Tag: PKO Bank Polski / PKO BP

Kredyty hipoteczne „drgnęły”, ale nadal poniżej oczekiwań

20.12.2014 08:06

O prawie 13 % w II kwartale 2014 w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosła wartość zawartych przez firmy pośrednictwa finansowego, zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych umów kredytu hipotecznego. Stało się tak, mimo, że podmiotom świadczącym usługi w tym zakresie przyszło funkcjonować w bardziej restrykcyjnym otoczeniu prawnym i instytucjonalnym. Czytaj więcej...Informacja nt. wypłaty kwot gwarantowanych dla klientów SKOK w Wołominie w oddziałach PKO Banku Polskiego

18.12.2014 13:54

Z dniem 11 grudnia 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie oraz 12 grudnia 2014 wystąpiła do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej Kasy. Tym samym uruchomiona została procedura, która umożliwi klientom SKOK w Wołominie odzyskanie zgromadzonych środków w złotych do równowartości 100 tys. euro w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Czytaj więcej...

Silna przecena polskich papierów. Na wartości tracą walory na całej krzywej

17.12.2014 09:35

Wtorek na światowych rynkach finansowych rozpoczął się publikacją słabych danych z Chin. Indeks  PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym, wyniósł w grudniu 49,5 pkt. Jest to najniższy poziom wskaźnika od 7 miesięcy, pokazujący, że spowolnienie w chińskiej gospodarce pogłębia się i to mimo podejmowanych przez władze i bank centralny wysiłków mający na celu stymulowanie wzrostu (w tym listopadowej obniżki stóp procentowych). Czytaj więcej...


Deflacja zadomowiła się w Polsce na dłużej

16.12.2014 07:15

Poniedziałkowa sesja rozpoczęła się od spadku rentowności obligacji skarbowych. Jeszcze przed południem kwotowania obligacji 2-letnich OK0716 obniżyły się w okolice 1,81% (spadek o 4 pb), natomiast 10-letnich DS0725 do 2,52% (spadek o 7 pb). Ruch był o tyle ciekawy, że do umocnienia notowań doszło w sytuacji, gdy na rynkach bazowych jednocześnie obserwowaliśmy lekką przecenę papierów skarbowych. Czytaj więcej...


W centrum uwagi Fed i polskie dane makro

15.12.2014 07:15

Zamknięcie tygodnia nie zmieniło istotnie sytuacji na rynku długu, nieco gorsze niż spodziewane dane na temat produkcji przemysłowej w Eurostrefie (oczekiwania 0,2% m/m, realizacja 0,1% m/m) nie wpłynęły w znaczący sposób na wyceny papierów skarbowych w Eurostrefie. Jednak kontynuacja spadków cen ropy naftowej oraz zjazdy indeksów giełdowych w Europie pociągnęły za sobą rentowności niemieckich Bundów. Czytaj więcej...Raport specjalny – rynek będzie dyskontował dalsze redukcje stóp w Polsce

12.12.2014 14:53

W naszej ocenie, w najbliższych miesiącach nadal będzie się utrzymywać wysokie prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych NBP. Spodziewamy się, że na początku przyszłego rynek będzie wyceniał roku dwie obniżki po 25 pb (łącznie o 50 pb).  Spadło jednak prawdopodobieństwo głębszego poluzowania polityki pieniężnej. Czytaj więcej...
Rynki opanował strach

11.12.2014 08:39

Zaskakująco niska inflacja producencka (-2,7% r/r vs. -2,4% r/r oczekiwania) i konsumencka (1,4% r/r vs. 1,6% r/r oczekiwania) w Chinach w listopadzie wsparła dalsze zniżki dochodowości na bazowych rynkach długu. Przed południem prozakupowe nastroje na rynku obligacji umocniła publikacja informacji o mizernej dynamice produkcji przemysłowej we Francji (-0,8% m/m vs. oczekiwania na poziomie 0,1% m/m). Czytaj więcej...Rynki wciąż boją się spowolnienia w Chinach

10.12.2014 09:27

Strach o stan azjatyckich giełd w reakcji na zaostrzenie kryteriów finansowania inwestycji długiem w Chinach oraz obawy o negatywny wpływ zmian w finansowaniu inwestycji samorządów na wzrost w Chinach przełożyły się na spadki na bazowych rynkach akcji. W konsekwencji w dół zjechały również rentowności długu w USA i Niemczech. W przypadku Niemiec pewnej pomocy w zejściu rentowności rządówek w dół udzieliły również dane o niemieckiej wymianie towarowej, gdzie eksport zaskoczył pozytywnie (-0,5% m/m sa realizacja, vs. -1,5% m/m sa oczekiwania) jednak import pokazał wyniki wyraźnie poniżej konsensusu (-1,5% m/m sa vs. -3,1% m/m sa). Czytaj więcej...


