Tag: Piotr OsieckiGiełdowe Altus TFI S.A. awansowało 10. miejsce w rankingu krajowych TFI pod względem wartości aktywów netto funduszy rynku kapitałowego

24.10.2015 06:55

Niezależne giełdowe Altus TFI S.A., mimo zawirowań na rynkach kapitałowych z sukcesem plasuje kolejne emisje certyfikatów akcyjnych niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Dzięki wpływom z emisji... Czytaj więcej...


Giełdowe Altus TFI S.A. chce mieć ponad 7 mld zł aktywów w funduszach na koniec 2015 r. Na koniec września br. zarządzało już 6,7 mld zł

11.10.2015 06:55

Niezależne Altus TFI S.A. zarządza 6,69 mld zł aktywów zgromadzonych w 66 funduszach inwestycyjnych. We wrześniu br., mimo trudnej sytuacji na rynkach kapitałowych, wartość tego... Czytaj więcej...
Duży popyt inwestorów na certyfikaty inwestycyjne funduszu Altus FIZ Aktywny Akcji, zarządzanego przez giełdowe Altus TFI S.A.

23.08.2015 07:05

Notowane na warszawskiej giełdzie zależne Altus TFI S.A. z sukcesem uplasowało szóstą otwartą emisję certyfikatów Altus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywny Akcji, inwestującego do 100% środków... Czytaj więcej...
Wykorzystujący strategię absolutne return fundusz Altu s ASZ FIZ GlobAl jednym z motorów tegorocznego wzrostu giełdowego Altus TFI S.A.

14.08.2014 13:19

Niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., lider wśród TFI notowanych na warszawskiej giełdzie rośnie w tym roku dzięki nowym niededykowanym funduszom zamkniętym. Przeznaczony do szerokiej... Czytaj więcej...


0