Tag: Paweł Minkina

Rynek Finansowy. Gospodarka: Gospodarka Polski i Europy – najbliższe pięć lat

04.09.2019 01:00

Analizując sytuację gospodarczą Unii Europejskiej w perspektywie kolejnych pięciu lat, można podejmować próby oceny kondycji, w jakiej gospodarka krajowa i polska bankowość będą się rozwijać na europejskim tle. Główne wskaźniki ekonomiczne, takie jak poziom inflacji, bezrobocie czy też wartość PKB pozwalają nakreślić możliwe scenariusze i kierunki rozwoju poszczególnych krajów europejskich. Czytaj więcej...Rynek Finansowy. Gospodarka: Polska i Europa w obliczu trudnych wyzwań

08.08.2019 03:00

Zmiany, które obserwujemy w gospodarkach poszczególnych państw, zarówno te o charakterze społecznym, ekonomicznym, politycznym, jak też technologicznym zachodzą obecnie niebywale szybko. Próba nakreślenia scenariusza rozwoju zarówno w obrębie jednego kraju, kontynentu, nie mówiąc już o wymiarze globalnym, często wymaga spojrzenia wielowymiarowego. Czytaj więcej...


Bank i Klient. PENGAB: Słabnie wskaźnik koniunktury bankowej

07.08.2019 00:40

Przedstawiciele ponad 120 placówek bankowych cyklicznie odpowiadają na pytania dotyczące kondycji i możliwości rozwojowych w sektorze – na podstawie odpowiedzi z przeprowadzanych ankiet powstaje badanie Monitor Bankowy. W najnowszym jego pomiarze zwraca uwagę spadek wskaźnika prognoz, w wyniku którego spadł również główny wskaźnik badania indeks PENGAB. Czytaj więcej...Bank i Klient. PENGAB: Nieznaczne osłabienie koniunktury bankowej

12.07.2019 03:20

Przedstawiciele ponad 120 placówek bankowych cyklicznie odpowiadają na pytania dotyczące kondycji i możliwości rozwojowych sektora, na podstawie odpowiedzi z przeprowadzanych ankiet powstaje badanie Monitor Bankowy. W najnowszym pomiarze zwraca uwagę spadek wskaźnika ocen bieżących oraz spadek głównego indeksu PENGAB. Czytaj więcej...


Bank i Klient. Kredyty: W ciągu dekady Polacy potroili swoje zadłużenie

12.07.2019 02:40

Ten kto dziś ma 25 lat i przymierza się do zakupu pierwszego wymarzonego mieszkania zapewne wie bardzo mało na temat inflacji. Dzisiejsi dwudziestoparolatkowie to pokolenie wychowane w czasie, kiedy inflacja przestała być tematem rozmów w naszych domach. Poziom wiedzy ekonomicznej społeczeństwa, najoględniej rzecz ujmując, jest niezadawalający, pieniądz jest tani jak nigdy w Polsce, więc trudno sobie zaprzątać głowę takimi sprawami jak inflacja. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Seniora portret finansowy

18.02.2019 04:00

Seniorzy to grupa coraz częściej i chętniej korzystająca z usług bankowych, o przewidywalnych dochodach i w zdecydowanej większości dość rzetelnie podchodząca do swoich zobowiązań finansowych. Co drugi emeryt regularnie wspomaga finansowo swoje dzieci lub wnuki. To najważniejsze wnioski płynące z kolejnej edycji raportu „InfoSenior” wydanego przez Związek Banków Polskich (ZBP). Czytaj więcej...Rynek Finansowy: Polska i Europa – wyzwania i ograniczenia 2018

02.11.2018 02:30

Związek Banków Polskich, podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, opublikował, już po raz piąty, raport opisujący główne wskaźniki gospodarcze oraz ukazujący polską gospodarkę i bankowość na europejskim tle. Tegoroczna edycja wzbudziła szczególne zainteresowanie, a to ze względu na badania przeprowadzone w placówkach bankowych. Czytaj więcej...Bank i Klient: Polacy trochę oszczędniej i z kredytem

25.09.2018 23:42

Wzrosty wynagrodzeń w Polsce utrzymują się już od dłuższego czasu. Jaki wpływ ma to na skłonność do oszczędzania czy zainteresowanie produktami kredytowymi? Jak wynika z najnowszej edycji raportu „InfoKredyt”, opublikowanego przez Związek Banków Polskich, pewne zachowania w tym obszarze finansów pozostają niezmienne lub zbliżone. Autorzy raportu wskazują na pięć kluczowych faktów dotyczących oszczędności i kredytów Polaków. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Cyberbezpieczny portfel

30.07.2018 14:58

Polacy coraz chętniej korzystają z bankowości internetowej i mobilnej, bo uważają ją za bezpieczną, wygodną i szybką formę korzystania z produktów bankowych. Jak wynika z danych Związku Banków Polskich, aż 91% ankietowanych uważa, że korzystanie z nich jest bezpieczne. Niestety znajomość zasad cyberbezpieczeństwa nijak się ma do umiejętnego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Czytaj więcej...