Mrożący oddech chińskiego smoka

09.12.2014 09:17

Słabsze niż prognozowane, dane o wymianie handlowej Chin oraz produkcji przemysłowej w Niemczech sprzyjały niemieckim i amerykańskim obligacjom. Dług dostał dodatkowe paliwo w postaci zarejestrowanych w pierwszej części dnia spadków indeksów giełdowych oraz obniżaniu się cen ropy naftowej. W konsekwencji rentowności niemieckich obligacji obniżyły się o 4-5 pb. w segmencie 5Y-10Y i 1 pb. w segmencie 2Y. W przypadku papierów amerykańskich mieliśmy do czynienia z istotnie mniejszym spadkiem rentowności (tu w ograniczeniu redukcji pomógł popołudniowy wzrost indeksów giełdowych), który wyniósł 1 pb. w segmencie 10Y. Czytaj więcej...


Nowy tydzień, nowe wyzwania na rynku

08.12.2014 08:54

Bieżący tydzień na rynku głównej pary walutowej rozpoczynamy praktycznie z poziomów zamknięcia ubiegłego, po tym jak w piątek, dzień po decyzji EBC eurodolar odreagowywał wzrosty. Rynek wciąż próbuje "zgadnąć’, kiedy EBC mógłby rzeczywiście rozpocząć ilościowe luzowanie w Europie, a informacje jakie otrzymuje niewiele mu w tym pomagają. W czwartek wieczorem agencja Bloomberg powołując się na dwóch urzędników EBC (zaznajomionych z tematem) podała, że Rada Prezesów EBC będzie w przyszłym miesiącu rozważać uruchomienie pakietu zakupu aktywów, w tym obligacji rządowych. Czytaj więcej...QE w Europie najwcześniej w marcu

05.12.2014 09:20

W czwartek, w oczekiwaniu na decyzję EBC eurodolar konsolidował się w okolicach najniższego od sierpnia 2012 roku poziomu 1,23. Rynek nie liczył na zmiany paramentów polityki monetarnej (stopy bez zmian na poziomie 0,05% w przypadku głównej stawki rynkowej), ale już głośno zastanawiał się nad możliwością poszerzenia wachlarza instrumentów wykorzystywanych przez EBC do podniesienia inflacji i pobudzenia gospodarki. Czytaj więcej...Wczoraj RPP, dzisiaj ECB

04.12.2014 10:05

W środę w centrum uwagi inwestorów krajowych znajdowało się przede wszystkim kończące się tego dnia posiedzenie RPP. Publikowane w ostatnim czasie dane makro (w przeważającej mierze zaskakujące pozytywnie) nie dawały dużych szans na obniżkę stóp procentowych. Decyzja o pozostawieniu stopy referencyjnej na dotychczasowym, rekordowo niskim poziomie 2,0% nie powinna więc być dużym zaskoczeniem dla inwestorów. Niemniej na komunikat złoty zareagował niewielkim umocnieniem, choć szybko powrócił do poziomów sprzed decyzji. Z kolei na rynku stopy procentowej widać było ruch w górę stawek kontraktów FRA. Czytaj więcej...SUPERCESSIO dla Credit Agricole i Polkomtela

04.12.2014 05:51

Motywuje do ustanawiania najwyższych standardów, buduje zaufanie stron kontraktu i, co równie istotne, jego ranga w środowisku rynku usług finansowych rośnie, o czym świadczy zdecydowanie większa niż w pierwszej edycji liczba nominowanych. CESSIO - bo o nim mowa - to laur, którym wierzyciele wtórni honorują wierzycieli pierwotnych za najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż wierzytelności. Po raz drugi laureatów CESSIO wyłoniono w dwóch kategoriach: sektora finansowego i pozafinansowego. Czytaj więcej...


