Tag: Paolo Coccorese

Bankowość Spółdzielcza: Konkurencja i lokalny wzrost gospodarczy

18.09.2018 04:18

Przez wiele dziesięcioleci banki spółdzielcze wypracowały model biznesowy, który coraz mniej się sprawdza w otoczeniu niskich stóp procentowych i przy rosnących kosztach regulacyjnych. Rentowność sektora systematycznie się zmniejsza, a trzeba się zmierzyć z nowymi technologiami i konkurencją ze strony innych uczestników rynku finansowego. Czytaj więcej...


0