Raport specjalny – „Ranking największych banków w Polsce”: Zmienne nastroje bankowców

12.06.2018 04:30

Po znaczącym wzroście indeksu bankowego w kwietniu, w maju doszło do osłabienia notowanych wskaźników. Można powiedzieć, że zjawisko to ma charakter sezonowy. Wzrost, a następnie osłabienie ocen bankowców na podobnym poziomie miało również miejsce w roku ubiegłym. Jednak spadki notowane obecnie są zdecydowanie bardziej intensywne niż te z roku 2017. Czytaj więcej...Bank i Klient: Wielkie święto edukacji finansowej

09.05.2018 13:56

Ponad 400 przedstawicieli instytucji publicznych, jednostek samorządów terytorialnych i ich reprezentacji, uczelni, szkół, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz sektora finansowego i mediów, uczestniczyło w II Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Komisja Nadzoru Finansowego. Warto podkreślić, że odbywało się ono w Europejskim Tygodniu Pieniądza. Czytaj więcej...

Wyłudzanie pieniędzy: Dzień dobry, dzwonię do pana/pani w bardzo pilnej sprawie…

16.02.2018 12:04

Zjawisko „srebrnej gospodarki” staje się faktem – jak wynika z prognoz do 2050 r. osoby powyżej 60. roku życia będą stanowić 40% społeczeństwa. Jednak już dziś mimo coraz aktywniejszego trybu życia wymagają one nie tylko zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej czy socjalnej, ale także bezpieczeństwa finansowego. Szczególnie, że od 2006 r. stale wzrasta liczba wyłudzeń z wykorzystaniem metod, w których przestępcom udaje się przekonać starsze osoby, że są znajomymi kogoś z rodziny lub przedstawicielami policji. Czytaj więcej...

Rata kredytu złotowego może istotnie wzrosnąć

14.11.2017 21:40

Ubiegając się o kredyt hipoteczny należy w pierwszej kolejności zdać sobie sprawę, że jest to zobowiązanie często istotnie określające nasz budżet domowy w perspektywie kilkunastu, a czasami i kilkudziesięciu lat. Dlatego też, tak ważne jest aby wybrać ofertę bankową najlepiej dopasowaną do swoich możliwości oraz precyzyjnie zrozumieć wszystkie zapisy podpisywanej umowy. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Polska i Europa – wyzwania i ograniczenia

09.10.2017 05:36

Z raportu „Polska i Europa. Wyzwania i ograniczenia” wynika, że polskie banki na tle Europy charakteryzują się: - 9,5-procentowym stosunkiem poziomu kapitału własnego netto banków do ich aktywów w 2016 r. (najwyższy w Chorwacji – ok. 14%); - akcją kredytową na poziomie 275 mld euro na koniec 2016 r. (największa w Niemczech – 4691 mld euro). Czytaj więcej...


RegioBank – Polska oczami regionów

20.06.2017 22:30

Siła polskiej gospodarki tkwi w regionach – to nie slogan promocyjny, a ugruntowane w rzeczywistości stwierdzenie. Reforma administracyjna w 1999 r. i delegowanie wielu zadań centralnych na rzecz władz samorządowych, istotnie wzmocniło lokalną przedsiębiorczość i biznes, których oddziaływanie na potencjał gospodarczy regionów czy – patrząc szerzej – kraju stopniowo zyskiwało na intensywności. Nowe szanse otworzyły w dużej mierze również fundusze europejskie, stymulujące inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy w Polsce regionalnej. Mając świadomość tego, jak ważny dla budowania siły gospodarczej jest równomierny rozwój całego kraju, Związek Banków Polskich w raporcie RegioBank pochylił się nad najważniejszymi aspektami potencjału rozwojowego polskich województw. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Majowa zmiana nastrojów kredytowych

20.06.2017 06:00

Najnowszy pomiar „Monitora Bankowego” wskazuje na korektę wzrostowego trendu, który obserwowaliśmy na początku roku. Mimo zmiany nastrojów wśród bankowców obecny poziom indeksu PENGAB, głównego indeksu „Monitora Bankowego”, stale utrzymuje się powyżej średniej notowanej w ostatnich kilku latach. Według prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza – wciąż na stosunkowo wysokich poziomach pozostają wskaźniki prognoz, w tym te określające sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, jak również gospodarki kraju. Prognozy związane z sytuacją gospodarki kraju oraz przedsiębiorstw pozostają na najwyższym od 2 lat poziomie – podkreśla Krzysztof Pietraszkiewicz. Czytaj więcej...
Raport specjalny Horyzonty Bankowości 2017: Ocena bankowości w 2016 roku

04.04.2017 16:23

W 2016 r. sektor bankowy w Polsce, oprócz wypełniania istotnej roli w finansowaniu gospodarki i inwestycji, dostosowywania się do kolejnych wymogów regulacyjnych i prawnych czy udziału w procesie cyfryzacji państwa musiał mierzyć się z wieloma innymi wyzwaniami. Podatek bankowy, podwyższenie domiarów kapitałowych i dodatkowe koszty wynikające z konieczności wykorzystania części środków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – to tylko niektóre z nich. Czytaj więcej...0