W centrum uwagi decyzja RPP

03.12.2014 10:05

Wtorek był dniem z pustym kalendarzem publikacji makroekonomicznych stąd zmiany jakie widzieliśmy na rynkach finansowych były pochodną wcześniejszych wydarzeń i oczekiwań na decyzje banków centralnych dot. stóp procentowych. Zarówno dla euro, jak i dla złotego ważne będzie, w jakim tonie wypowiadać będą się prezesi NBP (środa) i EBC (czwartek) po zakończonych posiedzeniach decyzyjnych. Czytaj więcej...


PKO BP Bankiem roku w Polsce według miesięcznika „The Banker”

02.12.2014 11:05

PKO Bank Polski po raz kolejny został uhonorowany nagrodą "Bank of the Year in Poland". Doceniono ponadprzeciętne wyniki finansowe Banku. Utrzymywaną na wysokim poziomie rentowność aktywów i kapitałów, najlepszą wśród bankowych grup kapitałowych w kraju efektywność kosztową mierzoną wskaźnikiem C/I, jakość portfela kredytowego, zwiększenie udziałów rynkowych oraz wzmocnienie pozycji bezdyskusyjnego lidera polskiej bankowości. Czytaj więcej...


PMI kropką nad “i” dla grudniowej decyzji RPP

02.12.2014 09:31

Poniedziałek na globalnym rynku walutowym rozpoczął się od publikacji wskaźników PMI aktywności przemysłowej dla Chin i Europy. Z dalekiego wschodu nie przywiało dobrych wieści, choć pocieszeniem może być fakt, że w listopadzie nie było też pogorszenia koniunktury. Europa nadal wykazuje duże rozbieżności rozwojowe pomiędzy jej poszczególnymi gospodarkami utwierdzając inwestorów w przekonaniu, że bez dalszego wsparcia ze strony EBC może nie być w stanie wyjść na przysłowiową "prostą". Czytaj więcej...


Raport specjalny – Polskie banki będą zwiększać ekspozycje w Obligacjach Skarbowych

02.12.2014 05:01

Ciężar finansowania polskich potrzeb pożyczkowych wyraźnie przesunął się w kierunku inwestorów krajowych. W 2014 r. większość nowych emisji papierów skarbowych nominowanych w złotych netto zostało objęte przez rezydentów, a tak naprawdę głównie przez polski sektor bankowy. Czytaj więcej...


Polska gospodarka wypoziomowała lot

01.12.2014 07:54

Przez cały piątek rentowności niemieckich obligacji wahały się w niewielkim zakresie, prawie nie reagując na zgodne z oczekiwaniami dane o inflacji w Eurostrefie oraz lepsze niż prognozy dane o sprzedaży detalicznej w Niemczech. W efekcie dochodowości niemieckich 10Y Bundów wzrosły o 1 pb. przed południem, by powrócić do poziomu z czwartkowego zamknięcia (0,7%) po południu. Czytaj więcej...


OPEC napędza dług

28.11.2014 08:58

Przez cały czwartek obserwowaliśmy zjazdy rentowności 10Y Bundów. Była to odpowiedz na niższe niż oczekiwano odczyty inflacji w Europie oraz towarzyszące temu spekulacje na temat możliwego uruchomienia klasycznego QE przez ECB. W efekcie długi koniec krzywej przesunął się o 3 pb. i osiągnął rekordowo niski poziom 0,70%, papiery 5Y zeszły o 1 pb. do 0,11%, zaś 2Y pozostały na poziomie -0,4%. Czytaj więcej...


Dług bije kolejne rekordy, złoty wyhamował

27.11.2014 08:46

W środę rynek papierów skarbowych państw peryferyjnych Europy (i Włoch) korygował spadki rentowności z poprzednich dni. Przyczyną tej zmiany trendu była studząca oczekiwania na szybkie luzowanie ilościowe wypowiedź wiceprezesa EBC V. Constancio, który (zdaniem inwestorów) zasugerował, że EBC dopiero w 1q15 będzie mógł ocenić czy jest potrzeba kupowania obligacji skarbowych. W efekcie rentowności 10Y papierów włoskich, hiszpańskich i portugalskich wzrosły o 2-4 pb. Czytaj więcej...Prezes swoje, a złoty swoje …

26.11.2014 09:13

Przez większą część wtorku obserwowaliśmy zsuwanie się rentowności i stawek na bazowych rynkach długu. Inwestorzy cały czas spodziewają się uruchomienia klasycznego QE przez EBC. W związku z tym nawet lepsze niż oczekiwano dane o wzroście PKB w USA w 3q14 (3,8% vs. 3,3% prognozy) nie były w stanie na trwałe przekonać inwestorów do sprzedaży "dłuższych" amerykańskich papierów skarbowych. Czytaj więcej...


