Tag: Notowania
Duży popyt inwestorów na certyfikaty inwestycyjne funduszu Altus FIZ Aktywny Akcji, zarządzanego przez giełdowe Altus TFI S.A.

23.08.2015 07:05

Notowane na warszawskiej giełdzie zależne Altus TFI S.A. z sukcesem uplasowało szóstą otwartą emisję certyfikatów Altus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywny Akcji, inwestującego do 100% środków... Czytaj więcej...


0