacząca zasługa w uchronieniu sektora bankowego przed kryzysem, opracowuje nowe metody działania i komunikacji z rynkiem. Ważną częścią jego zaleceń staje się ochrona klienta. Podnoszą się jednak głosy, że działania KNF są niekonstytucyjne. Czytaj więcej...
Polski rynek kredytów na tle Europy: ZBP opublikował raport poświęcony polityce kredytowej

29.07.2014 05:01

Jak skutecznie zachęcać Polaków do otwierania rachunków bankowych? Czy polski rynek kredytów może stanowić wzór dla krajów "starej" Unii? Na ile system wymiany informacji kredytowej uchronił polskie banki przed zalewem złych kredytów w okresie spowolnienia gospodarczego? Czytaj więcej...


Kredyty frankowe w Senacie: stanowisko Ministerstwa Finansów i KNF

20.02.2014 14:40

Problem ze spłatą kredytów hipotecznych zaciągniętych we frankach szwajcarskich ma zaledwie kilka procent kredytobiorców. Optymalnym rozwiązaniem dla tej grupy byłaby możliwość skorzystania z upadłości konsumenckiej. Duża część kredytobiorców "frankowych" do dziś ocenia decyzję o zaciągnięciu kredytu walutowego jako korzystną. Podczas czwartkowego posiedzenia Senatu wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk oraz przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak przedstawili informację na temat skutków finansowych kredytów udzielonych we frankach oraz wykonywania nadzoru nad ich udzielaniem i spłatą. Czytaj więcej...


0