Czy crowdfunding zastąpi parkiet? Debata ekspercka „Rynek kapitałowy w Polsce. Forma dojrzała czy stadium przejściowe?”

26.11.2014 03:05

W jakim stopniu inwestorzy będą wykorzystywać sieci społecznościowe jako podstawę swej działalności? Jakie atuty ma rynek tradycyjny w stosunku do takich form finansowania biznesu jak crowdfunding? Wreszcie - czy polski rynek kapitałowy możemy uznać za dojrzały? To tylko niektóre spośród licznych dylematów, poruszanych podczas panelu  "Rynek kapitałowy w Polsce. Forma dojrzała czy stadium przejściowe?", zorganizowanego podczas konferencji "Rynek finansowy w Polsce - kapitał dla gospodarki". Czytaj więcej...


Draghi rozruszał rynki

24.11.2014 07:30

Od piątkowego poranka pozytywnie na rynki obligacji działały wypowiedzi prezesa ECB M. Draghiego, że ECB gotów jest pójść szybciej i dalej, by doprowadzić do wzrostu inflacji (tj. przeprowadzić klasyczne QE).  Przed południem decyzja o redukcji stóp procentowych przez bank centralny Chin wsparła spadki rentowności na rynkach bazowych. Czytaj więcej...


Raport Specjalny: “Złote referendum” w Szwajcarii niegroźne dla stabilności kursu EUR/CHF

22.11.2014 10:02

W "złotym referendum", które odbędzie się 30 listopada 2014 roku w Szwajcarii obywatele podejmą decyzję czy chcą zobligować Szwajcarski Bank Narodowy do spełnienia trzech warunków: utrzymywania 20% rezerw w złocie, zakazu sprzedaży złota oraz obowiązku przechowywania go wyłącznie w kraju. Czytaj więcej...


Brak danych wyciszy dziś rynek

21.11.2014 06:45

Do czwartkowej aukcji zamiany na rynku stopy procentowej dominowały wzrosty cen obligacji skarbowych. W naszej ocenie było to jednak tylko odreagowanie po środowej przecenie, do jakiej doszło przed wieczorną publikacją "minutes" Fed. Polskie obligacje zyskały w ślad za wzrostami cen amerykańskich papierów, do jakich doszło w godzinach porannych, a także dzięki publikacji gorszych od oczekiwań indeksów PMI w Europie. Czytaj więcej...


Zarządzanie bankiem czy zarządzanie projektami? – debata ekspercka

20.11.2014 17:13

Jaką role odgrywają projekty we współczesnej instytucji finansowej? Czy projekt i proces stanowią alternatywę niemożliwą do pogodzenia, czy też są to rzeczywistości komplementarne? Jak wykorzystać nowoczesne technologie informatyczne  do zarządzania projektami w banku? Te i wiele innych zagadnień omawiano podczas panelu eksperckiego Miesięcznika Finansowego BANK zatytułowanego "Zarządzanie bankiem czy zarządzanie projektami? - miejsce PM we współczesnej bankowości". Debata odbyła się w ramach konferencji IT@BANK 20 listopada 2014 roku. Czytaj więcej...


Minutes Fed osłabiło dolara

20.11.2014 07:18

Środowa sesja przyniosła przecenę na polskim rynku stopy procentowej. Presję na wzrosty rentowności widać było zarówno z rynku lokalnego jak i globalnego. W kraju inwestorzy wyraźnie wycofują się z dyskontowania kolejnych obniżek stóp procentowych. Aktualnie kwotowania kontraktów FRA wzrosły w okolice 1,80% (są to najniższe kwotowania dla FRA6x9), co oznacza wycenę jednej obniżki stóp o 25 pb i prawie połowę kolejnego cięcia w tej samej skali. Czytaj więcej...Strona 20 z 40« Pierwsza...10...1819202122...3040...Ostatnia »
0